Researchkollektivet Redox

Om Redox
Researchkollektivet Redox er en journalistisk researchgruppe, hvis arbejdsområde er den ekstreme højrefløj. Gruppen består primært af journalistiske researchere, men vi har blandt andet også tilknyttet medie-eksperter, psykologer og socialpædagoger.

Vores primære arbejde består i at drive hjemmesiden Redox.dk hvor vi leverer nyheder fra og analyser af det ekstreme højre i Danmark og Nordeuropa, samt fakta og baggrundsviden. Sekundært fungerer vi som informationskilde for journalister og opgaveskrivende der søger viden om den ekstreme højrefløj.

Researcharbejdet
Alle i Redox arbejder frivilligt. Vores arbejde er baseret på en lang række åbne og lukkede kilder, hvilket kan være alt fra aviser og tv over læsning af højreekstreme debatfora til samtaler med tidligere og nuværende højreekstremister. Samlet set giver vores kontinuerlige researcharbejde os et grundigt indblik i strukturer og aktiviteter i den højreradikale bevægelse herhjemme.

Uafhængige - både økonomisk og politisk
Redox er uafhængige af både partier og andre politiske organisationer. Vi arbejder for at opkvalificere debatten om racisme og nazisme, primært ved bidrage med analyser og fakta til medier og andre relevante parter. På denne måde kan vi udstyre offentligheden med de bedste mulige forudsætninger for at tage stilling til de højreekstreme grupper.

Økonomisk er vi fuldstændigt uafhængige. Vi har ingen faste sponsorer, men modtager løbende bidrag fra privatpersoner der støtter vores arbejde, ligesom vi til konkrete projekter modtager støtte fra fagforeninger og fonde.

Du kan støtte os ved at indsætte penge på vores konto:
Reg: 8401
Konto: 0001155573