Højreekstrem loge er bevæbnet

12. august 2011 | Baggrund

En landsdækkende national-konservativ undergrundsbevægelse i Danmark med navnet ORG tæller op mod 100 medlemmer, er bevæbnet og voldsberedt. Læs historien om den hemmelige organisation her.

Foto: ORG mødes på parkeringspladsen foran Åby Bibliotek i Aarhus, august 2005.

Efter terrorangrebet i Norge den 22. juli har der i Danmark været en fornyet interesse for truslen fra militante højreekstremister, som er villige til at bruge vold i deres kamp mod det etablerede samfund og anderledes tænkende.

I den anledning udgiver Researchkollektivet Redox rapporten "ORG - logen bag det ekstreme højre". Det er historien om en hidtil ukendt national-konservativ loge, ORG, som tæller op mod 100 personer med forbindelse til militær og politi, medier og erhvervsliv.

Godt hvert femte medlem af ORG har en fortid i den voldelige nynazistiske hooligangruppe White Pride og flere har været aktive i Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation. Ledende medlemmer af logen har også taget initiativ til lokallisten Århus Mod Moskeen, netværket Dansk Front og foreningen Vederfølner.

I logen koordineres arbejdet i "den nationale bevægelse" i Danmark, hvilket inkluderer at overvåge "landsforrædere" og styrke sammenholdet mellem "holdningsfæller", herunder Trykkefrihedsselskabet og Danmarks Nationale Front.

ORG’s erklærede formål er at bekæmpe det multietniske samfund og logens primære frontorganisationer er foreningen Vederfølner og Den Danske Forening.

Det politiske arbejde kombineres desuden med fysisk forberedelse til et militant forsvar for fædrelandet.

Flere medlemmer har gjort karriere inden for Forsvaret, deltaget i fredsbevarende missioner i udlandet, har våbentilladelse og ejer våben. Medlemmer af ORG driver desuden to kampsport-klubber samt en skydeforening i Aarhus. Logen driver desuden en privatskole i Aarhus.

Selvom vi herhjemme har været forskånet for større terroranslag fra det ekstreme højre, så er der med andre ord god grund til at holde et vågent øje med udviklingen.

Læs rapporten her.

Vores arbejde er desværre ikke gratis. Transport og kameraudstyr koster penge, så vi håber du vil overføre et støttebeløb til reg: 8401 konto: 0001155573 når du har læst rapporten. Du er også meget velkommen til at oprette en fast overførsel til os.