Højreradikale grupper i Sverige

Blood & Honour
Folkfronten
Info-14
Nationaldemokraterna
Nationalsocialistisk Front
Nordiska Förbundet
Nordland
Nordvind Records
Oberoende nationalister/Fria nationalister
Ragnarock Records
Riksfronten
Sverigedemokraterna
Svenska Motståndsrörelsen
UNS-grupperna
Vitt Ariskt Motstånd

Blood & Honour
Militant nazistisk netværk der startede i midten af halvfemserne. Efter lederen Marchel Schilfs død 2001 rystedes Blood & Honour af interne lederstridigheder. I dag deles organisationen af Kasper Krøner i Klippan ved Helsingborg og kredsen omkring Info-14 i Stockholm. Organisationen eksisterer kun som et navn i dag og har nærmest ingen aktivitet, udover enkelte koncerter. Folkene omkring Kasper Krøner driver pladeselskabet Nordvind Records.

Folkfronten
Nydannet parti på resterne af Nationalsocialistisk Front, der i efteråret 2008 blev nedlagt. Lederne er de samme som NSFs ledere, men man har lagt den åbenlyse tilknytning til nationalsocialismen på hylden for at forsøge at vinde større opbakning.

Salemmarchen 2006 arrangeret af Info14.

Info-14
Info-14 var i halvfemserne et nyhedbrev, men fik mere indflydelse efterhånden som internettet blev mere udbredt. Deres nyhedsside er et af de mere betydningsfulde inden for den svenske ekstreme højrefløj. Gruppen omkring Info-14 var i slutningen af halvfemserne foretalere for væbnet kamp og var indblandede i flere af de voldelige forbydelser der blev begået. Efter årtusindeskiftet omformede de deres koncept, og kalder sig for tiden ”nationalrevolutionære”. De arrangerer og står bag de årlige demonstrationer Salemmarchen og Folkets March, begge dele i Stockholm.

Nationaldemokraterna
Nationaldemokraterna blev dannet som en udbryder af Sverigedemokraterne i 2001. De overtog også en stor del af medlemmerne i Svenska motståndsrörelsen. Partiet var den største organisation på den yderste svenske højrefløj, men splittedes 2004 og mistede sine medlemmer. I dag består organisationen af unge fra deres ungdomsforbund og tidligere vagtstyrke. Partiet findes hovedsageligt i Stockholm, men har mindre lokalafdelinger i Vestsverige og Skåne.

NSF repræsenteret ved Hess-march i Kolding 2005.

Nationalsocialistisk Front
Nationalsocialistisk front blev dannet i midten af halvfemserne i Karlskrona i Skåne. Partiet var et ungdomsbaseret ”traditionelt” naziparti efter historisk tysk model. NSF har gjort sig kendte gennem sine provokerende uniformerede manifestationer, der som regel afholdes i mindre svenske byer. Organisationen stillede op til valg i 2002 i Karlskrona, og også valget 2006 prægedes af NSF, der stillede op i 6 kommuner. I efteråret 2008 blev partiet nedlagt og de centrale personer dannede i stedet Folkfronten.

Nordiska Förbundet
Ud fra resterne af Nordland blev Nordiska Förlaget dannet. Nordiska Förbundet prøver at opbygge en struktur af forlag, bogudgivelser og pladeudgivelser. Som en fortsættelse af tidskriftet Nordland udgiver de Nordisk Frihet. De prøver også at starte en tabloidavis med navnet Folkets Nyheter. I år 2004 begyndte de med at bygge deres egen organisation, Nordiska Förbundet, men stødte i problemer fra starten, da antifascistiske hackere stjæler deres webbutiks medlemsregister og offentliggjorde deres organisations-planer. Nordiska Förbundet er i dag den mindste organisation, men har størst erfaring med at producere professionelle medieproduktioner. Nordiska Förbundet arrangerer ”Nordiska Festivalen”. Ideologisk baserer de deres idéer på amerikaneren Richard McCullochs teorier om ”den nordiske race”. I 2007 stod yngre folk fra Nordiska Förbundet bag oprettelsen af to netværket af uafhængige nationalister, nemlig Helsingborgskampanjen i Helsingborg og Aktivism Öresund i Malmø.

Nordland
Musiktidskriftet og pladeselskabet Norland blev dannet af de resterende fra tidsskriftet Storm. Tidskriftet var professionelt udført, i farver, som regel i 88 sider og i perioder med et oplag på 15.000 eksemplarer. Som pladeselskab blev de et af Europas ledende for distribution af nazistisk musik. Deres koncerter samlede op mod 800 deltagere. Efter politi-indgreb mod deres koncerter, retsforfølgelse og antifascistiske kampagner mistede Nordland betydelse i slutningen af halvfemserne. I den sidste del af halvfemserne var Nordland i en international konflikt om markedet for nazi-musik, på den anden side af konflikten stod Ragnarock og britiske Blood & Honour/Combat 18. Gruppen eksisterer ikke længere.

Nordvind Records
Nazistisk pladeselskab med base i Helsingborgregionen. Samme aktiviteter og personer har tidligere gået under navnene "Celtic Moon" og "Nordwind". Se iøvrigt Blood & Honour.

Fria Nationalister
Oberoende nationalister/Fria nationalister er et løst netværk af aktivistgrupper organiseret efter tysk model, de såkaldte ”Freie kammeratschaften”. Grupperne er tæt knyttede til Info-14 og er fokuseret på konfrontationer med venstrefløjen, overvågning af antiracister og mobiliseringer til større demonstrationer. Udover Info-14s grupper i Stockholm findes der tilknyttede grupper i en række af Sveriges største byer.

Ragnarock Records
Ragnarock Records var et pladeselskab placeret i Helsingborg, for hvem det lykkedes at etablere sig som en vigtig distributør af nazistisk musik til Tyskland. Selskabets lokaler i Helsingborg blev en vigtig nordisk samlingsplads for den mere militante del af den nynazistiske bevægelse. Ragnarock og deres danske søsterorganisation NS88 anskaffede sig en ledende position i den internationale Blood & Honour bevægelse og arbejdede tæt sammen med den britiske terrorgruppe Combat 18. Dette ledte til at de havnede i konflikt med Nordland. Under den sidste halvdel af halvfemserne var Ragnarock centrum for opbygningen af det europæiske Blood & Honour og skabte en forsyningslinje af nazistisk propaganda til Tyskland. Strukturen faldt sammen på grund af interne stridigheder, efter at lederen Marcel Schlif døde 2001. I dag arbejder selskabet under navnet Nordvind Records.

Riksfronten
Organisationen voksede frem samtidigt med VAM under navnet Foreningen Sveriges Fremtid, men skiftede senere navn til Riksfronten. Flere fængslede VAM-aktivister tilsluttede sig organisationen, der blev mere ideologisk præget. Gruppen eksisterer ikke længere.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterne blev dannet i slutningen af firserne og er det højreradikale parti der samler flest stemmer til det svenske folketingsvalg. Partiet har været en rekrutteringsbase til den nazistiske bevægelse, og disse tætte bånd har siden midten af halvfemserne fået partiet til i højere og højere grad, at bryde disse bånd til den nazistiske højrefløj. Organisationen rammes ofte af interne stridigheder og ekskluderinger, men har til trods af dette langsomt kunne vokse ved hvert valg og har mandater i omkring ti svenske kommuner. De seneste år har en række yngre personer overtaget styringen i partiet, og de ledende folk fra halvfemserne er blevet skubbet i baggrunden. Partiet forsøger i dag at holde en nær kontakt med Dansk Folkeparti for at få støtte fra Danmark.

Magnus Söderman - en af de centrale figurer i SMR.

Svenska Motståndsrörelsen
Organisationen Nationell Ungdom blev dannet i midten af halvfemserne som en udbryderorgainsation af Sverigedemokraternes ungdomsforbund. Sammen med medlemmer fra VAM og Riksfronten dannede Nationell Ungdom "Svenska motståndsrörelsen" i anden halvdel af halvfemserne. Organisationen var størst og havde mest indflydelse 2001, men har siden det, kun samlet en sekterisk gruppe sammenholdende aktivister. SMR påstår, at de er en modstandsbevægelse, hvor medlemmerne skal træne sig militært og fysisk for at kunne forsvare Sverige mod "forrædderne" og "indtrængerne". Organisationen har aktive lokalgrupper i flere byer.

UNS-grupperna
Unga Nationalsocialister var lokale grupper, der blev dannet i midten af halvfemserne i et antal svenske byer. De ledende grupper var Göteborgs Unga Nationalsocialister og Stockholms Unga Nationalsocialister. Flere af medlemmerne havde en baggrund i Sverigedemokraternes Ungdomsforbund, som de forlod efter Sverigedemokraternes valgfiasko i 1994. UNS startede nyhedsbrevet Info-14. I 1996 forsøgte netværket at gå sammen med Nordland og Riksfronten og danne en ny organisation, Nationella Alliansen. Organisationen brød dog sammen efter kun et halvt år. Info-14 fortsatte som et fritstående nyhedsbrev.

Vitt Ariskt Motstånd
Netværket dannedes i starten af halvfemserne da skinhead-kulturen politiseredes. Efter nogle bankrøverier begået af nazistiske skinheads opstod VAM som et mediefænomen, som tidskriftet Storm var hurtige til at udnytte og kalde for en ny organisation. Netværket eksisterede omkring Storm i cirka et år men faldt rimelig hurtigt sammen, da mange blev arresterede og idømt fængselsstraf.