" />

Splittede højreekstremister demonstrerer side om side

8. maj 2007 | Aktuelt

Lørdag den 12. maj vil det nystiftede "Anti-jihad Danmark"-netværk demonstrere i Aalborg i Nordjylland. På trods af, at grupperne er en del af det samme netværk, er det ikke kun enighed som præger forholdet grupperne imellem.

Lørdag den 12. maj vil det nystiftede "Anti-jihad Danmark"-netværk demonstrere i Aalborg i Nordjylland.

Netværket består af Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD), Frit Danmark, Frie Danske Nationalister, enmandsgruppen I Media samt de hidtil ukendte grupper Nationale Danskere og Tastaturkrigerne.

På trods af, at grupperne er en del af det samme netværk, er det ikke kun enighed som præger forholdet grupperne imellem.

SIAD og Frit Danmark
De to mest etablerede grupper i netværket er SIAD og Frit Danmark, som tidligere har indgået en egentlig samarbejdsaftale. De har tidligere arrangeret demonstrationer sammen og supplerer desuden hinanden geografisk: SIAD er centreret i Nordjylland mens Frit Danmark har base i Odense.

Tilbage i september 2006 havde SIAD et lukket møde med repræsentanter fra Fremskridtspartiet, hvor et valgsamarbejde og en mulig sammenlægning af de to grupper blev diskuteret. Flirten med Glistrups gamle parti har blandt andet sin baggrund i en række pinlige episoder som Frit Danmarks formand, Michael Ellegaard, har været indblandet i de seneste år.

Michael Ellegaard er flere gange dømt for vold, og gjorde sig uheldigt bemærket under kommunalvalgkampen i 2005, hvor Frit Danmark stillede op. Han slog simpelthen sin medkandidat og eks-kæreste i nærværelse af resten af gruppens byrådskandidater, hvilket forårsagede omfattende medlems- og kandidatflugt få dage før valget.

I januar 2007 kom så det til et offentligt brud mellem SIAD og Frit Danmark. Det skete, da Michael Ellegaard i Jyske Vestkysten opfordrede sine medlemmer til at købe kraftige skydevåben for at kunne forsvare sig imod moddemonstranter.

SIADs talsmand Anders Gravers var ikke sen til at afskrive fortsat samarbejde med Michael Ellegaard. Han udtalte: "at folk begynder at tage loven i egen hånd, det kan vi simpelthen ikke acceptere. Så politisk, som er der hvor vi arbejder, kan vi ikke samarbejde nu. Det er slut."

På trods af dette, er Frit Danmark nu en del af "Anti-jihad Danmark"-netværk, side om side med SIAD.

Griffinordenen, Nationale Danskere og FDN
Nationale Danskere, der er en ny gruppe på den ekstreme højrefløj, er antalsmæssigt meget lille og styres reelt af to personer. Det drejer sig om en 19-årig mand fra Århus og en 37-årig kvinde fra Jylland.

Sidstnævnte stod i 2006 bag gruppen Griffinordenen, der hovedsagligt var et debatforum på nettet, men som dog nåede at arrangere en enkelt demonstration, inden den gik i sig selv igen. Demonstrationen samlede blot otte personer.

Griffinordenen udtrykte i foråret 2006 ønske om at indgå et samarbejde med Dansk Front, men det blev dog blankt afvist. Blandt andre Dansk Fronts daværende talsmand, Julius Børgesen, var dengang ude med riven. Han skrev dengang om Griffinordenen:
”Problemet med GO (Griffinordenen, red.) er at det fortrinsvis drejer sig om umodne og ukontrollerbare kriminelle personer med et udpræget forbrug af alkohol og euforiserende stoffer (...) Når de er alkohol og stofpåvirkede, tales der åbent om at overfalde indvandrere og brænde moskeer af osv”.

Kvinden, som stod bag Griffenordenen, forsøgte alligevel senere at nærme sig Frie Danske Nationalister (FDN), som Julius Børgesen stiftede efter sin eksklusion fra Dansk Front. Hun valgte dog hurtigt at gå sine egne veje, da hun mente at fokus burde rettes mod indvandrere og flygtninge, modsat FDNs fokus på den antiracistiske bevægelse.

Som Dansk Front-talsmand ville Julius Børgesen altså ikke samarbejde med den omtalte kvinde, et kort samarbejde mellem FDN og kvinden blev hurtigt afsluttet, og i dag er stemningen mellem kvindens nye gruppe Nationale Danskere og Julius Børgesens FDN alt andet end god.

I Media
Den mindste gruppe i "Anti-jihad Danmark"-netværket er I Media. I Media er et enmandsprojekt drevet af Kim Bang Andersen, der det seneste års tid har været aktiv hos både Dansk Front og FDN. I Medias formål er at ”tjene de enkelte enheder i Anti-jihad Danmark” gennem medie-produktioner.

Kim Bang Andersen sad i 2004 i bestyrelsen i Dansk Folkepartis Ungdom i Københavns Amt. Han er aktiv fotograf og har brugt meget tid på at filme antiracistiske og venstreorienterede arrangementer landet over. Ved De National-Liberales demonstration i Svendborg i juni 2006 var han på gaden som fotograf, ligesom han er dukket op ved demonstrationer i forbindelse med Ungdomshuset og en antiracistisk demonstration i Roskilde sidste år.

Efter Julius Børgesens eksklusion fra Dansk Front var Kim Bang Andersen en af de få faste Dansk Front-aktivister der stadig samarbejdede med ham.

Grupperne i den nye paraplyorganisation har altså et noget beklemt forhold til hinanden. Hvorvidt SIADs nye "Anti-jihad Danmark”-netværk vil betyde et bedre samarbejde imellem de splittelsesramte grupper, kan kun tiden vise.