Internationalt netværk bag Aalborg-demonstration

18. maj 2007 | Aktuelt

Aalborg-demonstrationen lørdag den 12. maj for ”Mere frihed til borgerne – Mindre bandekontrol” var den første offentlige opvisning i et nyt fænomen i Danmark. En alliance mellem et internationalt netværk af internet-bloggere og militante, bevæbnede danske racister.

Anders Gravers taler ved Aalborg-demonstrationen.

Demonstrationen i Aalborg var indkaldt af ”Anti-Jihad Danmark”, et netværk som består af en række perifere grupper på den yderste højrefløj og samlede godt 40 mennesker. Men bag det danske ansigt udadtil gemmer sig et forsøg på at opbygge et internationalt anti-islamisk netværk, med det formål at bekæmpe islam. På gaden og på internettet.

Politiet måtte beskytte demonstration
De fremmødte fik i Aalborg mulighed for at høre taler af Julius Børgesen, tidligere talsmand for Dansk Front og nuværende formand i Frie Danske Nationalister, Anders Gravers fra Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) og Frit Danmarks formand Michael Ellegaard. Det er ligeledes disse organisationer som, sammen med medieprojektet I Media og grupperne Nationale Danskere og Tastaturkrigerne udgør netværket i Danmark.

Deltagerne i demonstrationen havde medbragt bannere, skilte og – ifølge avisen Nordjyske – skudsikre veste, og fik efter en kort forsinkelse mulighed for at afholde en kort manifestation i Aalborg midtby, under højlydte protester fra lokale beboere. Nordjyllands Politi måtte tilkalde forstærkning for at holde en anti-racistisk moddemonstration på afstand og endte med præventivt at masse-anholde en større gruppe anti-racister.

Håndslag på internationalt samarbejde
Omkring en måned tidligere, 14. april, havde Anders Gravers fra SIAD i tæt samarbejde med organisationen Center of Vigilant Freedom (CVF) indkaldt til internationalt møde på Arbejdermuseet i København. Efter er sikkerhedstjek af de fremmødte, drog flokken til ”Den Danske Kro”, som ejes af tidligere folketingsmedlem for Fælles Kurs, Preben Møller Hansen. Her blev ”Anti-Jihad Danmark” stiftet.

På mødet gav højreekstremister fra Danmark, England, Norge, Sverige, Tyskland og USA hinanden håndslag på, at bekæmpe islam igennem de uformelle sammenslutninger ”Anti-Jihad Skandinavien” og ”Stop Islamiseringen af Europa”.

Det skal blandt andet ske ved en fælles-europæisk demonstration den 11. september i år i Bruxelles, arrangeret af ”Stop Islamiseringen af Europa”, som er en europæisk aflægger af SIAD.

Blandt de ca. 30 fremmødte var en stor gruppe internet-bloggere fra ind
- og udland. Det var ikke tilfældigt. Idémand til mødet, den amerikanske ”Baron Bodissey” fra CVF, er nemlig selv aktiv blogger og havde opreklameret mødet blandt ligesindede i internettes store blog-miljø.

”Aktioner og provokationer”
På mødet løftede Anders Gravers og SIAD lidt af sløret for deres strategi i kampen for fædrelandet. De fortalte blandt andet om hvordan SIAD i sin tid blev dannet af kreds af folk fra Den Danske Forening, som ønskede en mere aktionspræget linie end de ledende medlemmer.

Kampiveren betød at gruppen stiftede SIAD, brød med Den Danske Forening og i stedet indgik en samarbejdsaftale med den bevæbnede gruppe Frit Danmark i Odense.

Den offensive strategi betyder, at SIAD arbejder målrettet med ”provokationer og aktioner”, kunne Anders Gravers fortælle mødedeltagerne. En strategi som er mest kendt for gruppens forsøg på at gennemføre demonstrationer i indvandreområder i Odense, Århus og København. Dertil kommer et initiativ for at få dele af Koranen forbudt ved de danske domstole.

Med livet som indsats
På det internationale Anti-Jihad-møde kom det også frem, at de danske højreekstremister forventer et blodigt opgør med muslimerne her i landet.

”Vores succes afhænger af to ting: mod og aktioner … Dette er en meget farlig kamp og nogle af os i dette rum vil dø – men det er en pris vi må være parat til at betale,” erklærede Michael Jensen, som blev præsenteret som SIAD’s filosof.

Efter mødet konkludere den amerikanske blogger ”Baronen”, at Danmark er et forbillede for kampen mod islam. Det er han kommet frem til efter et kig på det såkaldte ”Islamiserings Index”, som han selv har lavet. Indekset gør det muligt at vurdere det aktuelle trusselsbillede fra islam og behovet for mod-initiativer fra nationaltsindede borgere.

Den danske blogger ”Zonka” udtrykte det således efter mødet: ”Alt for længe har kampen været ført uafhængigt i flere forskellige lejre og det har været på tide at mødes og samle kræfterne og danne fælles front. Således er dette møde ikke en enlig svale, men derimod begyndelsen for et frugtbart samarbejde, ikke blot mellem de skandinaviske lande og Storbritannien, men også internationalt.”