Voldelig nazi-march eskorteret ud af Kolding

19. august 2007 | Aktuelt

Lørdag d. 18. august marcherede 80 nazister fra Danmark, Sverige og Norge 200 meter fra en parkeringsplads til et park-anlæg i Kolding. Den korte march og den efterfølgende manifestation var præget af flere voldsepisoder og stor modstand fra antifascister, og to ledende danske nazister er efterfølgende blevet varetægtsfængslet.

Lørdag d. 18. august marcherede 80 nazister fra Danmark, Sverige og Norge 200 meter fra en parkeringsplads til et park-anlæg i Kolding. Den korte march og den efterfølgende manifestation var præget af flere voldsepisoder og stor modstand fra antifascister, og to ledende danske nazister er efterfølgende blevet varetægtsfængslet.

DNSB-leder benægter nazi-march
Fire dage før demonstrationens afholdelse blev demonstrationen omtalt i medierne. Det skete efter at DNSB i en email der florerede i det tyske nazi-miljø indkaldte til Hess-march tæt på den dansk-tyske grænse, med samling på en rasteplads i Sønderjylland. Onsdag inden marchen nægtede Jonni Hansen fra DNSB al kendskab til marchen.

I dagene optil marchen blev planen dog afsløret. En mand fra hovedstadsområdet havde anmeldt en mindesmarch for Hitlers stedfortræder Rudolf Hess med start fra Koldings Banegårdsplads til Byparken cirka halvanden kilometer fra startstedet. Dagen inden marchen gik Jonni Hansen så i offensiven. Han udtalte til Jydske Vestkysten, at han ”ikke kunne love at marchen ville blive fredelig”, og at han forventede deltagelse af 200 tyske nazister.

March blev afkortet
Dagen startede i Sønderjylland, hvor cirka 70 nazister fra hovedsagligt Sverige samledes på en parkeringsplads. De blev herefter eskorteret af politiet til Kolding, hvor de parkerede på en parkeringsplads tæt på Byparken. På dette tidspunkt havde politiet netop stoppet to busser med antifascister fra København, ligesom der i Kolding var en antiracistisk manifestation i gang i en anden del af byen. Samtidig var en gruppe på 50 antifascister i bevægelse fra den antiracistiske manifestation med retning mod den nazistiske march. I området omkring nazi-samlingen var der desuden flere grupper af lokale beboere og antifascister, der havde taget opstilling tæt på nazisterne.

Politiet lod i stedet nazisterne tage opstilling på en parkeringsplads ved Grønningen i Kolding, hvorfra de marcherede cirka 200 meter for at komme udenom det hegn der adskilte parkeringspladsen fra et parkområde, hvor nazisternes afkortede march endte. Fremme i det grønne område, udspillede flere voldsomme overfald sig. Først brød 30 svenske nazister fra Svenska Motståndsrörelsen (SMR) ud af politiets kæder, og angreb en gruppe lokale beboere der kastede æg og råbte af nazisterne. Politiet, der havde hovedparten af sine tropper i færd med at bremse antifascister rundt om i byen, kunne ikke holde de fremstormende nazister tilbage, og både æggekastende beboere og pressefolk måtte flygte. De svenske nazister anvendte blandt andet sine faner som lanser. De fleste af de tyske nazister var under hele demonstrationen maskerede og bevæbnede med tomme glasflasker.

Under SMR’s angreb overfaldte DNSBs fanebærer Niels Kristensen fuldstændig umotiveret en ung kvinde. Kvinden blev sparket ned, og herefter overdænget med 10-12 spark på overkroppen med stålbeslåede støvler, og flere slag med en fanestang. Kvinden blev efterfølgende kørt bort i ambulance. Den sidste voldsepisode foregik, da DNSB-lederen Jonni Hansen slog en politibetjent i hovedet gentagne gange. Både Jonni Hansen og Niels Kristensen blev søndag morgen varetægtsfængslet indtil 30. august.

Militante svenskere udgjorde kerne
Marchen i Kolding samlede folk fra mange forskellige grupper i den nazistiske bevægelse i Nordeuropa. Fra Sverige kom en bus med cirka 35 aktivister fra Svenska Motståndsrörelsen, en nazistisk gruppe der har sit udspring i terrorgruppen Vitt Ariskt Motstånd. Desuden kom en bil med fire aktivister fra Nationalsocialistisk Front (NSF). Fra Danmark var der, udover en 10-15 DNSB’ere, en stor gruppe aktivister fra det tidligere Dansk Front Fredericia, enkelte folk i Blood & Honour Danmark-trøjer og Dimitrij Busk, der blev ekskluderet fra Dansk Front i efteråret og desuden er uønsket i DNSB-regi. Sidst men ikke mindst deltog der tyske nazister fra blandt andet Bremen og Nordtyskland.

DNSBs samarbejdspartnere i Sverige har traditionelt set altid været Nationalsocialistisk Front. På dagen var antallet af NSF’ere dog meget lavt, og ingen ledende NSF-aktivister var afsted. I stedet dukkede SMR op, efter at de dagen inden havde manifesteret sig i Helsingborg.

Marchen i Kolding er DNSBs første Hess-march siden årtusindeskiftet, og var væsentligt mere aggressiv end marcherne i sluthalvfemserne. Tilbage i 1995 var DNSBs march også præget af voldsomme slagsmål og konfrontationer med tilskuere og pressefolk. Involveringen af SMR i marchen spillede lørdag en væsentligt rolle i optrapningen af voldsomheden.

Politibeskyttelse og panikmøde
Da samlingen i græsanlægget var afsluttet var de to busser med antifascister fra København samtidig blevet frigivet efter halvanden times tilbageholdelse. Politiet meddelte på dette tidspunkt nazisterne, at de ikke længere kunne beskytte dem ”da de autonome var på vej”, og at de skulle ind i deres biler hurtigst muligt. Nazisterne blev derfor eskorteret igennem et hul i det hegn der adskilte græsarealet fra parkeringspladsen og kørte derfra.

Det var dog ikke alle nazister der forlod Kolding. En mindre gruppe af DNSB-ledere bestående af Thomas Lind Madsen, Thomas Vestergaard, Torben Have og Espen Rohde Kristensen tog ned til Kolding Politistation, for at snakke med politiet. Mens de stod udenfor politistationen angribes de af 50 antifascister, der kastede flasker efter nazisterne. Nazisterne flygter ind på politistationen, og eskorteres efterfølgende ud af byen. Vel ude af byen kører nazisterne mod Vojens og afholder på et rasteplads-cafeteria et krisemøde i halvanden time.

Dagen blev på mange måder katastrofal for de danske nazister. Mediernes hovedfokus er Niels Kristensens brutale overfald på en ung kvindelig tilskuer og Jonni Hansens angreb på en politibetjent. De 200 tyske nazister som Jonni Hansen proklamerede ville deltage var på dagen skrumpet til cirka tyve. Nazisternes march blev kortet ned til en rute på mindre end 200 meter, og det var formentligt kun politiets tilbageholdelse af to busfulde antifascister der gjorde, at nazidemonstrationen overhovedet kunne afholdes. Samtidig kan to af DNSBs ledende aktivister se frem til to uger i Kolding Arrest og efterfølgende domme for vold.

DNSBs første marchforsøg i syv år kunne formentligt ikke være gået meget værre.