Anti-muslimer taber pusten

12. december 2007 | Baggrund

I denne første af to artikler vil vi gennemgå året 2007 med fokus på netværket Anti-Jihad Danmark, og deres forsøg på at samle det yderste højre under en anti-muslimsk parole.

Julius Børgesen - mens han endnu var talsmand for Dansk Front - ved Dansk Fronts demonstration i Hillerød vinteren 2006.

Ved udgangen af 2007 er den yderste højrefløj i Danmark mere splittet end den har været i mange år. Nedlæggelsen af det visionære, landsdækkende netværk Dansk Front i sommer har ført til, at både nye og gamle grupper er begyndt at rører på sig. Skitserne til to egentlige afløsere for Dansk Fronts ungdoms-patriotiske projekt er smidt på bordet, mens Anders Gravers’ forsøg på at samle perifere små-grupper i det anti-islamiske netværk Anti-Jihad Danmark er rystet af intern splittelse.

I denne første af to artikler vil vi gennemgå året 2007 med fokus på netværket Anti-Jihad Danmark, og deres forsøg på at samle det yderste højre under en anti-muslimsk parole.

Landsdækkende samarbejde
Den mest markante offentlige aktør på den højreekstreme scene i 2007 har utvivlsomt været Anti-Jihad Danmark, som blev stiftet i juni. Initiativtageren til netværket var den Aalborg-baserede forening Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) med Anders Gravers som den absolutte hovedperson. Foreningen er også drivkraft i netværk Stop Islamiseringen af Europa (SIOE), som i årets løb har arrangeret flere internationale demonstrationer rundt om i Europa, mens Anti-Jihad Danmark har afholdt demonstrationer i Fredericia, København og Aalborg.

I Danmark bestod Anti-Jihad-netværket af små-grupperne Frit Danmark fra Odense, Frie Danske Nationalister med base i Nordsjælland og hovedstaden samt Nationale Danskere fra Sønderjylland. Dertil kommer Tastaturkrigerne/Lænestolsaktivisterne, og Kim Bang Andersens medieprojekt I Media. Senere sluttede også gruppen De National Liberale, som ledes af den unge Fremskridtsmand Lars Grønbæk Larsen fra Fyn, sig også til.

Netværket gennemførte sin første fælles demonstration den 12. maj i Aalborg, hvor samtlige grupperinger sluttede op. Det fælles fodslag viste sig dog at blive kortvarig. Allerede tre måneder efter brød Nationale Danskere, som ellers var en af netværkets mest aktive medlemmer, ud.

Århus-demonstration skaber splittelse
Det skete som en reaktion på, at Anders Gravers egenhændigt havde aflyst en demonstration indkaldt af Nationale Danskeres i Århus den 6. oktober på vegne af hele Anti-Jihad Danmark. Som begrundelse for aflysningen skrev Gravers på SIAD’s hjemmeside, at han ikke ønskede, at netværket blev associeret med ”højreekstreme grupper i Århus” (læs: Dansk Front-folk), som han frygtede ville dukke op for, at fremprovokere et slagsmål med venstrefløjen. For at sætte trumf på, så truede han med at smide alle som dukkede op til demonstrationen ud af netværket. Nationale Danskere kom Gravers i forkøbet og meldte sig ud af netværket, inden de blev smidt ud.

Resultatet blev, at blot de to arrangører fra Nationale Danskere dukkede op til demonstrationen. De National-Liberale havde også taget turen til den jyske hovedstad, men de gik i stedet på værtshus med en gruppe fra det tidligere Dansk Front og hooligangruppen White Pride. De forsøgte ganske som Gravers havde forudset, at starte slagsmål med en gruppe anti-racister senere samme dag.

Noget tyder derfor på, at Lars Grønbæk Larsen og hans drenge i De National-Liberale, har større loyalitet overfor vennerne i det tidligere Dansk Front end i det noget pænere Anti-Jihad Danmark. Det var som bekendt også Lars Grønbæk Larsen som var både vært og taler ved Dansk Fronts to demonstrationer i Svendborg i 2006.

Medie-mand smækker med døren
Frit Danmark kan heller ikke ligefrem betegnes som en stabil støtte for projekt Anti-Jihad Danmark. Gruppen er i dag reelt et en-mandsforetagende i form af den kontroversielle fynbo Michael Ellegaard. Han er blevet stadigt mere isoleret og opbakning til Frit Danmark er raslet ned, efter at Michael Ellegaard blev idømt 12 måneders ubetinget fængsel i både By- og Landsretten, for at gennemtæske en mand med en baseball-kølle. Hans eneste politiske initiativ i år har været, at stille op som løsgænger ved Folketingsvalget hvor han fik 65 stemmer.

Kim Bang Andersen, som ellers har fulgt Anders Gravers loyalt ved arrangementer i både ind og udland, og støttet Anti-Jihad Danmark i form af video-produktioner fra hans I Media, har også vendt netværket ryggen. Han begrunder på Dansk Fronts debatforum sit exit med Anders Gravers’ ”diktatoriske jonglering med mennesker og deres resurser, som jo nærmest er autoritær og stupid”. I indlægget betegner han også Aalborg-lederen som ”ultrapopulist”.

Eftersom Kim Bang Andersen er en del af inderkredsen af Frie Danske Nationalister, bliver det spændende, at se om hans farvel til netværket også gælder resten af Frie Danske Nationalister. I så fald er netværkets hele overlevelse sat på spil.

Julius’ tropper er jaget vildt
Status for Anti-Jihad Danmark ved udgangen af 2007 er nemlig, at Nationale Danskere og I Media er ude af netværket, mens Frit Danmark er på vej i fængsel og De National-Liberale tydeligvis mere er tiltrukket af militante nazister fra det tidligere Dansk Front end SIADs pro-israelske holdninger.

Tilbage er derfor, ud over SIAD, reelt kun Frie Danske Nationalister. Denne gruppe blev stiftet af den tidligere talsmand for Dansk Front, Julius Børgesen, der blev ekskluderet af Dansk Front. Gruppen så dagens lys i vinteren 2006-07, og dens kerne består af tre tidligere medlemmer fra Dansk Front København. Med sig har de siden fået ganske få andre gadeaktivister, men reelt har gruppen på intet tidspunkt kunnet samle mere end syv-otte personer ved demonstrationer.

En af forklaringerne til dette skal nok findes i, at Julius Børgesen i det højreekstreme miljø er særdeles upopulær efter, at han i december 2006 i en anonym e-mail sendt til Researchkollektivet Redox, udleverede personlige informationer om Dansk Front-lederen Martin Kasler og dennes sambo Anette Ladefoged.

Gruppens aktiviteter har hovedsageligt bestået i at overvåge og filme venstreorienterede demonstrationer, blandt andet i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej. Efter at være blevet overfaldet af antifascister har de dog lagt en dæmper på disse aktiviteter. I stedet har gruppen fungeret som vagtværn for Anti-Jihad Danmark i forbindelse med deres demonstrationer i København.

Frie Danske Nationalister har i løbet af efteråret gentagne gange angrebet det venstreradikale kollektiv og samlingssted BumZen på Nørrebro i København. Fremgangsmåden har ofte været den samme: Fire til fem personer er ankommet i bil, og har kastet flasker og sten mod huset. Andre gange har de nøjes med at kørt ind i de parkerede cykler foran huset. Angrebene er blevet mødt af voldsomme reaktioner fra Københavns antifascistiske miljø, og medlemmer af gruppen har fået smadret deres biler og er blevet overfaldet.

Navneleg i internationalt lys
Om det skyldes den interne splittelse eller om der ligger taktiske overvejelser bag vides ikke, men ved alle demonstrationer, med undtagelse af den allerførste i Aalborg, så har Anti-Jihad Danmark brugt betegnelsen Stop Islamiseringen af Europa, når de har indkaldt til offentlige arrangementer. Danskerne er da også en del af det europæiske netværk, og navnelegen kan skyldes, at Anders Gravers har fået øjnene op for det internationale potentiale i den anti-islamiske sag. Det europæiske netværk har i hvert fald på kort tid fået repræsentanter i 10 europæiske lande, og plejer ivrigt sine kontakter i en række lande udenfor Europa på blogs på internettet.

Ved demonstrationerne i Danmark møder der derimod sjældent mere end 30 personer op, heriblandt gamle medlemmer af Fremskridtspartiet og Den Danske Forening. Ved årets folketingsvalg stillede SIAD desuden op, med Anders Gravers som eneste kandidat, hvilket resulterede i 73 stemmer.

Gravers afhængig af volds-nazister
Det ambitiøse Anti-Jihad Danmark-netværk, der som udgangspunkt talte syv grupperinger på den yderste højrefløj, er efter et halvt år på den højreekstreme scene reelt reduceret til et samarbejde mellem SIAD og Frie Danske Nationalister. Men samarbejdet er truet. Efter Kim Bang Andersens offentlige smækken-med-døren kan samarbejdet stå overfor en brat afslutning.

SIAD benytter nemlig en hver given lejlighed til offentligt at ligge afstand til brug af vold, og sidestiller gerne nazisme med den store hovedfjende - islam. Med det in mente virker samarbejdet nærmest ironisk eftersom lederen af og initiativtager til Frie Danske Nationalister, Julius Børgesen, tilbage i 2005 deltog i den nazistiske Hess-manifestation i Kolding, og var samme år vagt ved en koncert arrangeret af blandt andre den erklæret voldelige nazi-gruppe Blood & Honour.

Men omvendt kan de to grupper måske slet ikke undvære hinanden. Fra dag et har arbejdsdelingen været klar: Julius Børgesen og hans gruppe fungerer som vagtværn når Anders Gravers holder taler og spreder budskabet om islam’s dårligdomme. Uden nogle at beskytte, så mister Frie Danske Nationalister deres eksistensberettigelse, mens Anders Gravers af bitter erfaring udmærket er klar over, at hans erklærede konfrontations-strategi overfor politiske modstandere og etniske minoriteter ikke er helt ufarlig.