Mens vi venter på PETs årsrapport - en analyse af Dansk Front

13. april 2006 | Baggrund

Politiets Efterretningstjeneste udsender i maj en rapport, der omfatter perioden 2004 og 2005 set fra deres bord. Det forventes at det højreekstreme netværk Dansk Front og dets aktiviteter vil blive behandlet i rapporten. I den forbindelse bringer Redox en analyse af netværket og dets forsøg på at introducere livsstilskonceptet ”nationalsindede patrioter” i Danmark.

Politiets Efterretningstjeneste udsender i maj en rapport, der omfatter perioden 2004 og 2005 set fra deres bord. Det forventes at det højreekstreme netværk Dansk Front og dets aktiviteter vil blive behandlet i rapporten. I den forbindelse bringer Redox en analyse af netværket og dets forsøg på at introducere livsstilskonceptet ”nationalsindede patrioter” i Danmark.

Dansk Front har samlet en splittet dansk nazi-bevægelse. Det racistiske og nynazistiske netværks ledere består af gamle nazister, som bruger internettet til at bygge bro til en ny generation af højreorienterede unge mennesker. Dansk Front mål er at gøre det populært at være racist via livsstilskonceptet ”nationalsindede patrioter”.

Men deres indbyggede problemer er i dag større end deres potentiale.

Dansk Front er en nyhed
Lederne af Dansk Front er gamle kendinge på den yderste højrefløj. Flere er i forvejen næsten allerede så kendte, at deres tilstedeværelse som aktive på den yderste højrefløj ikke rigtig kan kaldes en nyhed. Netværkets ledere kommer fra nazi-netværket Blood & Honour, det nu nedlagte Dansk Forum, Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom samt hooligangruppen White Pride og nazisterne i Danmarks National Socialistiske Bevægelse.

Alligevel har Dansk Front nyhedsværdi. Ikke kun fordi flere af de menige medlemmer til stadighed er involveret i et utal af retssager, sigtet for vold og overfald på indvandrere, flygtninge eller venstreorienterede. Heller ikke fordi deres hjemmeside i uhørt grad udstiller tanketom og konspiratorisk racisme i Danmark anno 2006. Eller fordi de brugte Muhammed-krisen til at samle i omegnen af 40 aktivister til en medieombrust demonstration i Hillerød vendt imod islam.

Nej, nyheden er, at Dansk Front har kunnet samle de danske nazister om et fremtidsorienteret projekt. De har bygget bro imellem gamle aktivister fra førnævnte organisationer til en ny generation af kampklare aktivister. Dette er lykkedes ved at introducere konceptet ”nationalsindede patrioter”. Et livsstilskoncept som er nationalistisk og accepterer nazister på lige fod med almindelige hverdagsracister.

De forskellige dele af livsstilen dyrkes efter tysk forbillede i ”kammeratskabs-grupper”. Modsat partier og egentlige medlemsorganisationer bygger de netværks-baserede grupper på uformelle kontakter. Limen i disse netværk er troskab mod sagen - kampen for fædrelandet og imod dets fjender.

At man er organiseret i uformelle netværk skal dog ikke forstås på den måde, at Dansk Front ikke har en ledelse. Dansk Front er i den grad topstyret. Netværkets ledelse og hvad der foregår i disse rækker er i virkeligheden det mest interessante overhovedet ved Dansk Front.

Deres evne til at fortsætte den nuværende samlende og fornyende linie på den alleryderste højrefløj skal stå sin prøve de næste år. Men der er skyer i sigte for de visionære ekstremister.

Et bredt samarbejde på højrefløjen
Dansk Front blev dannet i 2002 og betegner sig som et ”netværk af nationalsindede”. I dag har netværket lokalafdelinger fordelt over hele landet. København og Århus er dog klart netværkets hovedbaser. Samlingspunktet er netværkets hjemmeside, hvor nye og kommende aktivister kan oprette en brugerprofil og har mulighed for diskutere aktuelle og mere principielle spørgsmål med netværkets ledelse. På hjemmesiden er der også links til ligesindede i udlandet, videoklip samt artikler, som har med fædrelandskampen og netværket at gøre.

Dansk Front kunne mobilisere i omegnen af 40 aktivister til deres hidtil eneste offentlige demonstration i Hillerød den 4. februar i år. Her stod DNSB-lederen Jonni Hansen og Dansk Fronts talsperson Julius Børgesen side om side med heilende nazister, maskerede hooligans og en hær af pressefolk og politibetjente.

Det lave fremmøde kan dog ikke ændre på det faktum, at den danske nazibevægelse af fået et nyt ansigt, som virker tiltrækkende på en ny generation af højreorienterede unge. Endnu er Dansk Fronts styrke på gaden til at overse. Netværkets aktivister mødes hovedsageligt i cyberspace. Når bølgerne går højt, stimles der sammen til hemmelige koncerter og andre sociale arrangementer som for eksempel fælles afgang til fodboldkampe, bowling og busture til udenlandske demonstrationer. Dertil kommer de egentlige afdelingsmøder.

Da netværket blev stiftet i 2002 kunne man trække på organisatoriske kræfter fra flere medlemmers fortid i Dansk Folkeparti. Højtstående medlemmer i netværket har en fortid i moderpartiet og dets ungdomsorganisation omkring årtusindskiftet.

Gaderespekten hentede man fra den Århus-baserede racistiske hooligangruppe White Pride og enkeltpersoner fra andre hooligangrupper. De gamle White Pride-folk udgør i dag rygraden i den jyske del af netværket og flere af netværkets ledere bor stadig i Århus-området.

Det ideologiske skyts har Dansk Front blandt andre fra det intellektuelle, hedengangne Dansk Forum, mens de internationale kontakter, specielt i Sverige, går via det erklærede nazistiske netværk Blood & Honour.

Dette fundament af organisatoriske og politiske erfaringer og kontakter er baggrunden for Dansk Fronts udbredelse. Netværket kan i dag som det eneste på den yderste højrefløj bryste sig af en voldsom stigning i antallet af aktivister og sympatisører de seneste år. Den velfungerende, internetbaserede netværks-struktur samt det racistiske livsstilsorienterede ungdomskoncept er både en kvantitativt og kvalitativt nyhed her i landet.

I Sverige og Tyskland har nazister ligeledes i en årrække haft held til at komme i dialog med en ny generation af højreorienterede unge via lignende strukturer og livsstilskoncepter. Og det i en sådan grad, at nazistiske organisationer og aktiviteter i begge lande er stigende.

Internettet, tøj og musik spiller en central rolle, når disse bevægelser skal imponere unge mennesker og overbevise dem om, at kampen for fædrelandet er værd at kæmpe. Budskabet er, at fædrelandet er truet af muslimske indvandrere, den kulturrelativistiske elite har svigtet folket, og derfor må ”nationalsindede patrioter” gå i aktion for at vende udviklingen.

Det handler om nationens overlevelse, og det opfattes som en forsvarskrig. Og når disse bevægelser efter egen verdensopfattelse handler i nødværge, ja så kan både vold, mord og terror forsvares.

Tredelt strategi - internet, tøj og musik
Når Dansk Front-netværket optræder offentligt i Danmark, sker det ikke som tidligere med skilte med paroler på, men derimod med et banner med netværkets internetadresse.

På internettet kan netværkets ledelse skabe en parallel virkelighed, hvori bevægelsens vold mod indvandrere, flygtningen og venstreorienterede kan retfærdiggøres. Samtidig kan bevægelsens ledere her komme med simple forklaringer på komplekse politiske spørgsmål. Derudover fungerer nettet også genialt til at komme udenom besværlige myndigheder, forældre og pædagoger som ønsker at nuancere debatten eller stoppe hvervningen til bevægelserne.

Dansk Front har produceret en række t-shirts med deres logo, som sælges over nettet. På hjemmesiden anbefales også varmt det tyske nazistiske tøjmærke Thor Steinar samt det svenske produktionsselskab Nordvind Records. Tøjet - det være sig det hooliganinspirerede casual-tøj eller de deciderede nazistiske tøjmærker - er med til at definere fællesskabet. Tøjet er et håndfast bevis på, at man kender de sociale koder, er med på livsstilen og støtter sagen.

Den racistiske og nazistiske musikscene bruges til at samles om. De ofte små koncerter, som gerne finder sted i beboerhuse langt ude på landet, har nærmest kultstatus. Den logistiske planlægning og udførsel af de lukkede arrangementer er en manifestation af ledelsens styrke og evner til en sjælden samling af bevægelsen uden for cyberspace. Man skal heller ikke undervurdere musikken som bærer af et budskab. Den racistiske og nazistiske musikindustri er derudover en vigtig økonomisk faktor, som tidligere har været samlingspunkt for andre nazistiske grupper i Danmark og udlandet.

Disse tre dele - internettet, tøj og musik - bruges til at lancere og udbrede det nynazistiske koncept, som de kalder ”nationalsindet patriotisme”. Målet er at gøre det trendy at være racist. At være racist skal gøres til noget positivt og forbindes med en livsstil, som er kendetegnet ved styrke, sammenhold og martyrium. Det fascistiske ideal er stadig den stærke, ariske mand - men blandt andet ud fra en erkendelse af at unge i dag ikke gider disciplin, har man puttet idealet ind i en ny sammenhæng.

Nu har man - dog kun på overfladen - en struktur, som opfordrer aktivisterne til at tænke og handle selvstændigt. Man har ikke et principprogram, men nogle få letforståelige krav - muslimerne ud, Danmark for danskerne, stop indvandrerkriminalitet og lignende. De store linier udstikkes ad hoc i form af artikler på hjemmesiden og længere indlæg på sidens debatforum.

Holdningen i dag er: ”Det er ok, at vi er forskellige, bare vi står sammen om Danmark”. Dette er en opblødning i forhold til tidligere tiders hierarkiske og mere homogene højreekstreme miljøer.

1. problem: nazisme
Folkefællesskabet er stadig truet af ydre (muslimerne og jøderne) samt indre (eliten, indvandrerne og venstrefløjen) delvist overlappende fjender. Vægten i argumenterne ligger dog ikke som tidligere på race, men i langt højere grad på kultur og religion. Afsenderne af budskabet er blandt andre tidligere nazister, som har erkendt, at hvis de skal have fat i en ny generation, så skal den traditionelle konspirationsteori om jøderne omskrives til en lignende om muslimerne. Race skal udskiftes med kultur - og en ny dansk eller nordisk kultur skal defineres med udgangspunkt i de nye forhold. Meget få danske unge vil i dag umiddelbart identificeres med nazisme.

Ledelsen i Dansk Front har i den forbindelse det problem, at de ikke bare samarbejder med, henter inspiration fra og sympatiserer med nazisme. Mange i Dansk Fronts ledelse er simpelthen selv nazister. At et halvhjertet forsøg på at fjerne synlige nazistiske symboler på hjemmesiden for nylig led skibbrud, skal ses i det lys. Ledelsen vurderer i dag selv, at 25 procent af deres aktivister er nazister.

2. problem: vold
Et lignende problem gør sig gældende i et andet stort spørgsmål i forbindelse med at introducere det nye patriot-begreb i Danmark. Nemlig vold.

Dansk Fronts ledelse sætter en ære i at udstille indvandrere, flygtninge og venstrefløj som voldsfanatikere. En logisk følge af denne kampagne er at omskrive netværkets egen vold til noget bagatelagtigt selvforsvar eller direkte heroisk forsvar for fædrelandet. I forlængelse af disse retoriske krumspring er ledende aktivister af Dansk Front gået så langt som til at påstå, at Dansk Front på ingen måde er voldelig.

Denne anti-voldsstrategi fra ledelsens side er problematisk, fordi opbakningen til netværket i høj grad er afhængig af netop den respekt på gaden som vold giver. De ledende medlemmer har selv opbygget denne gaderespekt igennem en årrække og gør stadig spredte forsøg på at holde den i hævd. Uden denne gadevold vil Dansk Front få svært ved at mobilisere aktivister i fremtiden. Også deres selvforståelse som fædrelandets sande frontkæmpere vil lide et gevaldigt knæk.

Et andet problem er simpelthen, at de ledende aktivister opfatter vold som et legitimt våben i den påståede overlevelseskamp. Det tredje, og måske største problem, er at netværkets egne aktivister inklusiv ledelsen selv aktivt bruger vold, trusler og hærværk til fremme deres budskab.

Masken sidder løst
Dansk Fronts fremtid er i høj grad afhængig af, hvordan netværkets ledende medlemmer håndterer disse to udfordringer - forholdet til nazisme og forholdet til vold. I dag nægter netværket at tage afstand fra nazisme, og de benægter ligeledes håndnakket at virke ved hjælp af vold og trusler. Hvor længe de kan holde denne maske, kan kun tiden vise.

Men allerede inden for det næste halve år vil netværkets ledelse få alvorlige forklaringsproblemer.

PET’s årsrapport for 2004-05 udkommer i maj. Heri vil netværkets strategi og aktiviteter øjensynligt blive behandlet indgående. Dertil kommer, at op imod syv af netværkets aktivister skal for retten i Århus i forbindelse med et voldeligt overfald på tre venstrefløjsaktivister i december sidste år. Flere menige medlemmer af netværket afventer ligeledes strafferetssager for vold inden for det næste halve år. 2006 bliver med andre ord et afgørende år for Dansk Front.