Konflikt i Sverige: Pistoler og patchworktæpper

21. februar 2008 | Internationalt

Natten til den 8. februar 2008 tiltvang ledende medlemmer fra Nordiska Förbundets sig adgang til organisationens webmaster Lars Lindéns lejlighed. Her beslaglagde de hans computer, mens de truede ham med pistol. Hændelsen er kulminationen på en indædt konflikt, som er slået ud i lys luge i det nationalistiske miljø i Sverige i begyndelsen af det nye år.

Natten til den 8. februar 2008 tiltvang ledende medlemmer fra Nordiska Förbundets sig adgang til organisationens webmaster Lars Lindéns lejlighed. Her beslaglagde de hans computer, mens de truede ham med pistol. Hændelsen er kulminationen på en indædt konflikt, som er slået ud i lys luge i det nationalistiske miljø i Sverige i begyndelsen af det nye år.

Gnisten som har tændt konflikten, og skabt splittelse og organisationsflugt i flere grupper, er lanceringen af to nye, konkurrerende projekter: "Fria Nationalister" sat i søen af Info-14, og "Motstand.nu" som Nordiske Förbundet står bag.

Begge projekter er et forsøg på at få magten over den store scene af såkaldt "uafhængige nationalister" i Sverige - unge nationalister, som ikke føler sig hjemme i hverken de parlamentariske ungdomsorganisationer på højrefløjen eller i de klassiske nazistiske partier.

Udover at de to projekter sigter efter samme målgruppe, så er de også opbygget på en måde som minder om hinanden: "Fria Nationalister" er et koncept som består af lokalgrupper, der alle er en del af Info-14-netværket, mens "Motstand.nu" er en internetpotal, som fungerer som et samlingssted hvor nye og allerede eksisterende grupper kan tilslutte sig.

Robert Vesterlund sadler om
Info-14’s ansigt udadtil er en nyhedshjemmeside, hvis mål det er at samle alle nationalister i Sverige. I den fysiske verden samles netværket hvert år i juni til Folkets March og i december til mindemarch i Salem. Her er det lykkedes at få de uafhængige nationalister, klassiske nazister og de parlamentariske højrefløjsgrupper til at gå side om side. Sammenholdet er blevet til blandt andet på baggrund af, at Info-14 altid har fungeret som uformelt netværk, og ikke som en egentlig organisation. På den måde har man kunne være et fristed, hvor alle kunne mødes trods eventuelle uenigheder.

Kerne-gruppen i Info-14, omkring Robert Vesterlund, betragter sig selv som dem der opfandt konceptet "uafhængige nationalister" i Sverige, og deres nye projekt "Fria Nationalister" er et forsøg på for første gang at samle de lokale grupper i et mere struktureret, kontinuerligt og stabilt netværk.

Initiativet kommer efter, at Info-14’s forsøg på at samle hele den svenske højrefløj led et alvorligt knæk i forbindelse med sidste års march i Salem. Op til marchen valgte de nazistiske grupper Svenska Motståndsrörelsen og Nationalsocialistisk Front, som tidligere omtalt her på Redox, at tage skarpt afstand fra de uafhængige nationalister, og dermed i særdeleshed Info-14, og boykotte marchen.

Konflikten mellem de grupperne førte til mordtrusler, og et hidsidt skænderi om hvem der var årsag til splittelsen. Da nazi-grupperne nægtede at fortsætte samarbejdet med Info-14, og stædigt nægter at anerkende gruppens ret til at lede de store manifestationer, har Robert Vesterlund ikke kunne se anden udvej end at give klartegn til at formalisere konceptet "uafhængige nationalister" som en egentlig netværksbaseret organisationsstruktur.

"Vi som arbejder som uafhængige har tidligere bevidst valgt ikke at have en mere klar profilering eftersom vi anså at det kunne skade samarbejdet med andre organisationer og partier - et samarbejde som har været vigtigt for os. Dette har dog haft den pris, at nye aktivister har haft svært ved at tilslutte sig aktiviteterne. Det som afgjorde beslutningen om at starte netværket Fria Nationalister, var at visse strukturer var blevet dårligere, hvorfor fordelene ved at kunne organisere de uafhængige aktivister opvejede de eventuelle problemer det kunne skabe med en tydligere profileret uafhængig bevægelse", skriver Info-14 om baggrunden for initiativet.

Allerede i juli 2007 blev domænenavnet "frianationalister.se" bestilt, og en testversion af den nye side blev lagt op som underside til Info-14. Men det er først i 2008 er man har præsenteret konceptet.

Fra patchworktæppe til aktiv modstand
Men Info-14 var ikke de eneste med planer om at skabe et netværk af uafhængige nationalister.

Nordiska Förbundet startede egentlig som et forlag, men er siden blevet til en politisk gruppe der både udgiver egen avis, har startet det største nationalistiske internet-community i norden, Nordisk.nu, og har fostret grupperne Helsingborgskampanjen og Aktivism Öresund.

I løbet af 2007 ekspanderede Nordisk.nu voldsomt og gav Nordiska Förbundet en kontaktflade til flere tusinde uorganiserede nationalister. Nordisk.nu blev derfor stadig mere målrettet til at skabe og støtte aktivisme over hele landet.

Den 29. december sidste år lancerede moderatoren på siden, Anders Ahlberg, forslaget om at begynde at bruge community’et til at skabe egentlige lokale netværk mellem nationalister. Han kalder sit koncept for "Nationalt patchworktæppe", og han påtager sig at samle alle interesserede i Göteborg. Brugerne blev opfordret til frem til 29. januar at sende tilmeldinger til ham og berette hvor de bor, så lover Ahlberg at sætte dem i forbindelse med hinanden. Dan Berner-Lindberg laver et tilsvarende patchworktæppe for Uppsala og Joakim Lundell for Stockholmsområdet.

Nordiska Förbundet indser hurtigt potentialet i projektet.

I Uppsala har en aktivistgruppe omkring Nordiska Förbundet-medlemmet Dan Berner-Lindberg konsolideret sig med faste møder hver uge. Den 20. januar registreres domænet SvenskaUppsala.se til gruppen, og seks dage senere stiftes den formelt. Første skridt i Nordiska Förbundets netværksprojekt er således taget.

28 januar opretter Nordiska Förbundet (NF) sin nye Göteborg-gruppe, Identitet Väst. Og dagen efter - 29. januar - lancerer Nordiska Förbundet så internetportalen Motstand.nu, som skal samle alle grupperne. Aktivism Öresund, Identitet Väst og Svenska Uppsala tilslutter sig portalen med det samme, mens Helsingborgskampanjen vælger at stille sig udenfor. Den første februar registreres desuden FagerstaFriaNationalister.se, der også straks tilslutter sig Motstand.nu-portalen.

"De forskellige grupper på siden er selvstyrende. Bare fordi de er samlede under aktivistportalen betyder det ikke at der findes en fælles ledelse for grupperne. Dette er således ingen ny landsdækkende organisation i ny form. Grupperingerne kommer selv til at styre portalens indhold og udformning” skriver Palmblad i portalens præsentation, og beskriver den altså alene som et værktøj til at lette aktivisme, præcis som Nordisk.nu.

Koncept-tyveri ved højlys dag
Info-14 opfatter med det samme Motstand.nu som et konkurrerende projekt.

28. januar erklærer Göteborgs Fria Nationalister (GFN), der altid har været en af de bærende grupper i Info-14s netværk, at gruppen omdannes og skifter navn til Fria Nationalister Göteborg.

”Inden for en kort fremtid starter det lokale netværk Fria Nationalister Göteborg. Dette er et i rækken af frie netværk som nu spreder sig rundtom i landet”, skriver de på Nordisk.nu.

Jens Lindahl, en af de ledende aktivister i GFN, skriver:

”... aktivister fra blandt andet Göteborgs Fria Nationalister og andre uafhængige aktivister igennem længere tid har planlagt en anden netværksdannelse og struktur end den som GFN havde, GFN blev derfor nedlagt efter meget hvis og men, til fordel for det nye netværk Fria Nationalister Göteborg. Dette er altså noget helt nyt i Göteborg, noget som erfarne aktivister igennem længere tid har planlagt og anset være bedre og med mere stabile strukturer og skarpere retningslinier, nyskabende og friskt”. Blandt de mere ”erfarne aktivister” som går ind i den nye Göteborg-gruppe er Stefan Jacobsson.

Men Info14 holder sig ikke til at opbygge egne projekter - de ønsker også at udstille Motstand.nu og Nordisk Förbundet som falske uafhængige nationalister. De oplever at deres koncept er blevet stjålet, og tilmed bliver lanceret inden deres eget netværk Fria Nationalister har nået at blive klar til offentligtheden. Derfor retter Fria Nationalister en direkte kritik af Nordiska Förbundets netværk via Info14’s hjemmeside:

”Forskellen på Nordiska Förbundets projekt og Fria Nationalister er blandt andet, at sidstnævnte er ideologisk og partimæssigt uafhængigt” og fortsætter: ”Fria Nationalister er ingen organisation og styres heller ikke af nogen organisation. Netværkets koordinatorer, talsmænd, med flere, er også parti- og organisationsuafhængige”.

Trods det er organisationsstrukturen i Fria Nationalister dog forholdsvis striks og der er udarbejdet klare retningslinier for hvordan man kommer med i Info-14s "frie" netværk. Grupper skal vælges ind, ellers har de ikke ret til at bære navnet, og individer kan ikke få organisationsmedlemskab, da det er kun grupper der kan vælges ind i netværket.

”Eftersom vi ikke er en organisation, eller arbejder som en sådan, findes det intet medlemskab for enkeltindivider. Det handler om sammenslutninger på lokalt niveau, projektgrupper, mediegrupper og andre som tilslutter sig netværket efter at være blevet godkendte”, skriver Fria nationalister således. Videre står der: ”Frem for alt indebærer en tilmelding ikke at man bliver optaget, det er en selektiv proces hvor vi bliver nødt til at lære de interesserede grupper at kende for at vurdere gruppens kvalitet og at vi kan forsikre os om at vi har et fælles værdigrundlag”.

Slut med særbehandling
Ledelsen i Nordisk Förbundet reagerer kraftigt på Info-14s artikel. De sletter med det samme alle links til og reklamer for Info-14s nyhedsside fra Nordisk.nu. De vælger også at censurere al diskussion på forummet om Info-14s artikel, og samler i stedet et statement om Motstand.nu som sendes fra administratorgruppen på Nordisk.nu til alle medlemmer af forummet.

”Nordisk Förbundet (NF) er for øvrigt hverken en traditionel medlemsorganisation eller et politisk parti. NF er et netværk og et arbejdsfællesskab hvis mål er at fremme de nordiske folks interesserer og inspirerer til etnisk bevidstved i hele Norden. En del af netværkets arbejde består i at tilbyde tjenester til den nationalistiske bevægelse, som community’et Nordisk.nu og nu også aktivistportalen Motstand.nu. Info-14-ledelsens ubegrundede påstande om Motstand.nu skaber en konflikt hvor der ikke burde være nogen”.

Nordiska Förbundet erklærer derefter, at de vil stoppe med at profilere Info-14s aktiviteter på deres community og holde op med særbehandlingen af Info-14.

”Det er beklagligt at Info-14-ledelsen har valgt denne negative indstilling til Motstand.nu og NF, da Info-14 har haft en positiv særstatus på Nordisk.nu og NF har anstrengt sig meget for at samarbejde med netop Info-14. Dette seneste, kontraproduktive angreb markerer imidlertid afslutningen på disse særlige anstrengelser”.

Pistoler og kunderegister
Situationen mellem de to uafhængige netværket eskalerer derefter kraftigt. Peter Melander i Stockholm og Kristoffer Dahlström i Helsingborg har allerede forladt Nordiska Förbundet og tilsluttet sig Info-14s netværk. På grund af personlige konflikter indenfor organisationen vælger en af de ledende i Göteborg, Lars Lindén, også at forlade Nordiska Förbundet og tilslutter sig i stedet Fria Nationalister Göteborg.

Siden den svenske researchgruppe AFA Dokus offentliggørelse af Nordiska Förlagets kundekartotek for nogle år siden har Nordiska Förbundet haft store problemer med at genvinde kundernes tillid. Kunderegistreret opbevaredes derfor nu krypteret – på Lars Lindéns computer. Men da Lindén forlader organisationen kan det få katastrofale konsekvenser hvis deres kundekartotek havnede hos konkurrenterne, og at Nordiska Förbundet endnu en gang må erkende, at de har havde mistet kartoteket.

Natten til den 8. februar bryder ledende personer fra Nordiska Förbundet derfor ind hos Lars Lindén og tiltvinger sig under pistoltrusler hans computere.

De efterfølgende dage rystes Nordiska Förbundet internt. Mange af de ledende i aktivistgrupperne ved ikke hvordan de skal reagere på den voldsomme handling.

Da nazi-gruppen Svensk Mötståndsrörerelse sidste år trak pistoler mod andre nationalister gik forbundet omgående ud med kraftige fordømmelser - men nu skete den samme ting pludselig i deres egen organisation. Den 12. februar forlader Aktivism Öresund Motstand.nu, den side som Palmblad selv har været med til at opbygge. Kim Steen, en af de ledende i Aktivism Öresund publicerer en udtalelse på Nordisk.nu: ”Aktivism Öresund er fejlagtigt blevet udpeget som et projekt styret af Nordiska Förbundet. Vi har hele tiden modsat os dette, men antagligt har vi ikke vundet gehør hos kritiske læsere. På grund af dette samt nyligt skete hændelser, hvilke vi vælger hverken at forklare eller kommentere, har vi valgt at forlade aktivistportalen motstand.nu. På den måde håber vi at det tydligt fremgår at vi er uafhængige af alle nuværende organisationer, netværk, partier, osv., osv.”.

Starten på slutningen?
Derefter starter en massiv udrensning på Nordisk.nu, med hvilken Nordiska Förbundet styrker sin magtposition på community’et. Alle tråde om Aktivism Öresund og Helsingborgskampanjen slettes. Lars ”Hagal” Lindén der har været administrator udelukkes fra forummet. Samme skæbne rammer Kristoffer Dahlströhm og Joel Freij fra Helsingborgskampanjen og Joel Widholm og Dan Eriksson fra Fria Nationalister Stockholm. Kim Steen fra Aktivism Öresund og Thomas Öhlund fra Fria Nationalister Stockholm får frataget sine moderator- og administratorprivilegier. Det er slut med den positive særbehandling af de frie nationalister.

Nordiska Förbundets ageren har dog ikke fået Info-14 til at mindske sine ambitioner om at skabe et formaliseret netværk. Den 10. februar afholdte Info-14 et informationsmøde i Stockholm, hvor de først fremviste sin nye hjemmeside via en projektor, og derefter dannes gruppen Fria Nationalister Stockholm. Den 16. februar afholdes et møde af samme karakter i Göteborg for at danne Fria Nationalister Göteborg. Et lignende møde forventes snarest gennemført i Helsingborg.

Hadet og fjendtlighederne internt har efterladt den nationalistiske bevægelse mere splittet end længe. Konflikterne mellem Nordiska Förbundet og Fria Nationalister eksploder på et tidspunkt hvor bevægelsen allerede er svækket på grund af andre modsætninger.

Nationaldemokraterna blev splittet i efteråret igen på grund af interne modsætninger. Nationalsocialistisk Front nægter konsekvent at samarbejde med de frie nationalister, Svenska Motståndsrörelsen fordømmer de skånske aktivistgrupper som værende venstreorienterede ”strasserister”, og ser med stor fjendtlighed på afhopperen Stefan Jacobsson, der nu styrer Fria Nationalister Göteborg. Spørgsmålet er om det lykkes at stoppe denne alles krig mod alle før Folkets March i juni? Ellers er de store nationalistiske demonstrationernes tid nu forbi.

Artiklen er skrevet af den svenske gruppe AFA Doku. Redigeret og bearbejdet af Redox.