Sommerredaktionen: Højreekstrem fremgang på Fyn

4. juli 2006 | Baggrund

I juli og august sætter Researchkollektivet Redox' sommerredaktion fokus på den yderste højrefløj på lokalt plan. Henover sommeren vil vi afdække og dokumentere racistiske aktiviteter i hele Danmark. Fra tirsdag den 4. juli og resten af sommeren offentliggører vi hver uge en artikel på vores hjemmeside, om højreekstremismens lokale forankring. I dennes uges artikel går vi tæt på Fyn.

Foråret 2006 har budt på en opblomstring blandt de højreekstremistiske kræfter på Fyn. Der har i perioden været anmeldt fire højreekstreme demonstrationer på øen og blevet stiftet en ny, tværpolitisk forening på den yderste højrefløj. De aktive kræfter er hovedsagligt centreret omkring Odense og Sydfyn, hvor henholdsvis Dansk Front og De National-Liberale holder til.

Årets første offentlige markering kom dog fra den lokale gruppe Frit Danmark, som midt under den såkaldte Muhammed-krise indkaldte til demonstration d. 12. februar i Odense, i samarbejde med Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD) fra Ålborg. Budskabet var en støtte til Jyllands Postens karikatur-tegninger af Muhammed, hvilket dog kun kunne samle omkring 25 personer. Heriblandt den erklærede nazist og kontaktperson for Dansk Front i Odense, Rasmus Krogsøe, samt den fundamentalistiske kristne prædikant Moses Hansen. Sidstnævnte holdt tale ved arrangementet.

SIAD fik i starten af maj afslag på at afholde en demonstration under parolen ”Folkemorderne Hamas ud af Skandinavien” i Odense-bydelen Vollsmose. Politiet frygtede at demonstrationen ville udløse voldelige sammenstød med bydelens beboere.

Den 22. april anmeldte den nystiftede forening De National-Liberale en demonstration i Krøyers Have i Svendborg. De 35-40 fremmødte højreekstremister, hovedsageligt fra Dansk Front i København, fik dog ikke lov til at demonstrere da anti-racistiske moddemonstranter havde besat haven. Begivenhederne medførte otte anholdelser og sporadiske gadekampe, hvor Dansk Fronts talsmand Julius Børgesen blandt andet var involveret. Parolen var denne gang ligeledes inspireret af Muhammed-krisen og vendt mod imamerne Laban og Akkari, som arrangørerne krævede udvist af Danmark.

De National-Liberale blev stiftet 15. februar i år, på et møde i Odense, hvor Lars Grønbæk Larsen blev valgt som talsmand. Den unge talsmand er medlem af Fremskridtspartiets hovedbestyrelse og har en i årrække plejet omgang med flere mindre højrefløjsorganisationer over hele landet. Foreningen kan tolkes som et forsøg på at samle en splittet fynsk højrefløj om let forståelige anti-islamiske paroler. Samtidig er foreningen også et udtryk for, at der er sket åbning overfor en mere aktivistisk linie, end det nu hedengangne Fremskridtsparti, der i dag er så godt som inaktivt. Således blev en central person i hooligangruppen Odense Casuals valgt som foreningens kasserer på det stiftende møde. Dertil kommer at foreningen i sin korte leve tid formået at få loyal opbakning fra både Dansk Front, Fremskridtspartiet, erklærede nazister samt enkeltpersoner fra den lokale højrefløj - herunder Hugo Pieterse, som står bag hjemmesiden Balder.org.

I deres iver for at samle bredt lader det dog til at foreningen er parat til at bryde deres egne erklærede formål. Foreningen tager i deres principprogram afstand fra nazismen og skriver direkte at "Nazister og nazi-sympatisører er ikke velkomne" samt: "Ydermere bekæmper vi andre ligesindede ideologier såsom nazisme". Punktet tages dog ikke specielt højtideligt. Der har til begge foreningens manifestationer være flere nazister tilstede, med åbenlyse nazistiske symboler på tøjet og i enkelte tilfælde er de set heile. Dette har ikke ført til bortvisninger, men derimod til et øget samarbejde mellem foreningen og de erklærede nazister, som er organiseret i det racistiske netværk Dansk Front. Lars Grønbæk Larsen er også aktiv skribent på netværkets debatforum, hvor mere end en fjerdedel af brugerne, ifølge en intern afstemning, bekender sig til nazismen.

Dansk Front på Fyn er den anden højreekstreme gruppe på Fyn som efter Muhammed-krisen har oplevet stor fremgang. Fra at være stort ikke eksisterende, har afdelingen siden foråret oplevet stigende opbakning og har i dag en aktiv, om end stærkt nazistisk ledelse. Afdelingens to ubestridte ledere er den tidligere afdelingsleder i Nordisk National-Socialistisk Ungdom, Rasmus Krogsøe, samt den noget ældre Carsten Braaby med en fortid i det voldelige, nazistiske Blood & Honour. Sidstnævnte var en central aktivist, da Blood & Honour omkring årtusindskiftet var aktive i det Sydfynske. Først i deres såkaldte "Festung Langeland", et hus i byen Kædeby på Langeland, og siden i Svendborg, hvor den lille, men meget voldelig gruppe, stod bag adskillige overfald og trusler.

I Dansk Front-regi stod de to nazister i forreste linie da det lykkedes De National-Liberale at gennemføre en manifestation mod islam i Krøyers Have i Svendborg d. 10 juni. Her mødte mere end hundrede højreekstremister fra Dansk Front-netværket fra hele landet op, under samme parole som den oprindelige manifestation. Efter arrangementet blev samarbejdet mellem Dansk Front og De National-Liberale forseglet med en fest hos Lars Grønbæk Larsens far, som ligeledes er aktiv i Fremskridtspartiet.

Arrangementet, som var klart domineret af Dansk Fronts aktivister, var det største offentlige manifestation fra den ekstreme højrefløj i mere end 10 år. Strategien fra Dansk Fronts side var at hemmeligholde deres mobilisering samt at lade en lille, lokal og forholdsvis ukendt gruppe stå som arrangør. Det lykkedes dog ikke at hemmeligholde arrangementet særlig længe før nærværende researchkollektiv kunne afsløre planerne.