Sommerredaktion: Ny afdeling med opstartsproblemer

27. juli 2006 | Baggrund

I juli og august sætter Researchkollektivet Redox' sommerredaktion fokus på den yderste højrefløj på lokalt plan. Henover sommeren vil vi afdække og dokumentere racistiske aktiviteter i hele Danmark. Fra tirsdag den 4. juli og resten af sommeren offentliggøre vi hver uge en artikel på vores hjemmeside, om højreekstremismens lokale forankring. I dennes uges artikel går vi tæt på Vestsjælland.

Dansk Fronts afdeling i Vestsjælland har nok været landets mest omtalte denne sommer. Det skyldes, at Ekstra Bladet har kunnet afsløre, at afdelingens leder er den nu tidligere formand for Dansk Folkeparti i Kalundborg, Dan Jochumsen.

Afsløringen førte til at Dansk Front-lederen i den efterfølgende uge mistede sit job i Danske Bank, samt både medlemskab og formandspost i Dansk Folkeparti. Nu skulle der gerne være blevet tid til både at koordinere aktiviteterne i det højreekstreme netværk på Vestsjælland samt at ”cleare” nye medlemmer i afdelingen.

Begge dele har der nemlig ikke været meget af siden afdelingen blev stiftet i vinteren 2005/06. Således har afdelingen, der har sin base i Kalundborg, fra dag et været præget af interne stridigheder og manglende evne til at integrere nye medlemmer i afdelingen. Årsagen er blandt andet, at afdelingen dækker et stort geografisk område - fra Roskilde over Kalundborg til Næstved - og at der derfor har været en række praktiske problemer når de nye medlemmer har skulle cleares, hvilket har ført til lange ventetider for godkendelse af nye medlemmer.

Godkendelsen - eller ”clearingen” som det kaldes - har i afdelingen på Vestsjælland været ensbetydende med at personer, som ønskede at komme ind i varmen, skulle fremvise billede-ID på deres privatadresse. På den måde forsøger ledelsen, at undgå infiltratorer i afdelingen, men det har samtidig betydet, at de skiftende ledelsesmedlemmer har måtte rejse langt for at godkende de nye patrioter enkeltvis.

Den største problematik i Vestsjællands-afdelingen har dog været udskiftning på lederposten. På et møde lørdag den 18. februar, hvor også centrale personer fra Dansk Fronts andre afdelinger på Sjælland deltog, blev det besluttet at P.T.C., som var afdelingens oprindelige kontaktperson, skulle dele ledelsen sammen med kvinden N.D.. Samarbejdet mellem de to, som begge er nye i Dansk Front sammenhænge, varede dog ikke længe.

P.T.C., som under brugernavnet ”Thor66” flere gange har benyttet Dansk Fronts debatforum til at reklamere for Den Danske Forening, forlod nemlig Dansk Front allerede omkring en måned efter. Grunden til det pludselige brud, som efterlod N.D. alene som afdelingens leder, er angiveligt, at ledende Københavnske patrioter efter P.T.C.’s mening ikke behandlede ham ordentligt i forbindelse med en Dansk Front-koncert i Kolding.

Koncerten fandt sted lørdag den 4. marts og allerede dagen inden var en del aktivister fra Sjælland taget til Århus. Her var to centrale Dansk Front-aktivister, begge fra Københavnsafdelingen, behjælpsomme med at sørge for overnatning på SAS Radisson Hotel - dog kun til N.D.. Episoden var medvirkende til at P.T.C. efter koncerten trak sig fuldstændig fra Dansk Front-netværket, efter at han skal have forsøgt at true N.D. til også at melde sig ud af Dansk Front, selvom dette var imod hendes ønske. Dette lykkedes dog ikke.

I slutningen af april trak N.D. sig og efterlod posten til Dansk Folkepartis formand i Kalundborg, Dan Jochumsen. Han fik dog kun omkring tre måneder på posten inden hans dobbeltspil blev afsløret. Søndag d. 21. juli blev han landskendt, da han offentligt stod ved sin rolle som afdelingsleder i Dansk Front og gav et interview til Ekstra Bladet. Han blev efterfølgende ekskluderet af Dansk Folkeparti og fyret fra sit job i den lokale filial af Danske Bank, på grund af sit engagement i det racistiske netværk. Nu er der så på alle måder mulighed for at afdelingen får en leder som har tid til medlemmerne - hvis Dan Jochumsen da ønsker at forsætte som afdelingens leder efter en uge i mediernes søgelys.