Anti-jødisk hjemmeside genopstået

17. juni 2008 | Aktuelt

En hjemmeside der registrerer jøder er online igen.

Hjemmesiden Mosaisk.com, som i 2005 blev lukket efter afsløring af dens omfattende registrering af jøder og forbindelser til svenske nazister, er igen online. Denne gang står bagmanden frem.

Manden bag den kontroversielle hjemmeside, som beskæftiger sig med “Oplysning om jødernes rolle i Samfudet“, er det tidligere medlem af Den Danske Forening, advokat Knud Bjeld Eriksen. Han har i en årrække forsøgt, at sætte “det jødiske spørgsmål“ på højrefløjens dagsorden, og er i dag tilknyttet holocaustbenægterne i Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning.

Svenske nazi-forbindelser
Knud Bjeld Eriksen mener, at der findes en jødisk verdenskonspiration imod Danmark, og han har sat sig for at afsløre denne. Det gør han ved på Mosaisk.com, at fremlægge “beviser“ og “dokumentation“, herunder en lang række billeder og navne på jøder i blandt andet de danske medier og politik.

I 2005 afslørede Jyllands-Postens hjemmesidens omfattende registrering og slet skjulte trusler imod de danske jøder. Samtidig kom det frem, at hjemmesiden lå på den nazistiske server Volkermord.com, som var registreret hos et medlem af det svenske naziparti Nationalsocialistisk Front. Da afsløingerne ramte avisernes forsider valgte sidens ejer at optræde anonymt under dæknavnet “Allan“.

Nu har Knud Bjeld Eriksen finkæmmet hjemmesiden for ulovlige og injuerende påstande. Han afviser samtidig, at have drevet “jødekartoteker“, men skriver; “I øvrigt kender vi ikke deres [jøderne, red.] adresser og er, indtil videre, ikke interesseret i at kende dem. Jeg siger "indtil videre", for det er da ikke utænkeligt, at vi i fremtiden vil forsøge at skrive til nogle af dem, og bede dem om en kommentar til dette og hint.“

En afgørende tale
Det er langt fra første gang at Knud Bjeld Eriksen kaster sig ud i kampen mod jøder. I 1997 havde han som mangeårigt medlem af Den Danske Forening fået lov at holde Grundlovstale for foreningens medlemmer, da det nuværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Søren Krarup, var forhindret. Talen blev dog aldrig holdt, da anti-racister forhindrede mødet i at finde sted, men blev i stedet lagt på Knud Bjeld Eriksens hjemmeside Dronten.

Her kunne man læse hans opfordring til at give de nazister som var blevet smidt ud af foreningen “generel amnesti“ og en opfordring til at stoppe „heksejagten mod revisionshistorikeren Thies Christoffersen og hans tyske meningsfæller i Kværs, Kollund og [...] nynazisterne i Greve“. Han argumentere desuden for et samarbejde med det højreekstremistiske parti NPD i Tyskland samt en ihværksættelse af en “dybtgående research på persongalleriet i fjendens lejr, og de skal udstilles, for hvad de er“.

Talen førte til at Knud Bjeld Eriksen i 1997 måtte forlade Den Danske Forening og han fortsatte i stedet med at dyrke sin anti-jødiske historierevisionisme på internettet og med bladudgivelsen “Dronten“. I bladet, som er opkaldt efter en uddød fugl, hvis navn betyder sinke, konstarede han i 2005: “Det er efter min opfattelse uafviseligt at en sammensværgelse findes“.