Sommerredaktion: Århus - Generationsskifte i gang

6. august 2006 | Baggrund

I juli og august sætter Researchkollektivet Redox' sommerredaktion fokus på den yderste højrefløj på lokalt plan. Henover sommeren vil vi afdække og dokumentere racistiske aktiviteter i hele Danmark. Fra tirsdag den 4. juli og resten af sommeren offentliggører vi hver uge en artikel på vores hjemmeside, om højreekstremismens lokale forankring. I dennes uges artikel går vi tæt på Århus.

White Pride anno 2004 - før generationsskiftet. Yderst til venstre ses Lars Rasmussen, i midten Asbjørn Borg (ternet kasket og sort jakke) og en af Bonde-tvillingerne yderst til højre.

Århus har altid været kendt som "smilets by", men det sidste årti har den smukke østjyske storby fået et kedeligt tilnavn - Danmarks nazihovedstad. Et højt antal racistiske voldsepisoder, trusler og en aktiv nazistisk hooligan-gruppe, samt adskillige angreb på anti-racister har samlet set betydet, at Århus fremstår som en by, hvor den ekstreme højrefløj har slået rod og vokser.

Allerede fra midten af halvfemserne hærgede den nazistiske hooligan-gruppe White Pride i Århus, og var involverede i slagsmål med hooligan-grupper fra landets andre superliga-klubber. Desuden fungerede inderkernen af White Pride som bodyguards for Den Danske Forening, blandt andet ved deres talrige møder på Cykelbanen ved Århus.

I slutningen af halvfemserne begyndte de centrale personer i kredsen omkring White Pride at blive politiseret. En stor del meldte sig ind i Dansk Folkepartis Ungdom (DFU), og andre var aktive omkring det daværende Dansk Forum. Gruppen der gik ind i DFU blev her allieret med andre DFU’ere, der ligesom personerne fra White Pride mente, at hverken moderpartiet eller DFU var radikale nok i deres politiske udmeldinger. I 1999 blev en større persongruppe ekskluderet fra DFU, og det samme skete igen i 2003, hvor en gruppe på 10 personer med relation til White Pride blev smidt ud.

I 2002 startede en lille kernegruppe med baggrund i DFU og White Pride den højreradikale netportal Dansk Front. Efter eksklusionerne fra DFU i 2003, og den samtidige nedlægning af Dansk Forum, stod gruppen pludselig overfor manglen på en organisation, og Dansk Front blev derfor langsomt, men sikkert, transformeret fra en netportal til et netværk af nationalister, racister og nazister.

I perioden fra 2002 til 2004 skete der i Århus en lang række overfald på indvandrere og anti-racister, og overfaldsmændene råbte i flere tilfælde slagord relateret til Dansk Front og den højreekstreme bevægelse.

I sommeren 2003 afslørede Ekstra Bladet og Århus Stiftstidende henover flere måneder de ledende kræfter i Dansk Front og White Pride, den samme personkreds som få år inden da havde været aktiv i DFU. Disse personer har efterfølgende trukket sig meget i baggrunden, og viser sig sjældent på gadeplan. Igennem størstedelen af 2005 var den højreradikale bevægelse i Århus forholdsvis stille. Der var sporadiske overfald på indvandrere, og ledergruppen omkring Dansk Front har langsomt, men sikkert, trukket sig væk fra søgelyset på stadion.

I november 2005 angreb en gruppe højreekstremister et møde i Anti-Racistisk Netværk, et angreb der på mange måder må siges at være en skillelinie, i et igangværende generationsskifte. Hvor de mange overfald på anti-racister og venstreorienterede aktivister i en årrække, har været udført af den ældre generation af nationalister, så var de seks personer, der efterfølgende blev anholdt for angrebet, del af en helt ny skare unge racister, med tilknytning til både White Pride og Dansk Front.

Gruppen består i dag hovedsagligt af unge i alderen 18-22 år, og kommer fra forstæderne til Århus. Flere af dem deltog blandt andet ved den højreorienterede debattør Karsten Holts demonstration i Århus i februar, i forbindelse med Muhammed-krisen. De har også deltaget i Dansk Fronts demonstration i Svendborg den 10. juni, og i det racistiske netværks koncert i Gjesing den 8. juli i år. De unge racister har endvidere god kontakt til de ældre kræfter i Dansk Front og White Pride, og enkelte af dem fulgtes da netop også med den ældre generation, til en nazistisk mindesmarch i Salem, ved Stockholm sidste december.

At en ung gruppe nu har overtaget aktiviteterne på gadeplan, hvor de ældre kræfter slap, har samtidig frigivet ressourcer hos den ældre generation, der nu har begivet sig videre i deres politiske arbejde. Dansk Front ledes stadig af de gamle folk, der desuden også spillede en helt central rolle, da Århus Mod Moskeen i november 2005 stillede op ved kommunalvalget i Århus. Indtil videre er den nye generation blot med på gadeplan og i sociale sammenhænge, så de kommende år vil vise, om flokken udvikler sig politisk på samme måde som generationen før dem.