Sommerredaktion: Højreekstremister i problemer

11. august 2006 | Baggrund

I juli og august sætter Researchkollektivet Redox' sommerredaktion fokus på den yderste højrefløj på lokalt plan. Henover sommeren vil vi afdække og dokumentere racistiske aktiviteter i hele Danmark. Fra tirsdag den 4. juli og resten af sommeren offentliggører vi hver uge en artikel på vores hjemmeside, om højreekstremismens lokale forankring. I dennes uges artikel går vi tæt på København og Nordsjælland.

Kasper Krøner deltog som en af ledende kræfter i Hess-march i Kolding i 2005.

København i 1990’erne
København har, lige siden skinhead-subkulturens opblomstring i starten af halvfemserne, været hjemsted for militante nazister. Det var specielt omkring Dansk National Front, DNSB og Blood & Honour-netværket, at de slog sig løs. Geografisk var det især i de københavnske boligkvarterer Folehaven og Sydhavnen at de nazistiske skinheads holdt til. Siden har også andre boligområder, oftest med socialt boligbyggeri, været præget af mindre racistiske gadebander. De var i høj grad lokalt forankrede grupper, selvom lederskikkelserne til tider er kommet udefra.

I samme periode skete også en nazificering af ungdomsbander visse steder i Nordsjælland, blandt andet i Helsinge-områder, hvor mange af de nazister, som var aktive i 1990’erne er vokset op. Flere af disse uformelle grupper ophørte dog med at eksistere i slutningen af halvfemserne. Baggrunden var at den racistiske del af skinhead-kulturen svandt ind samtidig med, at både nazi-partiet DNSB og nazi-netværket Blood & Honour blev mødt med voldsom folkelig modstand.

Ungdomsgrupperne var baseret på socialt fællesskab, og i flere tilfælde var de nazistiske tendenser ikke gruppens eneste aktivitet. Således døjede mange medlemmer af grupperne med både alkohol- og narkotikamisbrug, ligesom der hyppigt forekom upolitisk kriminalitet. Man kan, med lidt god vilje, betegne disse små nazi-grupper som forløbere til nutidens mere organiserede "kammeratskabsgrupper", der igennem de seneste år er blevet udbredt i Skandinavien efter tysk forbillede. Konceptet omkring ”kammeratskabsgrupper” er ligeledes rygraden i Dansk Front, som blev det nye samlingspunkt for højreekstremister i hovedstadsområdet.

I 2001 brød Blood & Honour i Danmark fuldstændig sammen efter at den danske leder for netværkets skandinaviske afdelingen, Marcel Schilf, døde. Som en følge heraf forlod mange københavnske aktivister den nazistiske bevægelse og efterlod et stort tomrum på den højreekstreme scene ikke bare i hovedstaden, men også i resten af landet.

Tomrummet skaber samling
Halvandet år efter Marchel Schilfs død, blev hjemmesiden danskfront.dk oprettet. Det første år fungerede hjemmesiden blot et debatforum på internettet, men i midten af 2003 begyndte Dansk Front at udvikle sig til et netværk af højreekstremister, udenfor cyberspace.

I København blev den garvede White Pride-hooligan, M.V.L., som oprindeligt kommer fra Århus, central i afdelingens stiftelse. Han boede i overgang i hovedstaden hvor han sammen med aktivister fra Blood & Honour-netværket stod bag opstarten af Dansk Front København. Afdelingens kerne blev derudover tegnet af tidligere medlemmer af nazipartiet DNSB, ældre skinheads samt unge hooligans tilknyttet klubberne Brøndby IF, FC København og BK Frem.

I den oprindelige ledergruppe er det værd at fremhæve tre centrale Blood & Honour-folk. De to, Flemming Muff Christiansen og Kasper Krøner, driver i dag det betydningsfulde dansk-svenske nazi-pladeselskab Nordvind Records. Selskabet distribuerer omfattende materiale fra den højreekstreme bevægelse i hele verden. Den tredje person, Brian Jensen, er hooligan fra Brøndby-gruppen Southside United, og udtalte sig så sent som i juli i år i ugebladet ”Fokus” , i sin egenskab som Dansk Front-medlem. En stor del af den oprindelige ledergruppe havde andre ord sin baggrund i en voldelig, nazistisk gruppering.

Der var dog også plads til den tidligere leder af Dansk Forum i den stiftende gruppe. Han ledte på det tidspunkt ligeledes efter et nyt projekt at kaste sig over, efter at det studentikose Dansk Forum omkring årtusindskiftet var kuldsejlet.

Gruppen afholdte på dette tidspunkt flere møder, hovedsagligt på værtshuse, hvor alkoholindtagelsen var en helt central del.

Nye lederkræfter tager over
I juni 2004 blev ledergruppen overfaldet af en gruppe antiracister efter et møde. Dette medførte et større frafald blandt de unge aktivister, der angiveligt blev skræmt bort. Samme år døde en af gruppens ledere, J.H.C., ifølge flere kilder som følge af sit narkotika-misbrug, mens M.V.L. flyttede tilbage til Århus.

Ledergruppen havde derfor brug for nye kræfter, og ind fra siden kom Lars Hartvig. Han havde organisatorisk erfaring fra sin tid i Den Danske Forening samt Dansk Forum, og blev hurtig afdelingens leder. Det lykkedes ham at skabe vækst i afdelingen ved hjælp af en række sociale aktiviteter og politiske møder. Succesen fik dog en brat afslutning i starten af 2005. Det skete da endnu et af afdelingens møder blev angrebet af antiracister, denne gang på Islev Bibliotek den 25. april 2005.

Igen sker der et større frafald blandt de almindelige aktivister ligesom afdelingen endnu en gang får ny leder. Den nye chef for Dansk Front København blev Thomas Peter Jensen, der inden da havde været kontaktperson for den nyligt oprettede afdeling i Nordsjælland. Efter dette gled Lars Hartvig i baggrunden, uden dog at forlade Dansk Front.

Nordsjællandsafdelingen stiftes
Dansk Front-afdeling i Nordsjælland dækkede det geografiske område fra Gilleleje til Helsingør og Espergærde. Da lederposten i Nordsjælland bliver ledig efter Thomas Peter Jensen, får Julius Børgesen den i det tidlige efterår 2005. Dette skete efter en intern magtkonflikt i afdelingen, hvor det til sidst var en af de helt centrale Dansk Front-ledere fra Århus, der måtte afgøre lokalafdelingens fremtid.

Afdelingerne i København og Nordsjælland har dog, udover ganske få aktiviteter, reelt fungeret som en samlet afdeling, og har afholdt hovedparten af deres sociale arrangementer i fællesskab.

I modsætning til resten af de centrale folk i Dansk Front på Sjælland, så er Julius Børgesen kommet ind fra sidelinien. Han er røget til tops i den højreekstreme bevægelse på meget kort tid og blev kort tid efter organisationens første talsperson.

En delegation fra Dansk Front i Nordsjælland og København deltog i den nazistiske Salem-march i Sverige, december 2005.

Fra Islam-kritik til angreb på antiracister
Januar 2006. Muhammed-krisen eskalerer, og på meget kort tid stiger interessen for Dansk Front drastisk, da organisationen indkalder til anti-muslimsk demonstration under parolen "Ingen undskyldning! Ingen beklagelse!". Demonstrationen, hvor godt 50 personer deltager, blev Dansk Fronts første officielle manifestation og fandt sted den fjerde februar i Hillerød på Nordsjælland, på en sneklædt græsplæne.

Som følge af den store eksponering i medierne fik Dansk Front, og i særdeleshed afdelingerne i København og Sjælland mange nye medlemmer. Herefter fulgte et meget hektisk forår, hvor de to afdelinger, med Julius Børgesen i front, skiftede fokus fra indvandrerspørgsmålet til deres fjender fra den antiracistiske bevægelse.

Blandt andre Ungdomshuset på Jagtvej 69 og Foreningen Demos blev således angrebet med malerbomber i starten af april. En aktionsgruppe offentliggjorde efterfølgende en aktionserklæring på Dansk Fronts hjemmeside, hvor de tog ansvaret for angrebet. Og en uge inden blev et opstartsmøde i Antiracistisk Netværk i Roskilde blevet forhindret, da omkring 20 Dansk Front-folk mødte op, og jagede de unge antiracister igennem byen.

I maj og juni i år blev flere aktivister fra Dansk Front København ligeledes overfaldet af antiracister.

Medieomtale og varetægtsfængslinger
Den 10. juli kom det frem, at Dansk Fronts leder på Nordsjælland og organisationens talsmand, Julius Børgesen, havde siddet varetægtsfængslet bag dobbelt lukkede døre siden 10. maj. Han var sigtet for, i et indlæg på et anarkistisk debatforum, at have opfordret til at udføre et brandattentat mod indenrigsminister Lars Løkke Rasmussens hjem. Dertil kom at politiet ved en efterfølgende ransagning fandt to skarpladte rifler i mandens hjem, hvorfor han også blev sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Historien om talsmandens fængsling sendte chokbølger igennem hele organisationen og flere forargede medlemmer argumenterede efterfølgende for at smide Julius Børgesen helt ud af Dansk Front. Det blev dog ”kun” besluttet at fratage Julius Børgesen hans tillidsposter med øjeblikkelig virkning og herefter afvente en kommende retssag. I en pressemeddelelse om sagen tog Dansk Fronts ledelse afstand fra Julius Børgesen, selvom de samtidig erkendte at have organiseret en pengeindsamling til manden og hans familie inden historien kom ud i pressen. Kilder i miljøet bekræfter også at ledelsen har lagt den tidligere talsmand på is.

24. juli blev det så 12 navngivne Dansk Fronts lederes tur til en tur i mediemaskinen. Igen var det Ekstra Bladet som kom først med historien, og henover 5 sider kunne berette om organisationens nære forhold til vold og nazisme.

I starten af august blev M.B., en af de faste aktivister i afdelingen i København, ligeledes varetægtsfængslet i tolv dage for vold af særlig rå karakter. Han er sigtet for i sin hjemby Holte, i selskab med tre andre Dansk Front-aktivister, at have overfaldet en familiefar med indvandrerbaggrund. Efterfølgende er det kommet frem, at flere vidner ikke tør vidne mod M.B..

Afdelinger under pres
Den meget medieopmærksomhed, kombineret med fængslingen af flere vigtige aktivister, har i høj grad svækket Dansk Fronts afdelinger i København og Sjælland. Samtidig har de to fængslinger udløst konflikter internt mellem de andre centrale personer, om hvorvidt man skal støtte de fængslede venner eller ej. Stridens kerne handler om Dansk Fronts image udadtil og skiller organisationen i to grupper som står stejlt overfor hinanden.

Udover konflikten omkring fængslingerne, så hersker der også en anden og større konflikt i København/Nordsjælland. En række af de ledende, men mere tilbagetrukne folk, har igennem længere tid har haft planlagt at skubbe Thomas Peter Jensen ud af netværkets ledelse. De har ifølge kilder i miljøet været utilfredse med hans militante fremtoning. Tilbage i forsommeren konspirerede flere af disse, om at få ham kørt af banen, men sommerens massive modstand fra medier og antiracister har indtil videre skrinlagt den plan.

At situationen for Dansk Front i København og Nordsjælland står skidt til, er der ingen tvivl om. Centrale aktivister sidder fængslet, lederne har interne stridigheder, og flere gadeaktivister er blevet overfaldet henover sommeren 2006. Fra forårets voldsomme offensiv overfor den antiracistiske bevægelse, står de to afdelingerne pt. i en mere presset situation end nogensinde før.