Kursskifte blandt hooligans

24. september 2008 | Baggrund

Da Dansk Front i 2003 oprettede sin afdeling i København, var en af de vigtigste rekruteringsbaser hovedstadens hooliganmiljøer i henholdsvis København, Lyngby og Brøndby. I dag er der sket et regulært kursskift, og det er nu sjældent at de københavnske hooligans ses i højreekstreme kredse.

Da Dansk Front i 2003 oprettede sin afdeling i København, var en af de vigtigste rekruteringsbaser hovedstadens hooliganmiljøer i henholdsvis København, Lyngby og Brøndby. Især blandt de unge hooligans fra Copenhagen Casuals Young Boys (FC København) og Blue Front (Brøndby IF) så man en vis tilslutning til det nye projekt. En af de daværende ledere i det racistiske netværks københavnske afdeling var Michael Verner Larsen, der i mange år har været White Pride-hooligan, og på det tidspunkt var bosat i København. Helt frem til afdelingens lukning i foråret 2007 havde enkelte hooligans tilknytning til afdelingen, men allerede fra 2005 begyndte antallet af hooligans at falde – denne udvikling er fortsat efter Dansk Fronts lukning, og det organiserede nazi-miljø i København tæller i dag ganske få hooligans.

Hooliganmiljøet omkring FC København tæller i dag grupperne Squad ’92 samt Copenhagen Casuals og denne gruppes ungdomsgruppe. Miljøet har oplevet en øget tilslutning de seneste år, men antallet af organiserede højreekstremister på tribunerne er til gengæld gået i modsat retning. I dag gør man, blandt andet set i lyset af fortiden, en dyd ud af at kalde sig apolitisk, og der er langt imellem at hooligans fra det københavnske fodboldmiljø ses i sammenhænge med højreekstremister.

I samme periode som Copenhagen Casuals Young Boys huserede i Dansk Front snusede kredsen omkring Blue Front også til det højreekstreme miljø. Blandt andet deltog en delegation fra Blue Front i Dansk Fronts store demonstration i Svendborg i juni 2006. Også Blue Front kalder sig i dag for en apolitisk gruppe, og det er meget sjældent at personer fra gruppen ses i højrekstreme kredse.

Den anden, og ældre, hooligangruppe i Brøndby, Southside United (SSU), har i mange år været repræsenteret i nazi-kredse af den gamle Blood & Honour-leder Brian Jensen, som i dag er ganske perifær i både hooligan- og nazimiljøet. Tilgengæld er en anden gammel Blood & Honour-aktivist, M.B.K.P., der i mange år har været BK Frem-hooligan, blevet en del af SSU. M.B.K.P. plejer på stadion omgang med SSU’eren M.J., der havde tætte relationer til inderkredsen i Dansk Front København. Dette havde også A.V., en helt central figur i SSU. A.V. skaffede blandt andet lokaler til Dansk Fronts koncert i Vallensbæk i 2004. Disse er dog ikke de eneste højreekstreme i SSU. En mindre gruppe fra SSU var nemlig med, da 18 højreekstreme blev præventivt anholdt i forbindelse med en SIAD-demonstration på Christianshavn i oktober 2007. Det er dog væsentligt at påpege, at størstedelen af Southside United ikke er højreekstremister.

Med Lyngby FC’s nedrykning til 1. division har Superligaen mistet en af sine få hooligangrupper. På trods af klubbens placering i landets lavere rækker igennem de seneste år er hooligangruppen Blue Armys størrelse ikke mindsket. I 2004 prøvede enkeltpersoner i Blue Army at trække medlemmerne i retning af Dansk Front - man pralede i nazi-kredse med, at kunne samle "40 friske folk". For nylig blev 22 Lyngby-hooligans frikendt i den hidtil største hooliganretssag herhjemme. Sagen drejede sig om et masseslagsmål i København mellem Blue Army og Copenhagen Casuals i efteråret 2007. Blandt de de 22 sigtede var blot to kendte højreekstremister. Den ene, N.E.C., har haft sin faste gang hos DNSB i Greve, og er i dag en fast del af miljøet omkring den nordsjællandske Blood & Honour-gruppe.

Alt i alt kan det konstateres, at de københavnske hooligans har bevæget sig væk fra de organiserede højreekstreme kredse, og slået sig ind på en mere apolitisk linie. Denne tendens er dog kun gældende for København. I Århus er så godt som samtlige byens hooligans dybt involverede i de lokale højreekstreme grupper, og intet tyder på at et kursskifte her er på vej.