Hektisk efterår i Smilets By

3. januar 2009 | Baggrund

I august 2008 udsendte Researchkollektivet Redox rapporten 'Århus 08', der gik i dybden med det højreekstreme miljø i Århus. I denne artikel ser vi nærmere på hændelserne siden rapporten udkom.

Det seneste halve år har været særdeles hektisk på den yderste højrefløj i Århus. En række højreekstremister har siddet varetægtsfængslet og er efterfølgende blevet idømt fængsel for voldelige overfald og hærværk. Samtidig har flere aviser sat øget fokus på især White Pride, men også de rabiate hooligans’ politiske fløj, Vederfølner, har været en tur igennem mediernes vridemaskine. Presset har dog ikke fået White Pride i knæ. Antallet af overfald på antiracister og venstreorienterede er stadig skræmmende højt, og der spredes i højere grad racistisk propaganda end tidligere.

I august kørte Århus Stiftstidende over flere dage en artikelserie der afslørede strukturerne og en række af de ledende personer på den yderste højrefløj. Kort tid efter ramte Redox’ rapport ‘Århus 08’ nettet. Rapporten er en 50 sider lang gennemgang af det ekstreme højrefløjsmiljø i Århus.

Der gik ikke længe, før Ekstra Bladet også fulgte op, blandt andet med interviews med den daværende White Pride-leder Frank Rasmussen, der stod frem i et af White Prides få offentlige interviews. Her fortalte han hvad offentligheden længe har vidst: »Vi vil have et racerent Danmark«.


En gruppe White Pride-folk på vej ud af stadion efter AGF-Horsens den 28. juli 2008. Forrest i gruppen er Frank Rasmussen (med hvid kasket).

Uanset at Frank Rasmussen i sommeren udtalte sig i særdeles klare politiske vendinger, så er han et af de White Pride-medlemmer, der ses mindst i erklæret politiske sammenhænge. Der skulle da heller ikke gå mere end et par måneder, før han i november trak sig som den formelle leder af White Pride. I praksis var dette dog en rolle han for længst havde mistet.

I dag udgøres ledelsesgruppen i White Pride af Simon Hvass Jacobsen, Thomas ‘Randers’ Vestergaard, Christian Sølvkær Andersen, Stefan Lindskov Timm og den noget yngre Anders Gunge Dall.

Hårdt sommerpres
For første gange i mange år har White Pride denne sommer reelt været presset. Først og fremmest har mediernes store opmærksomhed skabt nervøsitet og utryghed. De interne diskussioner om mulige ‘stikkere’ i gruppen har bevirket at mange af gruppens mere perifære medlemmer har været under mistanke, hvilket har gjort rekrutteringen af medlemmer lidt mere forsigtig.

Samtidig har politiets massive indsats mod White Pride i kortere perioder sat en stopper for de voldelige overfald på især byens antiracister og det alternative ungdomsmiljø omkring Huset på Vester Alle. Især i perioder kort efter overfald hvor politiet har rettet søgelyset mod White Pride, har man set en lang række medlemmer holde sig mere eller mindre skjult, og blandt andet undgået fodboldkampe. At enkelte medlemmer af gruppen i forhør har angivet andre som deltagere i kriminalitet har heller ikke gjort problemerne mindre.

Sankt Clemens Torv
En af de episoder der for alvor fik sat skub i frygten hos White Pride var et overfald på en ung mand på Clemens Bro den 2. august. En 20-årig mand overfaldes af 10-15 kendte White Pride-medlemmer, og trampes så hårdt i hovedet, at han ender i koma. Allerede om mandag den 4. august anholdes og varetægtsfængsles Mikkel Nicco Madsen, et ungt White Pride-medlem, for overfaldet. Både overfaldets brutale karakter, der forventes at koste lange fængselsstraffe, og frygt for repressalier fra offerets bekendte, har gjort at man selv i kredsen omkring White Pride har mørklagt sagen, og at man især frygter for den tiltalte Mikkel Nicco Madsens sikkerhed.

Flere overfald
På trods af både medierne og politiets massive opmærksomhed er White Pride dog ikke i knæ. Gruppen har periodevis været svækket henover efteråret, men pt. tyder intet på, at presset har svækket White Pride permanent.

Det primære bevis på dette, er efterårets fortsatte bølge af overfald og angreb på venstreorienterede og antiracister. Den 31. oktober blev Antiracistisk Netværks talsmand, Peter Bonfils, udsat for et brutalt overfald af en større gruppe White Pride-folk. Overfaldet kostede ham fortænderne, og politiet har endnu ingen anholdte i sagen. Overfaldet kom som afslutning på en uge, hvor White Pride-folk gentagne gange havde angrebet Huset. Og lige præcis Huset på Vester Alle har været White Pride med venners hovedmål dette efterår. Angrebene har hovedsagligt foregået på weekend-aftener, i forbindelse med at byens højreekstremister har været samlet i større eller mindre grupper på deres stamsteder i det lokale værtshusmiljø.

Det har dog ikke kun været Århus’ venstrefløj der har været udsat. Den 28. august blev en somalisk kvinde udsat for et voldsomt overfald med klar racistisk baggrund. »Hun skal have det tørklæde af. Du lugter. Din fucking muslim - rejs hjem til Afrika«. Sådan lød ordene under overfaldet. Den 7. oktober blev den nu 19-årige Michael Egelund Larsen fra White Pride dømt for overfaldet sammen med en jævnaldrende kvinde. Michael Egelund Larsen deltog to måneder før overfaldet i Vederfølners sommersolhvervsfest.

Den 24. december 2008 kunne JP fortælle, at Østjyllands Politis Task-force, der arbejder med især White Pride, i 2008 har rejst 43 sigtelser for overtrædelse af straffeloven. Ifølge politiinspektør Morten Anker Jensen er cirka 80% af sigtelserne rejst mod folk fra det ekstreme højre, de resterende mod folk fra byens autonome miljø.

Vederfølner og bøllerne
De mange angreb på blandt andet Huset kommer efter, at Vederfølners formand og talsperson, Lars Grønbæk Larsen, i pressen har måttet stå til regnskab for det faktum, at Vederfølners arrangementer vrimlede med kendte, voldelige hooligans fra White Pride. Til at starte med blev beskyldningerne affejet, men til sidst måtte den tidligere formand for Fremskridtspartiets Ungdom erkende, at Vederfølners medlemsskare har et vist sammenfald med White Prides ditto. Om overlappet fortalte Lars Grønbæk Larsen til Ekstra Bladet i oktober: »Der findes også dygtige folk hos dem, og vi vil da gerne have de dygtige til at lægge deres kræfter hos os, hvis de vil kæmpe vores sag.«

Udtalelsen var den første hvor Vederfølners top ikke lagde afstand til vennerne fra White Pride. Hvad kursskiftet skyldes er svært at gisne om, men det kommer på et tidspunkt hvor Vederfølner i offentligheden har mistet al troværdighed efter først Århus Stiftstidende og derefter Ekstra Bladets afsløringer af, at en stor del af White Pride fra tid til anden sætter deres fødder i Vederfølner-regi, og desuden pålægges formelle opgaver som f.eks. vagtværn.

En af de personer der har haft brug for at få legitimeret sine tætte relationer til White Pride-folkene er foreningens kasserer, Lars Rask Eriksson. I hvert fald drog han to måneder efter Grønbæks udtalelser til den årlige nazistiske Salemmarch i Stockholm sammen med en gruppe yngre White Pride-medlemmer. Med i bilen havde han blandt andet de to White Pride-medlemmer Anders Gunge Dall og Martin ‘Dollar’ Stegmann, der i september begge blev dømt for deres deltagelse i et overfald på en ung antiracist på Århus Banegård den 28. juli.


Lars Rask Eriksson med sort jakke og sorte handsker. Til højre for ham hans kæreste, Vederfølner-medlemmet Bianca Kristensen, med højre arm strakt. Foran dem ses Mikael Grubert (t.v. med sort jakke og kasket) og Mads Andersen (yderst t.h. med ryggen til).

To uger før interviewet med Lars Grønbæk Larsen i Ekstra Bladet holdt Vederfølner møde i Århus. Også ved dette møde var en række nuværende og tidligere White Pride-medlemmer til stede. I Vederfølners egen omtale mødet hedder det: »Deltagerne på mødet blev bl.a. introduceret for hvordan venstreekstremister, i tæt samarbejde med visse dele af pressen, forsøger at fordreje fakta. Sagt på moderne dansk, hvordan de spinder historien så den passer ind i deres eget verdensbillede.«

Nysirs forklaringsproblem
Vederfølner er ikke de eneste med et oldnordisk navn, der fået et forklaringsproblem på grund af relationer til White Pride. Den uofficielle fangruppe Nysir har ligesom Vederfølner måttet døje med følgerne af at omgive sig med de rabiate racister fra White Pride.

Efter de interne diskussioner ovenpå sommerens rapport, blev problematikken igen aktuel, da Kenni Christensen, en af de helt centrale figurer i Nysir, den 11. oktober valgte at opholde sig sammen med en gruppe nazister fra White Pride og Danmarks Nationale Front på et værtshus i Jægergårdsgade, samtidig med at en antiracistisk demonstration passerede. Det stod klart for alle, at samlingen på værtshuset havde planlagt et angreb på demonstrationen, men en kombination af dårligt fremmøde, det høje antal af antiracister og politiets tilstedeværelse forpurrede projektet.

Uanset at Nysir offentligt gentagne gange har taget afstand fra »vold og politik i forbindelse med fodbold«, så har gruppen endnu ikke formået at tage et endeligt opgør med White Pride, og det uofficielle fanmiljø omkring AGF præges til stadighed af personoverlap og relationer på tværs af fraktioner der ellers officielt intet har med hinanden at gøre.

DNSB i Århus
Det er dog ikke kun Vederfølner og Nysir der har forklaringsproblemer på grund af deres relationer til White Pride. Også den unge DNSB’er Daniel Carlsen fra Århus står i et vist dilemma. Han har det seneste år sat Århus på landkortet i DNSB-regi via sine gentagne løbeseddelsuddelinger, i november afholdte DNSB et informationsmøde i Carlsens forældres hus og der er ingen tvivl om, at den unge Carlsen har fået en plads i mange DNSB-medlemmers hjerte. Paradokset er blot, at Daniel ved siden af dette er aktiv i hooligan-gruppen White Pride. Dette til trods for, at han i september skrev følgende på DNSB’s forum om kampfællerne fra White Pride: »Overordnet set må man dog desværre erkende at UWP’s aktiviteter ikke altid har de bedste intentioner. Hooliganisme og narko-indtagelse er i hvert fald ikke noget som er foreneligt med et sundt samfund.«

Den 10. oktober blev Daniel Carlsen anholdt sammen med tre andre White Pride-medlemmer for at male White Pride-relateret graffiti i Århus. I december var han desuden i retten for et overfald på en dørmand på et diskotek i Århus. Afgørelsen i denne sag blev dog skudt til foråret 2009.

Der er nok ingen tvivl om, at Daniel Carlsen i DNSB har fundet sit andet hjem, tilbage står bare at se, hvilke konsekvenser hans aktiviteter i White Pride-regi vil have for hans komet-karriere hos Jonni Hansen.

Overvågning af venstrefløjen
En af de mest markante indsatser mod venstrefløjen og den antiracistiske bevægelse i Århus ydes af White Pride. Dette sker igennem de konstante angreb på Huset og diverse venstrefløjsgruppers lokaler, ligesom de mange overfald på aktive antiracister skal ses i denne kontekst.

En af de aktiviteter som til gengæld ikke foregår på samme åbenlyse måde, men derimod helst lever i det skjulte, er overvågningen og fotograferingen af antiracistiske aktivister. Dette så man blandt andet den 11. oktober ved den store antiracistiske demonstration, hvor to medlemmer af Vederfølners bestyrelse, Dennis Egedal Jørgensen og Simon Degn Lajer, blev stoppet i en bil, da de fotograferede demonstrationsdeltagere. Kort tid efter publiceredes billederne på bloggen Junikredsen, der drives af Martin Kasler, som tidligere har arbejdet med overvågning af venstrefløjen for både Dansk Front og Dansk Forum.


Dennis Egedal Jørgensen (t.h.) og Simon Degn Lajer (t.v.), begge bestyrelsesmedlemmer i Vederfølner, bliver her stoppet og registreret af politiet i forbindelse med den antiracistiske demonstration i Århus den 11. oktober.

Brødrene Dennis og Ronnie Egedal Jørgensen fra Horsens er blandt de faste fotografer, når antiracistiske aktiviteter skal foreviges. Især Dennis Egedal Jørgensen har de senere år været ude med kameraet ved en lang række tilfælde.


Ronnie Egedal Jørgensen flankeret af Thomas ’Randers’ Vestergaard (t.v.) og Christian Sølvkær Andersen (delvist skjult) ved Århus Mod Moskeens generalforsamling i juni 2007.

Smilets By – Danmarks nazi-hovedstad
Det højreekstreme miljø i Århus kan stadig betegnes som stærkt. På trods af en omfattende indsats fra politiet med adskillige varetægtsfængslede og langt flere med fængselsdomme, så fortsætter de mange angreb på byens venstrefløj. Der er dog ingen tvivl om, at både politiets skærpede linie og pressens afsløringer har afsløret, og pirket til, sprækker i miljøet, der på sigt kan vise sig at svække miljøet drastisk.