Splittelse og konflikt på Sjælland

9. januar 2007 | Baggrund

Den militante højreekstreme bevægelse på Sjælland er splittet. Eksklusionen af to centrale aktivister fra Dansk Front har medført opblomstringen af en ny højreradikal gruppe og en voldsom personkonflikt mellem lederne i de to grupper.

Julius Børgesen, mens han endnu var talsmand for Dansk Front, ved det racistiske netværks demonstration i vinteren 2006 i Hillerød.

Den 14. oktober blev Julius Børgesen og Dimitrij Busk smidt ud af Dansk Front. Dette skete i en offentlig eksklusionsmeddelelse på forsiden af Dansk Fronts hjemmeside. For Julius Børgesens vedkommende var årsagen hans manglende afstandstagen til sine egne trusler mod indenrigsministeren, og for Busk var baggrunden, at han igennem længere tid havde fungeret som informant for en antiracistisk gruppe. Desuden kritiseredes han for at være intrigant og modarbejde Dansk Front, ved offentligt at støtte Julius Børgesen.

Eksklusionen skal dog vise sig at blive dyr for Dansk Front, da de to i tiden efter formår at skabe en del problemer for det racistiske netværk. I sommeren 2006, mens Julius Børgesen sad varetægtsfængslet for opfordring til brandattentat på indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, oprettede Dimitrij Busk en hjemmeside. Sidens formål var som udgangspunkt at sprede informationer om Børgesens fængsling, da Dansk Front ikke ønskede at viderebringe den tidligere talsmands side af sagen. Hjemmesiden skulle senere vise sig at få stor betydning for konflikten mellem Julius Børgesen og Dansk Front.

Efter Julius Børgesens løsladelse den 2. oktober 2006, fik Dimitrij Busk besøg på sin bopæl af Thomas Peter Jensen, leder af Dansk Front København. Han gjorde det meget klart, at Dansk Front ikke var glade for at Busk og Børgesen offentligt rettede kritik mod Dansk Front på de tos hjemmeside. De to var nemlig begyndt at kommentere Dansk Front Sjællands ledelses handlinger særdeles negativt. Efter besøget overdrog Busk siden til Julius Børgesen, der fra overtagelsen den 17. november kontinuerligt har skrevet nyheder om muslimer og venstreorienterede.

På dette tidspunkt bliver presset fra Dansk Fronts ledelse på Sjælland for meget for Dimitrij Busk, der over for flere aktive Dansk Frontere sviner Thomas Peter Jensen voldsomt til. Efter en længere periode hvor Busk ellers har forsøgt at indynde sig hos Dansk Front, virker det til at han nu endegyldigt skærer båndene til netværket. Dette skal dog vise sig at være forkert. Blot få dage senere er Dimitrij Busk ude med en undskyldning til Thomas Peter Jensen. I samme åndedrag forsøger han at få lukket den hjemmeside han i sin tid selv åbnede. Han ønskede at få Julius Børgesen til at stoppe sine kritiske skriverier om Dansk Front, for på den måde at bøde for sine synder.

I starten af december går Dansk Fronts hjemmeside ned, da et hackerangreb lammer trafikken til siden. Da siden senere på måneden er online et par dage, angribes den igen. Herefter vælger netværkets webhotel Wannafind A/S at opsige kontrakten med Dansk Front. Herefter står netværket uden hjemmeside i en længere periode, hvilket blandt andet gør det umuligt at tage til offentligt genmæle overfor Julius Børgesen.

På Julius Børgesens hjemmeside er der et menupunkt ved navn "Genmæle til Steiner". Her skriver den tidligere talsmand, at eksklusionmeddelelsen mod ham selv og Busk er skrevet af Martin Kasler, toneangivende Dansk Front-medlem og veteran på den yderste højrefløj. Martin Kasler går under dæknavnet "Steiner". Under menupunktet kan man blandt andet kan læse, at "Baggrunden for artiklen (det kommende genmæle, red.) er nogle personlige motiver og grunden til at jeg ikke har skrevet et genmæle før, er at jeg føler at jeg pt har vigtigere ting at beskæftige mig med end smålige personers sure galde, og at jeg ved at der har været flere bestræbelser på at få den fjernet". Det er dog ikke helt rigtigt, at Julius Børgesen ikke vil beskæftige sig med personkonflikten mellem ham og Kasler. Mellem jul og nytår sender han nemlig en email til Researchkollektivet Redox, hvori han under dække af at være antinazist lækker en række informationer om Martin Kasler og dennes sambo, Anette Ladefoged. Emailen afsluttes med ordene "Prøv at bore lidt mere i det og giv bare nazien tørt på :-)".

Dette er dog langt fra det sidste stunt i Julius Børgesens frontalangreb på Dansk Front. Da Dansk Fronts hjemmeside igen er online de første dage af januar, opretter han sig som bruger på netværkets debatforum. Her forsøger han via beskeder til nye brugere, at hverve dem til hans nye organisationsprojekt, "Frie Danske Nationalister". Her omtaler han sig selv rosende og i tredjeperson, uden at gøre opmærksom på sin egen identitet. Flere brugere på forummet bliver dog mistænksomme over hans adfærd.

Frie Danske Nationalister (FDN) var på gaden lørdag den 6. januar af to omgange. Første gang om formiddagen i Hillerød, hvor cirka 10 personer fra blandt andet FDN, Fremskridtspartiet og Dansk Front uddelte løbesedler. Dette skete som en protest mod lokale præsters aktion til støtte for en gruppe irakiske flygtninge. Senere på dagen mødtes gruppen fra Hillerød med et større kontingent Dansk Front-folk i indre København. Her havde Venstres Ungdom arrangeret en demonstration for modstandere af Ungdomshuset på Nørrebro. Til Ekstra Bladet udtalte Julius Børgesen, at de mange højreekstremister var til stede for at forsvare VU mod eventuelle angreb fra autonome. I alt var ca. 25-30 Dansk Front og FDN-folk til stede under demonstrationen. De var flere gange i konflikt med fremmødte venstreorienterede. Da VU-demonstrationen var opløst på Rådhuspladsen blev den højreekstreme gruppe angrebet af en større gruppe antiracister, bevæbnet med flasker.

Dansk Fronts kerne i Jylland har dog ikke ligget på den lade side mens konflikten har verseret på Sjælland. Dansk Fronts hjemmeside var online få dage i starten af januar. Her kom der løfter fra ledende personer i Østjylland, om at ventetiden var blevet brugt på at klargøre nye projekter, der skal gøre Dansk Front endnu større og stærkere.

Allerede den 4. januar blev siden dog lukket igen af hackere. Researchkollektivet Redox kan dog afsløre, at nogle af de projekter der er planlagt er udarbejdelse af et egentligt manifest for Dansk Front, trykning af hvervefoldere samt ikke mindst lancering af foreningen "Dansk Front Ungdom". Foreningen skal generere penge til Dansk Fronts aktiviteter, blandt andet igennem kontingentbetaling. Desuden er der også på tale at gennemføre en demonstration i Århus.