Svensk topnazist afsløret som storsvindler

22. marts 2009 | Aktuelt

I slutningen af 2008 satte TV2s forbrugerprogram Basta fokus på firmaet Dansk Domæneregistrering, der, ifølge Basta, ved hjælp af falsk markedsføring har fuppet en lang række firmaer. Redox kan nu afsløre, at manden bag Dansk Domæneregistrering, er en ledende svensk nazist.

På billedet ses samlingen før Salemmanifestationen i 2005. Ved demonstrationen var Dan Eriksson konferencier.

Manden bag Dansk Domæneregistrering er nemlig ingen ringere end Dan Eriksson, en central person i kredsen omkring den nazistiske nyhedsside Ìnfo14. Dan Eriksson, der er 27 år gammel, har været aktiv i højreekstreme kredse siden slutningen af halvfemserne. Før han kom til Info14 spillede han en ikke uvæsentligt rolle i det højreekstreme parti Nationaldemokraterna, hvor han blandt andet administrerede partiets ungdomsforbund NDUs hjemmeside.

Efter den store opmærksomhed i efteråret er Dansk Domæneregistrerings hjemmeside i dag lukket ned, og firmaet er under tvangsopløsning. Kort fortalt bestod ’tricket’ i selskabet i, at de ansatte sælgere ringede til udvalgte firmaer, og fortalte dem, at de havde købere, der var klar til at købe en række domæner der mindede meget om det specifikke firmas. Firmaerne, der oftest ikke ønskede at andre skulle overtage domænenavne, der mindede om deres eget, fik derfor muligheden for at købe domænerne til en voldsom overpris, hvilket ifølge TV2 har givet Dansk Domæneregistrering en million-fortjeneste. Det eneste problem var, at de påståede købere ikke fandtes, hvorfor firmaerne købte domæner til voldsom overpris uden årsag.

I sommeren 2003 deltog Dan Eriksson, da en gruppe højreekstremister fra blandt andet Nationaldemokraterna og partiets ungdomsorganisation, angreb homo-paraden Stockholm Pride. Flere centrale medlemmer af ungdomsorganisationen blev anholdt og dømt for angrebet.

I 2004 gik Dan Eriksson over til Info14, hvor han hurtigt steg i graderne. Han fungerer blandt andet som taler, og har talt ved Folkets Marsch på den svenske nationaldag, ved en protest-demonstration foran den tyske ambassade i Stockholm efter forbuddet mod Hess-marchen i Wunsiedel i 2005 og ved den tyske nazi-festival Fest der Völker i 2007. Før han flyttede fra Sverige var han desuden organisator af Info14-projektet Fria Nationalisters lokalafdeling i den vestlige del af Stockholm.

Dan Eriksson er i dag bosat i Berlin, hvor han har tæt kontakt til tyske nynazister.