Litteraturliste

Postboks 38
Researchkollektivet Redox udgav i april 2007 bogen "Postboks 38" om den ekstreme højrefløj i Nordeuropa. Bogens hovedfokus er produktionen og salget af nazistisk merchandise, tøj og musik. I bogen berøres nazistiske strømninger, grupper og aktiviteter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, og strukturerne i nazi-rockens millionindustri afsløres.
Researchkollektivet Redox, 2007.
ISBN: 978-87-92131-00-3

Forsyningslinje Nord
Bogen handler om samarbejdet mellem nazistiske grupper i Danmark og Tyskland fra 1970 til 1995. En vigtig historisk grundbog for alle der vil forstå den ekstreme højrefløj som den ser ud i dag.
Foreningen Demos og Antifascistische Zeitung, 1995.

Fronten i Danmark
Fronten i Danmark kortlægger den ekstreme højrefløj i Danmark fra 1995 til 2005. Bogen er en gennemgang af de mange racistiske og nazistiske netværk og grupper, der forsøger at markere sig med aktiviteter som voldelige overfald, hærværk, infiltration af parlamentariske organisationer og hooliganisme.
Foreningen Demos, 2005.
ISBN: 87-7555-008-1

Det antimuslimske univers
Dokumentarisk gennemgang af det politiske miljø, der er karakteriseret af antimuslimske holdninger. Det spænder fra de etablerede partier på højrefløjen til liberale og de højreekstreme grupper.
Foreningen Demos, 2006.
ISBN: 87-7555-009-1

Det Nye Højre
Rune Engelbreth Larsen tegner i denne bog et billede af de politiske kræfter i Danmark, der fra 1980’erne og frem til i dag har sat modstanden mod det multikulturelle samfund øverst på deres politiske dagsorden. Bogen præsenterer et kritisk signalement af dette "nye højre" - fra højrebevægelsens chefideolog Søren Krarup over Den Danske Forening, Dansk Forum og Dansk Folkeparti, til dybt ind i Socialdemokratiet.
Rune Engelbreth Larsen, Tiderne Skifter, 2001.
ISBN: 87-7445-945-7

Højrefløjens Rædselskabinet – En bog om Den Danske Forening
Mikkel Thorup er adjunkt i Idéhistorie ved Aarhus Universitet og giver i denne bog en introduktion til Den Danske Forening og dennes betydning for den politiske diskurs om de såkaldte "fremmede". Bogen kortlægger Den Danske Forenings forbindelser til Dansk Folkeparti.
Mikkel Thorup, Rød Ungdoms forlag, 1997.
ISBN: 87-986440-0-9

Nynazismen og dens modstandere i Danmark
Rene Karpantschof beskriver i "Nynazismen og dens modstandere i Danmark" de nynazistiske aktiviteter og protestaktiviteterne vendt derimod i Danmark i 1980’erne og 1990’erne. I bogen fremstilles de vigtigste begivenheder med danske nynazister i en 20-årig periode og de protestbevægelser, der opstod mod nynazisterne.
Rene Karpantschof, Sydjysk Universitetsforlag, 1999.
ISBN: 87-7780-203-9

Kedeligt har det i hvert fald ikke været
I 1991 blev Mogens Glistrup og en række af hans proselytter ekskluderet fra Fremskridtspartiet, hvilket afsluttede konfrontationerne mellem slappere og strammere, men partiet var fortsat præget af ufred. Bogen godtgør, at de voldsomme uroligheder, der prægede Fremskridtspartiet i midten af 1990«erne, ikke var resultatet af uenighed om partiets parlamentariske kurs, men udsprang af rent personlige magtkampe.
Jens Ringsmose, Syddansk Universitetsforlag, 2003.
ISBN: 9788778388438

Dansk nazisme 1930-45 - og derefter
’Dansk nazisme, 1930-45 - og derefter’ er en glimrende håndbog om den danske nazistiske bevægelse i 1930’erne og 1940’erne. Bogen er opdelt i forskellige temaer og er skrevet af John T.Lauridsen, der er forskningschef på Det Kongelige Bibliotek.
John T. Lauridsen, Gyldendal, 2002.
ISBN: 87-02-00548-4

Føreren har ordet! Frits Clausen om sig selv og DNSAP
Føreren har Ordet! Frits Clausen om sig selv og DNSAP’ indeholder både den selvbiografi og den partihistorie, den danske nazifører og formand for DNSAP Frits Clausen (1893-1947) skrev i Vestre Fængsel, en række breve og artikler fra 1915-47 samt hidtil upubliceret billedmateriale.
John T. Lauridsen, Museum Tusculanums Forlag, 2004.
ISBN: 978-87-7289-759-2

Brun pest
Bogen beskriver udviklingen af nazisme og fremmedhad i Europa fra 1920’erne og til ny-nazismen i 1990’erne.
Peter Dalhoff-Nielsen, Munksgaard, 1993.
ISBN: 87-16-10964-3

Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen
Bogen handler om Sverigedemokraterna og det dengang nydannede Nationaldemokraterna.
Stieg Larsson og Mikael Ekman, Ordfront, 2001.
ISBN: 91-7324-877-0

Extremhögern
Bogen beskriver det højreekstreme miljø i Sverige og dets internationale forbindelser. Bogen udkom første gang i 1990. Inden valget i 1994 udkom bogen i en revideret udgave. Bogen anses for et hovedværk inden for emnet, om end den ikke længere er helt up-to-date, men nærmere er et historisk værk.
Stieg Larsson & Anna-Lena Lodenius, Tiden, 1990.
1. version ISBN: 91-550-3686-4
2. version ISBN: 91-550-4048-9

FRP-koden
Journalisten Magnus E. Marsdal satte sig for at undersøge det norske Fremskrittspartis succes samt partiets erobring af arbejdervælgerne. Han ville undersøge FRP-koden. Marsdal sagde journalistjobbet op, og tog til FRP-land. Til Amcar-træf i FRP-bastionen Ullensaker kommune nord for Oslo, hvor befolkningen er ’som folk flest’ i Norge. Og til ferieparadiset Torrevieja på Spaniens Costa Blanca, hvor FRP’erne er så mange, at de har deres egen lokalforening.
Magnus E. Marsdal, Forlaget Manifest, 2007.
ISBN: 9788292866054

White Noise
Searchlight er et engelsk antifascistisk magasin, som arbejder imod racisme, fascisme og antisemitisme. Samtidig med at skrive artikler og researche udgiver Searchlight bøger med samme fokus som deres magasin. White Noise er en afdækning af den internationale nazi-skinhead-scene med særligt fokus på britiske forhold.
Nick Lowles og Steve Silver, Searchlight Magazine Ltd., 1998.
ISBN: 0-9522038-3-9

Holocaust Denial
Bogen handler om holocaustbenægtelsen og er redigeret af Kate Taylor fra Searchlight. Bogen indeholder artikler skrevet af forskellige forfattere med fokus på holocaustbenægtelse, holocaustbenægteren David Irving og de retssager, der har fulgt i kølvandet på holocaustbenægtelsen. "Holocaust Denial" giver et overblik over den internationale revisionisme. Red. Kate Taylor
Searchlight Educational Trust, 2000.
ISBN: 0952203855

Løgeneren fra Auschwitz - og løgnerens børn
Bogen afdækker de internationale nazister og deres forbindelse til SS-soldaten Thies Christophersen, som er en af hovedmændene bag nazirevisionismen, der forsøger at omskrive historien med tilbagevirkende kraft.
Frede Farmand, Forlaget Modtryk, 1995.
ISBN: 8773943894

Afregning, en nynazist står af
Ingo Hasselbach var i en årrække fremtrædende nynazist i Berlin, men stod af. Han beretter her om baggrunden for og motiverne til sit farlige og nervepirrende opgør med den højreekstreme bevægelse.
Ingo Hasselbach og Winfried Bonengel, Haase, 1994.
ISBN: 978-87-559-0980-9