Højreekstreme demonstrationer i Danmark

1993.02.04 DDF-møde i Hillerød
Den Danske Forening (DDF) holder møde på Skansekolen i Hillerød. Før mødet marcherer 10-15 uniformerede DNSBere med hagekorsflag de sidste 100 meter til skolen. De bliver nægtet adgang af DDFs formand Ole Hasselbalch. Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at der demonstreres med hagekors i Danmark. DNSB opnår stor medieopmærksomhed på episoden.

1995.06.05 DDF-grundlovsmøde i Hillerød
Den Danske Forening holder grundlovsmøde ved parkområdet Posen i Hillerød. Samtidig afholder DNSB en såkaldt "antiantifa"-march i byen. Den Danske Forening vælger at opløse grundlovsmødet grundet DNSBs march.

1995.08.19 Hess-march i Roskilde
DNSB holder Hess-march i Roskilde med et par hundrede deltagere, herunder en del udenlandske nazister. Vrede beboere og autonome protesterer imod marchen og nazisterne møder kraftig modstand på ruten. Nazisternes køretøjer smadres og de nærmest flygter ud af byen.

1997.08.18 Hess-march i Køge
DNSB arrangerer Hess-march i Køge ved 10-året for Rudolf Hess’ død, her optræder den danske afdeling af Blood & Honour første gang offentligt. Marchen skulle oprindeligt gennemføres i Roskilde, men byen var belejret af antifascister, valgte DNSB istedet at marchere i Køge.

1998.08.15 Hess-march i Greve
Klokken syv om morgenen marcherer cirka 140 nazister ved DNSBs Hessmarch i Greve. Demonstrationen tæller nazister fra det meste af Norden. Kort tid efter forlader en række udenlandske nazi-borgen i Greve, i frustration over det nederlag det er, at have marcheret så tidligt af frygt for antiracistiske moddemonstranter.

1999.08.07 Blood & Honour Hess-march
Blood & Honour arrangerer Hess-march i Svendborg, demonstrationen tæller 60 deltagere. Udenlandske kontakter er mødt op for at deltage i demonstrationen, herunder den svenske nazist Robert Vesterlund og norske Erik Blücher, som begge holder taler. Om aftenen afholder nazisterne koncert i ’Festung Langeland’, Blood & Honours lokale tilholdssted, hvor bl.a. Kraftschlag, Hetz mot Folkgrupp, Sperfeuer, Nordfront, Celtic Moon og Chamber 88 spiller.

1999.08.14 Hess-march i Greve
DNSB forsøger sig med at marchere i Greve, men dette forhindres af politiet og et massivt opbud af moddemonstranter.

2000.07.29 Blood & Honour Hess-march i Helsingør
Den skandinaviske afdeling af Blood & Honour holder en mindre Hess-march i Helsingør.

2000.08.26 DNSB Hess-march i Helsingør
DNSB forsøger sig med en Hess-march i Helsingør. Da de svenske nazister afvises ved grænsen, rykkes marchen til Borup hvor et par håndfulde DNSB’ere istedet marcherer igennem byens gågade.

2001.04.29 No-Kay-demonstration i Odense
Gruppen No-Kay med Åse Clausen Bjerg i spidsen demonstrerer mod islams kvindesyn, demonstrationen tæller omkring 100 personer. I demonstrationen deltager personer fra en række højreekstreme grupper.

2001.08.04 Blood & Honour Hess-march i Hillerød
Nazister fra ind- og udland gennemfører en ikke-anmeldt demonstration, demonstrationen er kortvarig og tæller omkring 100 deltagere.

2001.08.18 No-Kay-demonstration i Odense
En mindre gruppe No-Kay-folk demonstrer igen i Odense. Med i demonstrationen er også en gruppe White Pride-folk.

2002.12.01 Frit Folk-demonstration i Fredericia
Frit Folk afholder en mindre demonstration ved Landsoldaten i Fredericia, demonstrationen mødes af massiv modstand og må eskorteres væk af politiet.

2004.03.20 Dansk Front-demonstration i Fredericia
Samtidig med en antiracistisk demonstration vendt imod Dansk Folkepartis landsmøde i Fredericia, dukker 60-70 Dansk Front-folk fra hele landet op, og gennemfører i silende regnvejr Dansk Fronts første demonstration. Om aftenen kommer det til flere sammenstød mellem Dansk Front-folkene og lokale antiracister.

2005.08.20 Hess-march i Kolding
Små hundrede svenske, tyske og danske nazister fra bl.a. Blood & Honour-netværket marcherer i yderkanten af Kolding. Demonstrationen slutter på en mark udenfor byen. Marchen blev organiseret spontant, efter at en march i Wunsiedel i Tyskland var blevet forbudt.

2006.02.04 Dansk Front-demonstration i Hillerød
Dansk Front afholder under Muhammedkrisen demonstration i Hillerød. Demonstrationen samler alle erklærede racistiske grupper fra den højrekstreme bevægelse og tæller cirka 50 deltagere. En gruppe højreekstreme fra Københavnsområdet forhindres i at nå frem, da antifacister blokerer stationen i Hillerød. Gruppen sættes derfor af toget i Allerød. Demonstrationen danner baggrund for et massivt opbud af moddemonstranter, politi og medier fra ind- og udland.

2006.02.12 SIAD og Frit Danmark-demonstration i Odense
Demonstrationen samler cirka 50 mennesker. Budskabet var at støtte Jyllands Postens karikatur-tegninger af Muhammed. Ved demonstrationen deltog flere personer fra Dansk Front.

2006.02.18 Karsten Holt-demonstration i Århus
På Store Torv i Århus samles cirka 30 demonstranter til Karsten Holts demonstration. Demonstranterne optræder maskerede og tæller flere fremtrædende medlemmer fra White Pride. Også aktivister fra Dansk Front deltager.

2006.02.27 Dansk Kultur-demonstration på Rådhuspladsen
Dansk Kultur afholder en manifestation mod islam. Blandt de 10-15 personer der har taget opstilling på Rådhuspladsen er enkelte militante nazister fra Dansk Front.

2006.03.04 SIAD-demonstration i Ålborg
SIAD demonsterer i Ålborg, forsamlingen tæller en snes deltagere - her i blandt formanden fra Frit Danmark, Michael Ellegaard.

2006.03.25 DDF-demonstration på Rådhuspladsen
Den Danske Forening holder en manifestation på Rådhuspladsen i København med små 50 deltagere. Aktivister fra Dansk Front optræder som vagtværn, hvilket bringer tankerne tilbage til starten af halvfemserne, hvor militante skinheads fra blandt andet Dansk National Front fungerede som vagtværn for Den Danske Forening.

2006.03.25 SIAD-demonstration i Ålborg
Mindre demonstration i Ålborg. Demonstrationen talte under 20 deltagere.

2006.04.22 De National-Liberale-demonstration i Svendborg
De National-Liberale, med Lars Grønbæk Larsen i spidsen, vil under parolen "Akkari og Laban ud af Danmark" demonstrere i Krøyers Have i Svendborg. Antiracister har besat parken, og det lykkes ikke for højreekstremisterne at afholde den planlagte demonstration. Istedet kommer det til sammenstød mellem demonstrationsdeltagerne, politiet og antiracisterne.

2006.06.10 Dansk Front-demonstration i Svendborg
Endnu et demonstrationsforsøg finder sted, arrangeret af De National-Liberale, som følger op på det mislykkede demonstrationsforsøg i april samme år. Deltagerne udgøres dog hovedsagligt af aktivister fra Dansk Front og andre sympatisører - i alt er der samlet næsten 150 højreekstremister i Krøyers Have. Resten af byen er belejret af antifascister. Lars Grønbæk Larsen holder tale, og efter 35-40 minutters demonstration eskorterer politiet deltagerne ud af Svendborg.

2006.06.10 Griffinordenen-demonstration foran Christiansborg
Fem-ti personer fra den lille gruppe Griffinordenen sidder på trapperne på slotspladsen foran Christiansborg. Demonstrationen er kortvarig og Griffinordenens eneste offentlige fremtræden.

2006.06.10 SIAD-demonstration i Gellerup
SIAD demonstrerer i Århus-forstaden Gellerup, hvor hovedparten af indbyggerne er indvandrere. Den lille gruppe af højreekstreme mødes med voldsom modstand af beboerne. Politiet vælger at afbryde den lille demonstration før tid, da der kastes med sten og fyrværkeri fra moddemonstranternes side.

2007.01.06 FDN og Fremskridtspartiet i Hillerød
Lokale præster protesterer mod udvisning af en gruppe irakiske asylansøgere, i den forbindelse dukker aktivister fra Dansk Front og Frie Danske Nationalister op. Julius Børgesen står i spidsen for den lille gruppe aktivister. Med i gruppen er også folk fra Fremskridtspartiet.

2007.01.06 VU-demonstration på Rådhuspladsen
Venstres Ungdom demonstrerer mod Ungdomshuset i København. En større gruppe militante højreekstremister, hovedsagligt fra Dansk Front, går med i demonstrationen. Også folk fra Fremskridtspartiet er med. Ved demonstrationens slutning angribes højreekstremisterne af autonome antifacister. De højreekstreme flygter, og politiet forhindrer yderligere ballade ved at forhindre antifascisterne i at optage jagten.

2007.05.12 SIAD-demonstration i Ålborg
SIAD demonstrerer med selskab af medlemmer fra bl.a. Nationale Danskere og Frie Danske Nationalister. Blandt talerne er Anders Gravers, Julius Børgesen og Michael Ellegaard. Deltagerantallet er cirka fyrre personer - heraf en del militante nynazister.

2007.08.17 SIAD-manifestation på Østerbro
SIAD afholder en manifestation foran den belgiske ambassade i protest mod forbuddet mod en SIOE-demonstration i Bruxelles. Manifestationen er dækket af et massivt politiopbud, og deltagerne tæller bl.a. en håndfuld nynazister. Nynazisterne angribes efter demonstrationen af autonome antifascister.

2007.08.18 Hess-march i Kolding
DNSB arrangerer mindesmarch for nazisten Rudolf Hess i Kolding. 80 nazister fra Danmark, Sverige og Norge deltager. Den korte march og efterfølgende manifestation er præget af flere voldsepisoder og stor modstand fra antifascister, og to ledende danske nazister, her i blandt Jonni Hansen, bliver efterfølgende varetægtsfængslet.

2007.08.25 SIAD-demonstration i Fredericia
Demonstrationen tæller omkring 50 deltagere, igen fungerer Julius Børgesen, den tidligere Dansk Front talsperson, og den militante gruppe FDN som sikkerhedsværn. Omkring demonstrationen ses også flere fremtrædende nazister fra White Pride-miljøet.

2007.10.21 SIAD-demonstration på Christianshavn
SIAD demonsterer foran Institut for Menneskerettigheder i anledning af, at den saudiske menneskerettighedskommission afligger instituttet besøg. Demonstrationen tæller et par håndfulde deltagere. Inden demonstrationens start er 18 højreekstreme blev præventivt anholdt på Christianshavn. Før demonstrationen overfaldes demonstrationsledelsen, deriblandt Anders Gravers, i en parkeringskælder.

2007.11.02 SIAD-demonstration ved den hollandske ambassade
SIAD mindes den myrdede hollandske filminstruktør Theo Van Gogh ved at nedlægge blomster ved den hollandske ambassade. Den 10-15 personer store forsamling udgøres hovedsagligt af Julius Børgesens militante gruppe FDN.

2008.02.22 Racistisk demonstration i Birkerød
Cirka 30-40 unge fra Birkerød går en fredag aften i demonstration igennem byen. Gennemsnitsalderen er meget lav, og hovedparten af de unge er berusede. Med i demonstrationen går også en lille delegation af nazister fra Blood & Honour og Danmarks Nationale Front. Efter demonstrationen overfaldes to af de lokale deltagere af tilrejsende autonome. Flere af deltagerne i demonstrationen søger tilflugt i en lejlighed i Birkerød da det rygtes at en større gruppe autonome er på vej.

2008.02.29 Demonstrationsforsøg i Køge
I forbindelse med bilafbrændingerne rundt om i Danmark indkalder et tidligere medlem af Dansk Front København til hemmelig demonstration en fredag aften i Køge. Demonstrationen afsløres dog på Redox.dk dagen inden, og på dagen samles en stor gruppe militante antifascister og unge indvandrere i Køge. Tre nazister, heriblandt arrangøren, overfaldes af de autonome, den ene af dem særdeles voldsomt. Demonstrationen bliver ikke til noget.

2008.03.14 SIAD-demonstration i Hobro
En snes deltagere er mødt op i Hobro. Demonstrationen er rettet mod Hobro Banks forsøg på at yde lån specielt rettet mod muslimer. Udenlandske deltagere er tilstede - blandt andet er SIOE Holland repræsenteret.

2008.03.15 SIAD-demonstration i Aalborg
Igen er SIAD-demonstrationen rettet mod Hobro Banks lokale afdeling i byen. Politiet må køre demonstranterne væk for at undgå en konfrontation med moddemonstranter. Cirka 50-60 deltagere i demonstrationen.

2008.04.19 Kvinder for Danmark-demonstration
Åse Clausen Bjerg står i spidsen for en markering imod sharia-lovgivning. Omkring 10 personer fra blandt andet Den Danske Forening har taget opstilling foran Rytterstatuen på Christianborg Slotsplads.

2008.05.03 Kvinder for Danmark-demonstration
En mindre gruppe, igen med Åse Clausen Bjerg i front, har taget opstilling på Rådhuspladsen, hvor der opføres et mindre gadeteater. Budskabet er igen rettet imod de religiøse sharia-love.

2008.05.08 SIAD-demonstration i Aalborg
En lille gruppe SIAD-medlemmer demonstrerer endnu engang i Aalborg, denne gang i selskab med enkelte aalborgensiske hooligans.

2008.06.12 SIAD-demonstration i Hobro
SIAD stiller endnu engang op foran Sparekassen Hobro i protest mod "sharia-banking". Gruppen med Anders Gravers i front udgøres af højst 10 personer.

2008.08.23 SIAD-demonstration i Århus
SIOE demonstrerer til støtte for de grønlændere, der er blevet forfulgt i Gellerup. Gruppen udgør en snes personer, denne gang med besøg af SIOE-medlemmer fra England.

2008.10.25 SIAD-demonstration i Aalborg
En sparsom gruppe SIAD-medlemmer demonstrerer mod EU.

2009.02.22 Nazi-demo i Helsingør
Efter fængslingen af to højtstående nazister mobiliserer kredsen omkring Blood & Honour og Danmarks Nationale Front (DNF) til en solidaritets-demonstration ved Helsingør Arrest. Demonstrationen bliver dog en massiv fiasko, da kun 13 personer dukker op. De to fængslede nazister udleveres senere til retsforfølgelse i Tyskland - de er sigtet for at have stået bag produktion og indsmugling af nazistisk musik til Tyskland. I forbindelse med demonstrationen overfaldes en svensk nazist af autonome.

Hvis du mener vi har glemt en demonstration, så send os en email på redox@redox.dk.