Kalender

En lang række højreekstreme og nynazistisk arrangementer afholdes til minde om historiske personer og begivenheder. Vi vil her gennemgå en række af de vigtigste datoer.

23. januar - Marcel Schilfs dødsdag
I 2001, på denne dato, døde den dansk-tyske Blood & Honour-leder Marcel Schilf. Schilf spillede op igennem halvfemserne en helt central rolle i en række musik- og videoproduktionsselskaber der leverede nazi-rock til skinheads i hele Nordeuropa. Samtidig var han en vigtig skikkelse i Blood & Honour Scandinavia, hvor han blandt andet fungerede som koncertarrangør. Schilfs dødsdag er tidligere blevet mindet med Blood & Honour-koncerter i flere europæiske lande.

14. februar – Bombningen af Dresden
Tyske nazister har gentagne gange markeret årsdagen for de allieredes kontroversielle bombardement af Dresden. Byen var i februar 1945 udsat for omfattende bombardementer, som lagde store dele af byen i grus. Siden har der været stor diskussion om dødstal og bombardementernes omfang. Tyske nazister har taget dagen til sig og bruger den til at markere deres revisionistiske historieopfattelse.

28. marts – Bombningen af Lübeck
I marts 1942 udsatte den allierede flåde Lübeck for et massivt bombardement. Ligesom tilfældet er for bombningerne af Dresden, har tyske nazister siden brugt lejligheden til at gå gaden under dække af at minde ofrene for bombningerne.

14. april - Gösta Hallberg-Cuulas dødsdag
Hallberg-Cuula var i 1930’erne aktiv i det svenske naziparti NSAP, og da Vinterkrigen mellem Rusland og Finland brød ud meldte han sig frivilligt på finsk side. Hallberg-Cuula omkom under krigen i 1942 og er siden da blevet hyldet som martyr af svenske nationalister. Dødsdagen har været markeret af tidligere krigskammerater med nedlæggelse af kranse på Hallberg-Cuulas’ grav, en tradition som yngre svenske nynazister nu overtaget.

20. april – Hitlers fødselsdag
Den 20. april 1889 fødtes Adolf Hitler i Østrig. Efter Hitlers død har Hitler-tro nazisterverden over markeret d. 20 april, og samlets for at ære Hitlers minde. DNSB har i en årrække markeret dagen med arrangementer i Greve. Dagen er ikke kun forebeholdt DNSB; i 2008 markerede White Pride også fødselsdagen på Århus-stadion med et banner med teksten "Tillykke 18".

5. juni – Grundlovsdag
De seneste årtier har Grundlovsdag været en vigtig mærkedag for den ikke-parlamentariske del af højrefløjen. Den Danske Forening holder årligt grundlovsmøder, det samme gør Vederfølner, og også Fremskridtspartiet har højtidligholdt dagen.

6. juni – Sveriges Nationaldag
Sveriges Nationaldag har de seneste år været rammen for den ene af de to store nazi-marcher i Sverige, nemlig Folkets Marsch. I modsætning til Salemmanifestationen, hvor de enkelte organisationer ikke må reklamere for sig selv, så er Folkets Marsch en stor, omvandrende reklamesøjle for de forskellige højreekstreme og nazistiske grupper i Sverige. Marchen tæller omkring 1000 deltagere, og går igennem det centrale Stockholm. I 2009 blev marchen aflyst på grund af interne stridigheder mellem de forskelle nazistiske grupperinger.

17. august – Rudolf Hess’ dødsdag
I august 1987 døde Rudolf Hess i Spandau-fængslet i Berlin efter 46 års indespærring. Hans dødsdag blev straks en af de allervigtigste mærkedage for nazister i hele Nordeuropa, og i Tyskland er dagen hvert år blevet markeret med marcher eller marchforsøg. Marcherne i Tyskland er flere gange blevet forbudt, hvorfor den i perioden 1995-2007 flere gange er blevet afholdt på dansk jord.

23. september - Ian Stuart Donaldsons dødsdag
Ian Stuart Donaldson indtog indtil sin død i 1993 en fremtrædende position i nazi-rock miljøet. Han var forsanger i det engelske nazi-band Skrewdriver, der var tæt knyttet til miljøet omkring det fascistiske parti National Front. I slutfirserne kom det til et brud med National Front, og med Donaldson i spidsen dannedes Blood & Honour. Et koncert- og musiknetværk, der siden spredte sig ud over det meste af Nordeuropa og dele af de tidligere østlande. I halvfemserne var Skrewdriver altdominerende indenfor nazi-rocken, og Donaldson drev også pladeselskabet White Noise Records. Donaldsons dødsdag er i Blood & Honour-kredse blevet markeret med minde-koncerter.

30. november – Karl XIIs dødsdag
I 1718 døde den svenske konge Karl d. 12 under et slag i den Store Nordiske Krig. Karl d. 12 var også kendt under navnet Krigerkongen - et tilnavn der skyldtes at han havde brugt op i mod halvdelen af sin levetid på slagmarken. Svenske nazister har taget Karl d. 12 til sig, og arrangeret manifestationer hvor Krigerkongen æres på sin dødsdag.

6. december – Daniel Wretströms dødsdag
I december 2000 blev den unge nazist Daniel Wretström stukket ihjel under et slagsmål i den Stockholm-forstaden Salem. Siden da er der hvert år blevet afholdt nazistiske mindedemonstrationer i Salem. I marchens første år samledes nazister fra det meste af Nordeuropa i forstaden, og antallet af deltagere ramte i 2003 cirka 2000 personer. Marchen indtog et vigtig rolle, hvor det var muligt at knytte kontakter på tværs af bevægelser og lande. Siden er det gået ned af bakke for marchen; interne konflikter i den svenske nazibevægele og massiv modstand har betydet at marchen nu samler mindre end halvdelen af det oprindelige deltagerantal. Danske nazister har været repræsenteret ved samtlige Salem-marcher.