Politimand dømt for ulovlig registrering

18. juni 2009 | Aktuelt

Retssagen mod en politibetjent, der har ført et privat arkiv med informationer fra politiets systemer om formodede venstreorienterede aktivister, er netop afsluttet. Politimanden blev idømt 30 dages betinget fængsel og ankede sagen på stedet. Redox har set nærmere på baggrunden for retssagen.

Dommen over betjenten, Peter Ulrik Jensen, er et stort tab for Martin Kasler, en central højreekstremist, der driver bloggen ’Junikredsen’. Sammen med en tidligere bz’er, har Peter Ulrik Jensen nemlig været Martin Kaslers vigtigste kilder til information om det autonome miljø.

Betjenten blev desuden dømt for at opbevare et jagtgevær ved siden af sengen. Ved ransagningen hos ham blev der fundet materiale fra både Dansk Front og Den Danske Forening.

For at forstå strukturerne betjenten har indgået i, er det nødvendigt at gå mere end ti år tilbage i tiden. Tilbage til 1996, hvor den højreekstreme gruppe Dansk Forum blev stiftet, efter at dens forløber, Dansk Ungdom, var tvunget til at nedlægge sig selv efter en række dårlige pressehistorier som følge af, at flere af gruppens medlemmer i Roskilde var blevet anholdt for ulovlig våbenbesiddelse.

Dansk Forums faktagruppe
Dansk Forums dannelse, og i særdeleshed gruppens aktiviteter på Københavns Universitet medførte en del opmærksomhed fra den antiracistiske bevægelse. Antifascister gennemførte en række aktiviteter mod foreningen, blandt andet blokader.

Dansk Forums faktagruppe blev dannet som den første gruppe i Danmark hvis virke kunne kategorises som ’anti-antifa’, et begreb som højreekstreme kræfter bruger til at betegne arbejde med at registrere og overvåge venstrefløjsaktivister og antifascister. En af de centrale personer i Faktagruppen var Martin Kasler, der også har været formand for Dansk Forum. Martin Kasler bor i dag sammen med Anette Ladefoged, der også var central i Dansk Forum.

Gruppens mest famøse projekt var, da man i 1998 sendte Anders Fog Sørensen ind i den socialistiske ungdomsorganisation Rebel, som han i en længere periode infiltrerede. Som resultat af infiltrationen publiceredes senere ’En rebels dagbog’, hvor Anders Fog Sørensen redegjorde for sine oplevelser i organisationen.

Foto: På billedet ses Anders Fog Sørensen, der i 1998 infiltrerede den socialistiske ungdomsorganisatoin Rebel.

Derudover stod Faktagruppen bag en omfattende hjemmeside, der inkluderede informationer om en lang række venstrefløjsgrupper, -personer og -steder. Oversigten var dog voldsomt fejlbehæftet.

Ved årtusindeskiftet døde Dansk Forum langsomt ud, og i 2003 blev gruppens hjemmeside lukket.

Uønsket i Den Danske Forening
Den 4. februar 2003 skulle Martin Kasler have afholdt et foredrag ved et møde i Den Danske Forening (DDF) på Cykelbanen i Århus. Martin Kasler aflyste dog, da han havnede i en konflikt med ledende personer i foreningen. Tvisten handlede om en artikel om det autonome miljø, som Martin Kasler havde skrevet til foreningens blad, Danskeren.

Artiklen blev dog droppet, da foreningen frygtede for injurie-sager, og ville have, at Martin Kasler enten selv lagde navn til artiklen, eller at styrelsen fik indsigt i Martin Kaslers kilder, før man kunne publicere artiklen. Det var Kasler dog ikke meget for, da han på dette tidspunkt ønskede at publicere artiklen under navnet ’Nationalt Oplysnings Forbund’. Det var nemlig planen at netop det navn også skulle bruges til en foredragsrække om venstrefløjen, hvorfor Martin Kasler ønskede at ”skabe mystik – og dermed interesse” omkring det. Det projekt døde dog med tvisten med foreningens styrelse.

Konflikten blev dog en anledning for Martin Kasler til at definere sin egen rolle på højrefløjen, og i anti-antifa arbejdet i særdeleshed. I et af de breve som Martin Kasler i forbindelse med konflikten skrev til DDFs styrelse omtalte han således sig selv med disse ord: ”Uden forhåbentligt at slå for meget på egen tromme vil jeg sige, at jeg i dag vel nok er en af de (i vore rækker) mest vidende om de autonome, den antiracistiske bevægelse og den ekstreme venstrefløj i al almindelighed.”

Med både en besværlig styrelse og en personlig konflikt med den tidligere formand Ole Hasselbalch var Den Danske Forening ikke stedet hvor Martin Kasler frit kunne udfolde sine drømme om at være den højreekstreme bevægelses venstrefløjsekspert. Han måtte derfor videre.

Dansk Front fører faklen videre
Cirka samtidig med Dansk Forums død blev Dansk Front dannet. Til at starte med blot som en hjemmeside med nyheder og debat, men efter kort tid blev Dansk Front også navnet på et netværk af mindre, lokale aktivistgrupper i en lang række af landets største byer. Martin Kasler var ikke den eneste fra Dansk Forum der fortsatte videre ind i Dansk Front. Også ledende personer fra White Pride gik med; Gert Rask Eriksson, Michael Verner Larsen og Mikael Grubert, for at nævne et par stykker. Lars Hartvig, der spillede en ledende rolle i Dansk Front København, havde også sin fortid i Dansk Forum.

På Dansk Fronts hjemmeside fyldte artikler om venstrefløjen og den antiracistiske bevægelse en stor del af spaltepladsen. Den primære skribent til disse artikler var Martin Kasler, der brugte Dansk Fronts hjemmeside som ny platform for sin skriverier. Martin Kasler gik her under dæknavnet ’Steiner’.

I Dansk Front-tiden fungerede Martin Kasler ikke blot som researcher. Han var endvidere en del af ’Kernegruppen’, en de facto-ledelse for Dansk Front på hele Sjælland, sammen med flere centrale medlemmer fra det voldelige nynazistiske Blood & Honour-netværk. Han var desuden manden bag en lang række af Dansk Fronts vigtigste strategiske dispositioner, blandt andet en koncert i Vallensbæk i 2004 som blev offentligt opreklameret før afholdelsen, og han havde også mere end blot en enkelt finger med i spillet omkring demonstrationen i Hillerød i februar 2006 under den såkaldte Muhamed-krise.

Martin Kasler var også medforfatter til Blood & Honours pressemeddelelse, der blev publiceret 15. januar 2006, om at de militante nynazister nedlagde sig selv.

Martin Kasler selv viser sig dog sjældent offentligt. Hans omgang med resten af den højreekstreme bevægelse er primært på hemmelige møder og i mindre selskaber.

»Kilder i det autonome miljø...«
I sine artikler på danskfront.dk om det autonome miljø og den antifascistiske bevægelse brugte Martin Kasler ofte vendingen ’kilder i det autonome miljø’, når han skulle redegøre for sine påstande. Begrebet dækkede over Martin Kaslers primære kilde i sit researcharbejde, nemlig den tidligere bz’er Lars Agerbak.

Lars Agerbak blev en del af bz-miljøet i starten af firserne, bz-bevægelsens storhedstid. Han har helt frem til afsløringen af sit dobbeltspil i vinteren 2005-06 haft kontakter til folk i det autonome miljø. Redox har haft lejlighed til at snakke med flere af hans gamle venner, og tegner her et portræt af ham.

Lars Agerbak trådte sine spæde barnesko på Østerbro i København, men kom tidligt i familiepleje i Holte. Her var han i de tidlige teenageår med til at besætte Holtes første besatte hus. Han startede derefter på Det Frie Gymnasium i Birkerød, hvor han ifølge sine gamle venner ofte ankom i stjålne biler og på stjålne motorcykler.

Derefter flyttede Lars Agerbak med en række af sine venner fra Nordsjælland ind til København, hvor de boede besat i Ryesgade og blev en del af kernen i bz-bevægelsen. Her blev han døbt ’Sieg’, et kælenavn der har hængt ved ham siden da.

Allerede i teenageårene var Lars Agerbak ifølge nære bekendte ekstremt våbenfascineret. Han anskaffede sig f.eks. en AK47-riffel, som han brugte til at skyde alle skiltene på Søllerød Golfklubs bane i stykker med. Samme bane blev også udsat for en række af Lars Agerbaks prøvesprængninger, når han testede sin evner som sprængningsekspert på golfbanens små træbroer.

Det var dog ikke kun døde ting hans fascination gik udover. En god ven fortæller, at Lars Agerbak på et tidspunkt anskaffede sig en såkaldt ’stun gun’, en strømpistol, og gerne ville teste den. Han fandt derfor en tilfældig narkoman på Nørrebro, og testede strømpistolen på ham.

Lars Agerbak forlod i starthalvfemserne bz-miljøet. Han valgte i stedet en kriminel løbebane, hvilket fik en del af de gamle bekendte til at bryde med ham. De gamle venner fortæller, at han herefter begyndte at ernære sig ved at sælge hash, og senere ved at blive kokain-pusher. Hans kriminelle eventyr endte dog ofte galt, og flere gange har hans venner måttet betale ham fri fra rockere, når han var endt i problemer.

Overordnet set tegner hans venner et billede af Lars Agerbak som en mand, der mest af alt er fascineret af våben, action og hurtige penge. Han har aldrig været specielt ideologisk, men har dog altid haft et voldsomt had til politiet.

Xerxes-rapporten
I marts 2004 skrev Martin Kasler den medieomtalte Xerxes-rapport, hvis fulde titel lyder: ”RAPPORT: SAMTALER MED XERXES OM AFA, MARTS 2004”. Den indledes med ordene: ”Xerxes har personlig erfaring med det autonome miljø og har givet en del oplysninger om bl.a. ANTIFASCISTISK AKTION (AFA).”

Rapporten fylder små tre A4-sider, og indeholder navne på i alt 33 personer. Personerne der omtales påstås at have tilknytning til den antifascistiske gruppe Antifascistisk Aktion, bedre kendt som AFA, men består nærmere af de personer fra bz-bevægelsen som Agerbak ikke brød sig om. Blandt de 33 personer findes også navne på en række personer der udpeges som chefer for hashmarkedet i Pusher Street på Christiania, ligesom også navngivne rockere nævnes i rapporten. Endvidere omtales en lang række adresser på kollektiver og lejligheder der skal tilhøre det autonome miljø.

Den såkaldte Xerxes-rapport er oprettet på Martin Kasler og Anette Ladefogeds fælles computer den 14. marts 2004, efter Martin Kasler har interviewet Lars Agerbak om dennes kendskab til det autonome miljø. Fem dage efter, den 19. marts 2004, oprettede Lars Agerbak brugeren ’Wittmann’ på Dansk Fronts debatforum, et navn der senere skulle blive centralt i den aktuelle retssag mod Peter Ulrik Jensen. Rapporten har siden da dannet grundlag for en lang række artikler fra Martin Kaslers hånd.

Rapporten kom i hænde på personer fra det autonome miljø i vinteren 2005-06, og hurtigt blev Agerbak udpeget og afsløret som stikkeren. Afsløringen medførte, at hans tidligere venner slog hånden af ham.

Fra venstre til højre
Der gik ikke lang tid fra Lars Agerbak mødte Martin Kasler til han sprang ud som højreekstremist. Allerede i februar 2005 deltog han i en bowling-aften i Hillerød arrangeret af Dansk Front. Og politikken tog han også til sig hurtigt; i marts samme år skrev han på Dansk Fronts debatforum: ”Holocaust myten er først og fremmest skabt af jøderne selv for at fremme deres egen sag”.

I april 2008 deltog Lars Agerbak i en Blood & Honour-koncert i Ammitsbøl Forsamlingshus mellem Vejle og Kolding. Koncerten talte nynazister fra blandt andet Danmark, Sverige og Tyskland.

Lars Agerbak har altså ikke blot fungeret som informant for Martin Kasler. Han er blevet aktiv højreekstremist.

Foto: På billedet ses Lars Agerbak ved en Blood & Honour-koncert i Ammitsbøl nær Vejle, april 2008.

Junikredsen
Efter Dansk Front lukkede i juli 2007 manglede Martin Kasler et sted at publicere sine artikler om venstrefløjen og den antiracistiske bevægelse. Løsningen blev en blog ved navn ’Junikredsen’. Her har Martin Kasler siden december 2007 publiceret artikler, primært om venstrefløjen.

Også i disse artikler har det været tydeligt, at Martin Kaslers primære kilde hed Lars Agerbak. Der har dog været informationer fremme, som kunne tyde på, at Kasler også var i kontakt med personer der har adgang til offentlige registre. Dette blev bekræftet den 4. juni, da en retssag ved Københavns Byret startede. I sagen var politimanden Peter Ulrik Jensen tiltalt for at have foretaget 202 uberettigede søgninger i henholdsvis Kriminalregistret, CPR-registret og politiets foto-kartotek, det såkaldte ’Fototek’.

»Det var til PET...«
Peter Ulrik Jensen er 30 år gammel, og startede på Politiskolen i 2000. Han blev færdig i 2004, og har siden da været i både lokalpolitiet på Amager og Færdselspolitiet i Valby. Han blev anholdt og sigtet den 28. februar 2007, dagen før rydningen af Ungdomshuset, men blev først suspenderet 1. januar 2009.

Peter Ulrik Jensen har i retten selv forklaret, at han alene søgte på de mange personer, for at kunne bistå Politiets Efterretningstjeneste (PET) i deres arbejde. Han har nemlig afleveret en kopi af Xerxes-rapporten til en betjent fra PET, og påstod, at han alene har søgt på navnene for at verificere indholdet af Xerxes-rapporten. En lang række af søgningerne er dog på personer, der ikke er omtalt i Xerxes-rapporten, og retten valgte da også at afvise hans forklaring.

I retten er det kommet frem at Peter Ulrik Jensen har særdeles gode kontakter til en række højreekstremister. Peter Ulrik Jensen er opvokset i Østjylland. Han har nære relationer til Jesper Nielsen, der spillede en central rolle i Århus Mod Moskeens valgkamp ved kommunalvalget i 2005, til politimanden Niels Bach Jensen der i år 2000 blev afsløret som medlem af Dansk Forum og til Anders Fog Sørensen, der er omtalt tidligere i artiklen. Niels Bach Jensen har i øvrigt også siddet i Styrelsen i Den Danske Forening.

Kriminalregistret har en logningsperiode på 400 dage og CPR-registret har en på et halvt år. I perioden fra anholdelsen af Peter Ulrik Jensen den 28. februar 2007 og så logningsperiodernes længde bagud i tiden, har han i alt foretaget 8000 opslag, hvoraf de fleste dog var som del af hans arbejde. Peter Ulrik Jensen blev tiltalt og dømt for 202 af søgningerne, da disse alle figurerede i en mappe med udskrifter og notater som politiet fandt ved ransagningen af hans hjem.

Rigspolitiets Rejsehold, der har efterforsket sagen, har alene krydstjekket de otte tusinde søgninger med navnene på de personer der figurerede i mappen med udskrifter i Peter Ulrik Jensens lejlighed. Rejseholdet har, af uvisse årsager, f.eks. ikke krydstjekket de mange søgninger med de navne der figurerer i artiklerne på Martin Kaslers blog Junikredsen.

Agerbak løj for Rejseholdet
I retsagen var Y, et tidligere medlem af Dansk Forum, indkaldt som vidne. Det var han, da Peter Ulrik Jensen i en politiafhøring havde forklaret, at Y var forfatter til den såkaldte Xerxes-rapport. Dette benægtede Y dog i retten, og efter afhøringen af Y erkendte Peter Ulrik Jensen da også, at han havde løjet om navnet på forfatteren, angiveligt af frygt for den oprindelige forfatters sikkerhed. Peter Ulrik Jensen dækkede altså over Martin Kasler, og navngav i stedet Y. Redox er dog i besiddelse af et dokument, der beviser, at Peter Ulrik Jensen og Martin Kasler har været i direkte kontakt med hinanden.

Efter at Peter Ulrik Jensen tilbage i 2007 havde oplyst Y’s navn til Rejseholdet, kontaktede Rejseholdet samme Y, for at høre om Y kendte identiteten på Xerxes. Det fortalte Y at han gjorde, og der blev arrangeret et møde mellem Y, Lars Agerbak og en betjent fra Rejseholdet. Da betjenten skulle have Lars Agerbaks navn valgte Lars Agerbak dog at oplyse falsk navn, og kaldte sig i stedet ’Michael Wittmann’, efter en kampvognsfører der kæmpede under det nazistiske SS i Anden Verdenskrig. Samme Wittmann, som Lars Agerbak i 2005 havde opkaldt sin bruger på Dansk Fronts debatforum efter.

Y fik i Byretten nedlagt navneforbud på sit eget navn, hvorfor vi ikke må afsløre hans identitet her.

Junikredsen i Århus
Junikredsens chef er ubestridt Martin Kasler. Han laver dog ikke det hele selv. I Århus er flere ældre højreekstremister blandt hans faste kilder når han skal skrive om byens antiracistiske bevægelse. To af hans samarbejdspartnere i Århus er Thim Mortensen Petersen og Jacob Engelbrekt Andersen, der begge er medlemmer af den højreekstreme forening Vederfølner. De to supplerer løbende Martin Kasler med information. For tiden er Thim Mortensen Petersen f.eks. ved at infiltrere diverse århusianske venstreorienterede kredse på Facebook under navnet Mads Welensky.

Derudover fungerer også Dennis Jørgensen, tidligere bestyrelsesmedlem i Vederfølner, som fotograf for Junikredsen. I forbindelse med en stor antiracistisk demonstration i Århus i oktober 2008 var Jørgensen ude og fotografere antiracister. Disse billeder blev derefter publiceret på Junikredsen.

To kilder i underskud
Suspenderingen af Peter Ulrik Jensen er en alvorlig bet for Martin Kaslers researcharbejde, der i høj grad har været båret af frem af hans to primære kilder, Lars Agerbak og den dømte politimand. Med sine to vigtigste kilder udtørret, bliver det spændende at se hvor Martin Kasler i fremtiden vil jage sit materiale til Junikredsen.