Højreekstremister til kommunalvalg på Fyn

3. november 2009 | Aktuelt

Både i Odense, Nyborg og Nordfyns kommune er Vederfølner-folk og andre højreekstremister dybt involveret i kommunalvalget. I Odense stiller de op på deres egen liste, Frit Danmark, de andre steder arbejder de for Dansk Folkeparti.

Foto: Bente Damhave, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Nyborg (tv) deler materiale ud i Nørregade 31. oktober sammen med Majbrit Andersen, kandidat for Frit Danmark og desuden medlem af Vederfølner.

Det forestående kommunalvalg i november samler nu fynske højreekstremister i valgsamarbejde. Enkeltpersoner fra en lang række højreekstreme grupper stiller nemlig nu op på samme liste ved valget til Odense Byråd og Region Syddanmark. Lokallisten Frit Danmark, der tæller en række personer med fortid i Dansk Front, samarbejder også med en lokal kandidat for Dansk Folkeparti i Nyborg.

Der er tale om folk fra blandt andet Vederfølner, Dansk Front, Fremskridtspartiet og De National-Liberale. Det fælles valgsamarbejde er resultat af Lars Grønbæk Larsens ihærdige arbejde på Fyn de senere år. Han er den mest centrale højreekstremist på øen.

Dansk Front - det første fælles projekt

I 2006 stod Lars Grønbæk Larsens daværende lokale gruppe, De National-Liberale (DNL), bag to demonstrationer i Svendborg. Den første havde primært opbakning fra Dansk Fronts sjællandske medlemmer, men den anden, der fandt sted i juni, samlede næsten 150 deltagere - den største højreekstreme demonstration i nyere tid. Her deltog en hel bus med racister og nynazister fra Århus. Blandt passagererne i Århus-bussen er en lang række senere hen blevet Lars Grønbæk Larsens nærmeste samarbejdspartnere i Vederfølner. Efter demonstrationen festede mere end 100 racister og nynazister på faderen Leif Grønbæk Larsens grund ved Svindinge nær Ørbæk.

Foto: Søren Mikkelsen (yderst til højre) ved DNL og Dansk Fronts demonstration 22. april 2006 i Svendborg. I midten ses Julius Børgesen, tidligere talsmand for Dansk Front, der senere samme år blev fængslet for trusler mod Lars Løkke Rasmussen.

Det er først i 2006 at der for alvor opstår et tæt samarbejde mellem Lars Grønbæk Larsen på Fyn og de århusianske højreekstremister. Forholdet går dog længere tilbage end det, hvilket blandt andet dokumenteres af, at Lars Grønbæk Larsen helt tilbage i 2001 var med en gruppe White Pride-medlemmer ude og fotografere en fredsdemonstration i Århus.

Foto: Lars Grønbæk Larsen (med megafon), Leif Grønbæk Larsen (med paraply) og Kristian Kundahl Hansen ved Dansk Front og DNLs fælles demonstration i Svendborg 10. juni 2006. Alle tre stiller op til kommunalvalget for Frit Danmark.

De fynske forløbere

Allerede i starten af årtusindet var Lars Grønbæk Larsen formand for Fremskridtspartiets Ungdom (FPU), og har blandt andet holdt tale ved partiets grundlovsmøde. Glistrups ungdomstropper var dog ganske få, og FPU døde stille hen. Efter en stille periode blev Lars Grønbæk Larsen aktiv på Dansk Fronts debatforum. Her lancerede han sin nye forening på Fyn, De National-Liberale (DNL). Samtidig med at DNL blev lanceret, blev Lars Grønbæk Larsen også aktiv i det lille miljø omkring Dansk Front på Fyn.

De National-Liberale, Fremskridtspartiet med ungdomsorganisation og Vederfølner har alle haft omdrejningspunkt om to vigtige familier, Grønbæk-familien og Schytt-familien. Fra Grønbæk-familien er far Leif Grønbæk Larsen mangeårigt medlem af Fremskridtspartiet, mens sønnike Lars Grønbæk Larsen, som nævnt ovenfor har været aktiv i en række organisationer. Også Lars Grønbæk Larsens forlovede, Majbrit Andersen, er medlem af Vederfølner, og desuden, lige som sin forlovede og sin kommende svigerfar, opstillet for Frit Danmark til valget.

Schytt-familien tæller faderen, Tommy Schytt, der ligesom Leif Grønbæk Larsen i mange år har været Fremskridtsmand. Hans søn Jimmi Schytt er aktiv i Vederfølners afdeling i Syddanmark, og datteren, Jennie lige så. Jennie Schytt var også aktiv i Dansk Front tilbage i storhedstiden omkring 2006, og var ved kommunalvalget i Svendborg i 2005 Fremskridtspartiets borgmesterkandidat. Begge familier er repræsenteret i Vederfølners landsdækkende bestyrelse, med henholdsvis Lars Grønbæk Larsen og Jennie Schytt. Ved kommunalvalget i år stiller Tommy Schytt op for Fremskridtpartiet til Region Syddanmark.

Dansk Front Fyn

Dansk Fronts afdeling på Fyn blev ledet af Rasmus Krogsøe, der tidligere havde været lokalafdelingsleder i internet-projektet Nordisk Nationalsocialistisk Ungdom (NNSU), og Carsten Braaby, et kendt ansigt fra Blood & Honours ’Festung Langeland’. Festung Langeland var Blood & Honour-netværkets base på Langeland, og lå i Kædeby. Huset blev forladt omkring årtusindeskiftet, og Carsten Braaby forsvandt fra den højreekstreme scene. Han deltog dog i Blood & Honour-lederen Marcel Schilfs begravelse i februar 2001.

Foto: Gruppefoto taget ved en bålfest internt i Dansk Front, 1. juli 2006. I røde t-shirts ses Lars Grønbæk Larsen og Søren Mikkelsen. I baggrunden en heilende nynazist.

Da Krogsøe og Braaby i 2006 startede afdelingen på Fyn op, kom de hurtigt i kontakt med LGL, og sammen stod de bag den første af to demonstrationer i Svendborg den 22. april 2006. Her blev demonstrationspladsen, Krøyers Have, dog besat af 150-200 antifascister, og racisterne måtte i stedet gå rundt på må og få i Svendborg. Med i trekløverets demonstration var blandt andet Dansk Front-talsmanden Julius Børgesen der senere samme år blev fængslet for at true daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, en gruppe nazister fra Blood & Honour og flere andre kendte organiserede nazister.

Samarbejdet mellem DNL og Dansk Fronts Fyn-afdeling blev ganske tæt, og trioen Krogsøe, Braaby og Grønbæk fungerede de facto som en uformel ledelse for det højreekstreme miljø på Fyn.

I august 2006 mistede Dansk Front sin ledelse på Fyn. Krogsøe og Braaby forlod netværket, efter at have været igennem en ophedet debat på Dansk Fronts debatforum, om brugen af hagekors og andre nazistiske symboler. De to ville have lov at benytte symbolerne, en holdning der af strategiske årsager ikke blev delt af Dansk Fronts ledelse i Århus, hvilket resulterede i, at de to offentligt gik - og smækkede med døren. At der ikke var konflikt mellem Braaby og Krogsøe på den ene side og Grønbæk på den anden, bevistes blandt andet af, at Grønbæk var til stede som støtte ved Carsten Braabys retssag i Svendborg i oktober 2006 - efter de to nazisters brud med Dansk Front. Braaby blev dømt for at overfalde en sagesløs somalier på grund af mandens hudfarve.

Foto: Lars Grønbæk Larsen (th) og Carsten Braaby (tv) foran byretten i Svendborg.

Lars Grønbæk Larsen var formelt ikke en del af lokalafdelingens ledelse i Dansk Front Fyn, han opererede i stedet igennem DNL hvor han var formand. Han figurerede dog på en intern medlemsliste fra Dansk Front Fyn. DNL havde i sine vedtægter indskrevet at nazister og nazi-sympatisører ikke var velkomne. På den måde var Grønbæk ikke en del af konflikten i Dansk Front, og han kunne i stedet blive en del af Vederfølner, da foreningen startede op i 2007.

De National-Liberale nåede dog inden da, at blive en del af Anti-Jihad Danmark-netværket, en sammenslutning af blandt andet SIAD, Frit Danmark, Frie Danske Nationalister, Nationale Danskere og Kim Bang Andersens Youtube-projekt IMedia. Netværket led dog en stille død efter at have stået bag et par demonstrationer i løbet af 2007. Nationale Danskere blev opløst, Frie Danske Nationalister blev en del af Danmarks Nationale Front, SIAD og Frit Danmarks formand Michael Ellegaard kom i konflikt, efter at Ellegaard offentligt havde opfordret nationalister til at bevæbne sig med skydevåben og DNL var til sidst reelt blot et arbejdsnavn Grønbæk kunne bruge.

Således var der ingen fælles samling, efter at både Dansk Front og siden hen Anti-Jihad Danmark var splintret til en række mini-grupper. Der var således grobund for at samle ihvertfald store dele af det højreekstreme miljø, da Vederfølner for alvor tog fart i vinteren 2007/08.

Tidligt i processen gik fynboerne med, blandt andet ved at deltage i generalforsamlingen i marts 2008, men det var først på generalforsamlingen i februar 2009, at der formelt blev oprettet en lokalafdeling i Region Syddanmark. Den kommer vi tilbage til senere.

Enmandshæren Ellegaard

Michael Ellegaard har tidligere stillet op til kommunalvalg for Fælleslisten mod Indvandringen og Nationalpartiet Danmark, to anti-muslimske partier med tætte koblinger til resten af den ekstreme højrefløj. I 2005 forsøgte han sig så med projektet Frit Danmark, der stillede op til både kommune- og amtsvalget i Odense. Listen talte seks kandidater, men kort før valget trak fem af kandidaterne sig. Det skete efter Michael Ellegaard, ifølge de andre kandidater, på et møde havde slået sin eks-kæreste. Ellegaard var derefter alene om Frit Danmark, der i alt fik 161 stemmer.

Frit Danmark er - på lige linie med f.eks. SIAD, og tidligere højreekstreme lokallister som Stop Indvandringen, Fælleslisten mod Indvandring, Holger Danske og andre - en ren enkeltsagsliste. Listen er modstander af indvandring, især fra muslimske lande, mener at Danmark modtager for mange flygtninge, bruger for mange penge på integration, og at folketingspolitikerne løber ’de muslimske horders’ ærinde.

Michael Ellegaard er en kendt kriminel i Odense. Han har en lang række af domme for især vold. En af dommene tæller en to-årig fængselsstraf for at mishandle en indespærret kvinde i seks timer. I 2007 blev han idømt et års fængsel for at tæske en mand med et baseballbat.

At Frit Danmark skulle have en reel chance for at blive valgt ind nogen steder skal man være ganske naiv for at tro på, men selv hvis de gjorde, så ville valgbarhedsloven også give problemer. En person der indenfor de seneste fem år er blevet idømt mindst seks måneders fængsel, er nemlig ikke valgbar.

En anden sag der ikke ligefrem har gavnet Frit Danmarks forsøg på at fremstå som ’bekymrede borgere’, stammer fra 2007. Efter at et møde i SIAD var blevet angrebet af autonome, gik Michael Ellegaard i pressen og anbefalede andre nationalister at købe skydevåben. Det var konkret en speciel type meget kraftige luftgeværer der er lovlige og ikke kræver våbentilladelse. I en nyhedsudsendelse i tv demonstrerede Michael Ellegaard geværet, der skød hele vejen igennem et grisehoved. Historien medførte at SIAD brød med Frit Danmark og Ellegaard, og den ensomme nationalist fra Bolbro fik endnu en ridse i lakken.

Ellegaard og Grønbæk i parløb

Vederfølner Syddanmark blev formelt startet på et møde i Svindinge ved Ørbæk den 21. marts 2009. Mødet samlede cirka 15 deltagere. På mødet blev der valgt en bestyrelse bestående af fem personer. I alt tolv af de fremmødte personer stillede op til bestyrelsesvalget, blandt andet Michael Ellegaard. Han endte dog næstnederst på listen med kun fire stemmer. Den eneste, der fik færre stemmer end ham, var Jennie Schytt, der dog kort tid efter blev indsuppleret i Vederfølners landsdækkende bestyrelse. Jennies bror, Jimmy Schytt, fik som Ellegaard også fire stemmer. De to topscorer med begge tolv stemmer blev Lars Grønbæk Larsen og Søren Mortensen, der med sig i bestyrelsen fik Torben Nørregård Rasmussen, Lars Hammer Hansen og Casper Aamand.

Foto: Majbrit Andersen ved Vederfølner Syddanmarks opstartsfest 6. juni i år i Hjulby Forsamlingshus.

Foto: Lars Hammer Hansen ved Vederfølner Syddanmarks opstartsfest 6. juni i år i Hjulby Forsamlingshus.

Foto: Michael Ellegaard ved Vederfølner Syddanmarks opstartsfest 6. juni i år i Hjulby Forsamlingshus.

Allerede i marts 2009 er Ellegaard altså medlem af Vederfølner, og stiller op til bestyrelsen i afdelingen i Syddanmark. På mødet i marts, der blev afholdt i Lars Grønbæk Larsens hjem, deltog også Lars Rask Eriksson og Rene Lindberg fra Århus. De sidder begge i Vederfølners bestyrelse.

En måned inden var det på Vederfølners generalforsamling i Århus formelt blevet besluttet, at der skulle oprettes en lokalafdeling i Region Syddanmark. På generalforsamlingen deltog blandt andet Søren Mortensen og Lars Grønbæk Larsen, begge to blev i øvrigt valgt til bestyrelsen.

Senere på foråret annoncerer Michael Ellegaard på Frit Danmarks hjemmeside, at listen stiller op til kommunalvalget. Et opstillingsmøde den 30. maj opreklameres, og mødet bliver et bevis for det tætte samarbejde mellem Frit Danmark og Vederfølner. Det samme er Kristian Kundahl og Søren Mikkelsen, to af Lars Grønbæk Larsens nærmeste håndlangere. Også Kristian Kundahls kæreste, Rosa Maribel Bang, deltager. Lars Hammer Hansen ankommer sammen med Søren Mortensen og tre andre i bil. Også Lars Hallstein Bjørnbak, medlem af blandt andet Fremskridtspartiet, Den Danske Forening og Nationale Danskere, deltog ved mødet.

Foto: Søren Mortensen (med solbriller) ankommer til Frit Danmarks opstillingsmøde 30. maj i år.

Foto: Majbrit Andersen (lyst hår) ankommer til Frit Danmarks opstillingsmøde 30. maj i år. Med ryggen til ses Rosa Maribel Bang.

Mødet, der blev afholdt i Ellegaards hjem i Odense-forstaden Bolbro, blev ikke den ønskede succes. Ganske vist lykkedes det at samle i alt 19 kandidater, men Michael Ellegaards våben-fetisch kom til at dominere medieomtalen. Et tv-hold fra TV2Fyn var nemlig på besøg, og indslaget kom i stedet for kommunalpolitik til at handle om, at der i baghaven, hvor mødet blev afholdt, var opmagasineret en større mængde våben, blandt andet knive og skydevåben. I interviews, der blev foretaget i slutningen af mødet, tog Lars Grønbæk Larsen afstand fra våbnene, men hverken han eller de andre Vederfølner-bestyrelsesmedlemmer der deltog, Lars Rask Eriksson, Søren Mortensen og Rene Lindberg, udvandrede fra mødet på trods af våbnene.

Allerede weekenden efter samledes højreekstremisterne igen. I Hjulby forsamlingshus et par kilometer udenfor Nyborg holdt Vederfølner Syddanmark opstartsfest. Stort set alle der havde deltaget i mødet weekenden inden var til stede, det samme var det tidligere Vederfølner-bestyrelsesmedlem Dennis Jørgensen.

Valgsamarbejdet og de opstillede

Frit Danmarks kandidatliste tæller i alt 19 personer. 11 fra Odense, 6 fra Nyborg, 1 fra Svendborg og 1 fra Faaborg-Midtfyns Kommune. Fem af de 19 er kvinder. 10 af kandidaterne er født i 1985 eller senere, og gennemsnitsalderen på listen er 33 år. Langt de fleste er kendte højreekstremister fra blandt andet Fremskridtspartiet, Dansk Front, De National-Liberale, Vederfølner, Danmarks Nationale Front og lignende grupper.

1. Michael Ellegaard, Odense Kommune.

Har stillet op på Frit Danmark-listen tidligere. Gentagne gange dømt for vold. Har demonstreret side om side med nynazister fra Dansk Front og Frie Danske Nationalister. Er desuden medlem af Vederfølner.

2. Lars Grønbæk Larsen, Nyborg Kommune.

Fortid i Fremskridtspartiet og Fremskridtspartiets Ungdom. Var manden bag mini-gruppen De National-Liberale. Medlem af Dansk Fronts afdeling på Fyn. Er i dag formand for Vederfølner.

3. Søren Søttrup Mortensen, Odense Kommune.

Tidligere aktiv i Danmarks Nationale Front, et mindre nynazistisk netværk, der er en udspringer af Dansk Front. Sidder i Vederfølners bestyrelse. Med i OB-fangruppen Psycho Crew.

4. Leif Grønbæk Larsen, Nyborg Kommune.

Mangeårig Fremskridtsmand. Har repræsenteret partiet i byrådet i Ørbæk. Har endvidere demonstreret side om side med nynazister fra Dansk Front.

5. Kristian Kundahl Hansen, Odense Kommune.

Medlem af De National-Liberale og Dansk Front Fyn. Nu Vederfølner. Stillede op til bestyrelsesvalget i Vederfølner Syddanmark men fik blot fem stemmer.

6. Majbrit Karen Andersen, Nyborg Kommune.

Forlovet med Lars Grønbæk Larsen, de har sammen et barn. Deltog i blandt andet Vederfølner Syddanmarks opstartsfest i juni.

7. Søren Aarøe, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene.

8. Kim Steen Jakobsen, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene.

9. Carsten Schmidt Bakmand, Nyborg Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene.

10. Jennie Schytt, Svendborg Kommune.

Tidligere medlem af Dansk Front Fyn. Opstillet for Fremskridtspartiet ved sidste valg.

11. Casper Aamand, Nyborg Kommune.

Stillede op til bestyrelsesvalget i Vederfølner Syddanmark og blev valgt med 10 stemmer.

12. Lise Hartvig Jørgensen, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene.

13. Henning Jakobsen, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene.

14. Kasper Killerup, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene. Med i OB-fangruppen Psycho Crew.

15. Michael Keinicke Hornhøj Hansen, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Medlem af Vederfølner.

16. Rikke Larsen, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene. Dog kæreste med Søren Mortensen. Vederfølner Syddanmark er i CVR-registret registreret på parrets fælles adresse.

17. Rosa Maribel Bang, Odense Kommune.

Kæreste med Kristian Kunddahl Hansen. Deltog i Vederfølner Syddanmarks opstartsfest i juni. På Facebook er hendes politiske holdning opgivet til at være: "ud med lortet. de har intet at gøre her."

18. Henrik Poul Hansen, Nyborg Kommune.

Medlem af Vederfølner.

19. René Petersen, Odense Kommune.

Ubeskrevet blad på den højreekstreme scene. Med i OB-fangruppen Psycho Crew.

På trods af at en særdeles stor del af Frit Danmarks liste består af Vederfølner-medlemmer, så er Vederfølners århusianske skyggeledelse noget tilbageholdende med offentligt at støtte projektet, hvilket primært skyldes samarbejdet med Michael Ellegaard, der anses for at være et presse-strategisk selvmord.

På Vederfølners hjemmeside omtales Frit Danmark således: ”Iblandt kandidaterne er der som sagt medlemmer af foreningen Vederfølner, der på eget initiativ nu vil prøve at præge den offentlige debat (...)” - dette til trods for, at både Lars Rask Eriksson og Rene Lindberg fra Vederfølners bestyrelse deltog i Frit Danmarks opstillingsmøde.

Bente bedst i Byrådet

At Frit Danmark og Vederfølner samarbejder så tæt som de gør kan måske komme som en overraskelse for nogle, men begge parters image udadtil er alligevel så slidt, at det næppe gør den store forskel. Mens en række politikere vil melde Michael Ellegaard til Valgbarhedsnævnet, har Vederfølner i snart to år kæmpet mod konstant afsløringer af de store personoverlap med den nazistiske hooligangruppe White Pride.

En større overraskelse er det derimod at se, at et byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Nyborg, Bente Damhave, samarbejder tæt med organiserede højreekstremister.

I starten af oktober afslørede TV2Fyn, at Bente Damhave havde fået en støttegruppe, der skulle hjælpe hende med at føre valgkamp. Det skete, efter at hun internt i Dansk Folkeparti havde været udsat for et kup, der placerede hende helt nede på 7.-pladsen på kandidatlisten, på trods af, at hun pt. besider Dansk Folkepartis eneste plads i Byrådet i Nyborg.

Den lave plads betød, at hun måtte hente støtte andetsteds, og det blev så i Vederfølner. Tre Vederfølner-folk, Lars Grønbæk Larsen, Majbrit Andersen og Søren Mikkelsen dannede sammen foreningen ”Bente bedst i Byrådet”. Leif Grønbæk Larsen blev revisor for foreningen. Formålsparagraffen lyder: ”At støtte og hjælpe Bente Damhave med udbredelse at politiske budskaber og opnå valg ved kommunalvalget d. 17 november 2009”.

TV2Fyns afsløring af det nære samarbejde med Vederfølner-formanden Lars Grønbæk Larsen, betød at Dansk Folkepartis partisekretær Poul Lindholm Nielsen offentligt irettesatte Bente Damhave med ordene: ”Vi mener, at de pågældende foreninger er for ekstreme. Og det er et synspunkt, vi har haft i alle årene, at vi ikke på nogen måder vil kædes sammen med disse foreninger.” Partisekretæren meddelte lørdag den 3. oktober på TV2Fyns hjemmeside, at Bente Damhave ville stoppe samarbejdet med gruppen.

Det gjorde hun bare ikke.

Både den 23. oktober og igen den 31. oktober var Majbrit Andersen – opstillet for Frit Danmark, og medlem af Vederfølner – nemlig med Bente Damhave i Nørregade i Nyborg, iført Dansk Folkeparti-jakke, hvor de uddelte valgmateriale fra Bente Damhaves kampagnebil.

Foto: Majbrit Andersen i Nørregade i Nyborg, hvor hun den 23. oktober delte valgmateriale ud for Dansk Folkepartis Bente Damhave.

Hvor Vederfølner-folkene i Odense har deres egen liste, Frit Danmark, har de i Nyborg altså valgt, både i ånd og praksis, at støtte en Dansk Folkeparti-kandidat, med dennes fulde accept, på trods af ledelsens klare direktiver om det modsatte.

Sagen fik i øvrigt Den Danske Forening til offentligt at forsvare Vederfølners støtte til Bente Damhave og kritisere Dansk Folkepartis ledelse. Poul Vinther Jensen formulerede kritikken således: ”Dansk Folkepartis berøringsangst, er utilgivelig.”

Norsk højreekstremist til valg på Nordfyn

Nyborg og Odense er ikke de eneste steder, hvor Vederfølner-medlemmer er dybt involveret i valgkampen. I Nordfyns kommune stiller Ole Blente op for Dansk Folkeparti, og er nummer fem på kandidatlisten. Ole Blente er nordmand, og har i Norge været aktiv i højreekstremistiske kredse, og efter han er flyttet til Danmark plejer han blandt andet omgang med Vederfølner. Vi citerer fra en artikel fra september 2007 på SOS-Racismes norske hjemmeside:

”Ole Blente, eier av det Ås-baserte foretaket «Ole Blente Data», ble for noen dager siden oppført som lokal kontaktperson for nazigruppa «Norgespatriotene». «Norgespatriotene» ble startet av Øyvind Heian fra nazisekten Vigrid. Heian har i lengre tid hatt Vigrid-leder Tore Tvedt boende i sitt hjem i Larvik. Norgespatrioene består forøvrig av en blanding tidligere organiserte nazister, og nyrekrutterte rasister. Gruppa er under etterforskning for flere lovbrudd, blant annet spredning av rasisme og trusler mot politikere og antirasister.”

Foto: Ole Blente i samtale med Lars Grønbæk Larsen ved Vederfølners grundlovsmøde 5. juni 2008.

Efter Ole Blente kom til Danmark har han været knyttet til den yderste højrefløj samtidig med hans aktivitet i Dansk Folkeparti. Han er aktiv på det svenske nazistiske debatforum Nordisk.nu, hvor han under navnet OrlaFl debatterer med organiserede racister og nazister. Han har desuden oversat en tekst skrevet af holocaust-benægteren Horst Mahler.

Ole Blente deltog i Vederfølners grundlovsmøde 5. juni 2008, side om side med en række medlemmer af den voldelige hooligangruppe White Pride.

Foto: Ole Blente (med hat) ved Vederfølners grundlovsmøde 5. juni 2008. Yderst til venstre ses Paw Hald fra hooligangruppen White Pride.