Højreradikale grupper i Tyskland

Blood & Honour Germany
Freie Kameradschaften
Nationaldemokratische Partei Deutschland
Nordisches Hilfswerk

Blood & Honour Germany
I år 2000 blev den tyske sektion af Blood & Honour officielt forbudt. Det står dog klart, at forbudet mod nazi-organisationen kun er for syns skyld. For en kort tid blev arbejdet besværliggjort, men hurtigt blev det re-organiseret, og de størstedelen af de gamle strukturer fungerer stadig.

Som et eksempel kan nævnes Torben Klebe, central i Blood & Honour Hamburg. Han var forbindelsen til Blood & Honour Scandinavia, og en af de seks nazister i Tyskland der personligt modtog beskeden om forbuddet mod Blood & Honour. Men de to seneste år er det blevet klart, at forbudet i praksis er uvirksomt, og at både Torben Klebe og de gamle strukturer fungerer som før.

De seneste fire år har Blood & Honour organiseret omkring 10 koncerter i Hamburg-området. I resten af Tyskland er situationen den samme; strukturerne i Blood & Honour findes stadig efter forbuddet, og kun på få områder har gruppen været nød til at lave mindre re-organiseringer for at omgå forbuddet.

Freie Kameradschaften
Konceptet „freie Kameradschaften“ (Frie kammeratskabsgrupper, red.) startede i midten af halvfemserne. Freie Kameradschaften er, i modsætning til partier og andre foreninger med faste medlemmer, frie sammenslutninger hvor aktivisterne ikke står skrevet på medlemslister. Hver enkelt „freie Kameradschaften“ arbejder og handler autonomt, hvilket sikrer dem fleksibilitet og uafhængighed over for andre „freie Kameradschaften“ og resten af de højreekstreme organiseringer.Der sker dog en vis grad af networking mellem grupperne og til dels også et samarbejde med de højreekstreme partier, f.eks. NPD.

Størstedelen af „medlemmerne“ af de „freie Kameradschaften“ rekrutteres i det militante nazistiske miljø. Denne form for organisering uden organisation giver en beskyttelse mod statens retsforfølgelse, da det er meget sværere at bevise et medlemskab af et „freie Kameradschaften“ end af et parti. De centrale arbejdspunkter for de „freie Kameradschaften“ er, at organisere demonstrationer, informationsstande og koncerter. Desuden har de et stort antal hjemmeside og egne aviser.

Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD)
NPD blev dannet i 1964 i Hannover, og er i dag det vigtigste højreekstreme parti i Tyskland.

NPD har omkring 5.000 medlemmer, og stiller regelmæssigt op til regional- og kommunalvalg. Deres største sejr var ved bundesvalget i november 2004, hvor NPD fik hele 9,2 pct. af stemmerne i delstaten Sachsen. Udover gammelnazisterne er der mange ung højreekstremister med i NPD, disse mobiliseres gennem demonstrationer, koncerter og kammeratskabsaftener. Partiet udgiver månedligt avisen „deutsche Stimme“ (Den tyske stemme) i 10.000 eksemplarer.

Såvidt i Tyskland som internationalt set har NPD kontakt til højreekstremistiske personer og grupper af alle slags. Mange NPD-funktionærer og ledere har offentligt kontakt og samarbejde med voldelige nynazister fra „freie Kameradschaften“-netværket.

I år 2000 forsøgte den tyske stat at gøre NPD forbudt, men sagen måtte droppes da den tyske efterretningstjeneste måtte tilstå, at NPD var fyldt af politi-infiltratorer og at en vis del af de kriminelle handlinger NPD begik blev begået af politiets egne folk.

Nordisches Hilfswerk
Nordisches Hilfswerk er, officielt, kun en kulturel organisation, der henvender sig til tyskere og skandinavere af tysk herkomst. Gruppen arbejder officielt for at "skabe et udbytte af kundskab om vores fælles Germanske rødder", men gruppens reelle funktion er dog en anden. Gruppen fungerer som en tysk-sproget nyhedsportal, der løbende rapporterer om den yderste højrefløj i Skandinavien, og dens kamp mod indvandring og den såkaldt "Multi-kulti" (Multikulturalisme, red.).

Nordisches Hilfswerk ledes af tyskeren Stephan Günther, der i mange år har været central omkring det nazistiske miljø i Danmark og Sverige. Han har et tæt samarbejde med kredsene omkring Dansk Front i Danmark og Info14-netværket i Sverige, og blandt andet ligger Nordisches Hilfswerks hjemmeside på Info14’s webserver. Han er ligeledes central i koordinationen, når tyske nazi-bands skal spille i Norden eller når skandinaviske nazi-bands skal optræde i Tyskland.

Grupperingen var også særdeles aktive, da den årlige mindesmarch for den nazistiske martyr Rudolf Hess blev forbudt i Tyskland 2005. Herefter arrangerede Stephan Günther og co. nemlig en alternativ march i Kolding, hovedsagligt med tyske deltagere. Desuden deltog Blood & Honour-folk fra Danmark og NSF-medlemmer fra Sverige. Tidligere har folkene omkring Nordisches Hilfswerk også med at mobilisere til Hess-marchen i Wunsiedel i 2004.