Venstrefløjen er Dansk Fronts største prioritet

21. januar 2007 | Baggrund

For Dansk Front har venstrefløjen og de organiserede antiracister altid været den værste fjende. Netværket står bag overvågning, chikane og overfald på møder og aktivister fra venstrefløjen og den antiracistiske bevægelse.

Talsmanden for Dansk Front Julius Børgesen taler ved netværkets demonstration i Hillerød i februar 2006.

”Det største problem for os i øjeblikket er sådan set ikke indvandrerne. Det er venstrefløjen, fordi de angriber os med vold og magt”
Citat: Talsmand for Dansk Front, Kenneth Andersen, august 2006 i Information.

Den erkendelse har medført en opprioritering af netværkets såkaldte ”anti-antifa”-arbejde. Det indebærer systematisk overvågning og registrering af, samt overfald på, folk som menes at tilhøre venstrefløjen. Chikanen, volden og overvågning foregår i dag over hele landet, men tager alle steder udgangspunkt i Dansk Front-netværket kernepunkter.

Martin Kasler spøger stadig
Dansk Front forsøger at kombinere DNSB’s militante linie fra midthalvfemsererne på gadeplan, med Dansk Forums infiltration og afdækning af sammenhænge på venstrefløjen i form af artikler og billeder offentliggjort på internettet.

Senest har aktivister fra netværket været på gaden på Nørrebro den 16. december sidste år i forbindelse med en demonstration til fordel for Ungdomshuset på Jagtvej. Måneden før offentliggjorde netværket billeder på deres hjemmeside fra en demonstration i Roskilde til minde om Krystalnatten.

Dansk Fronts hjemmeside har, siden den åbnede i 2002, været et vigtigt værktøj i antiantifa-arbejdet herhjemme. Siden foråret 2004, har hjemmesiden været brugt til at offentliggøre artikler om venstreorienterede strukturer og aktivister. Artiklerne er ifølge en kilde hovedsagligt skrevet af Martin Kasler, ledende medlem af Dansk Front København og tidligere formand for Dansk Forum.

På trods af, at Dansk Fronts offentlige mobilisering af nye medlemmer sker på indvandringsspørgsmålet, så er hovedparten af netværkets aktiviteter i dag centreret omkring venstrefløjen. Årsagen skal findes i det faktum, at man í det højreekstreme miljø mener, at venstrefløjens svaghed er omvendt proportionel med eget vækstpotentiale. De dyrtkøbte erfaringer på det yderste højre er nemlig, at en stærk og samlet venstrefløj kan forhindrer nazistiske sammenhænge i at vokse og slå rødder. Dertil kommer at venstrefløjen ligesom indvandrere og flygtninge er en synlig ydre fjende, der kan skabe sammenhold indad til i miljøet.

”Antifa” er en forkortelse af anti-fascist, og ”anti-antifa” er derfor betegnelsen for modstand mod antifascister. Anti-antifa er en samlet betegnelse for flere ting. Det kan dække over alt lige fra overfald på tilfældige ”autonomt udseende” personer på gaden, til infiltration af antiracistiske møder og fotografering af venstreorienterede demonstrationer.

Chikane og overfald i provinsen
I mange provinsbyer har Dansk Front igennem de senere år forsøgt en gadeoffensiv, hvoraf de flere steder delvist er lykkedes. I Svendborg var der igennem 2006 flere demonstrationer og mindre gadeaktiviteter, hvor Dansk Front-folk gjorde gaderne utrygge. Den samme strategi har også vundet fodfæste i Fredericia, hvor den forholdsvis store Dansk Front-gruppe igennem de seneste år har stået bag en række overfald på antiracister.

I marts 2004 afholdt Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) landsmøde i Fredericia. Lokale antiracister havde planlagt en demonstration mod landsmødet. Dette fik Dansk Front til at mobilisere 60-70 aktivister, hovedsageligt fra Århus og København, for at angribe den antiracistiske demonstration. En stor politiindsats forhindrede dog det planlagte masseslagsmål. I stedet skete der i løbet af aftenen flere mindre konfrontationer i byen.

I Horsens-området har der de seneste måneder været en opblomstring i arbejdet mod venstrefløjen. En række unge socialistiske aktivister har således modtaget telefonopringninger fra højreekstremister, der har gjort det klart at de havde socialisternes navn og adresse.

I denne sammenhæng skal Århus også nævnes. Her har byens store højreekstreme miljø siden 2003 stået bag en voldsoffensiv mod byens antiracistiske miljø. En offensiv der, udover tilfældig gadevold, også har inkluderet angreb på venstreorienterede tilholdssteder samt fotografering og registrering af deltagere ved møder i socialistiske grupper. Et infiltrationsforsøg endte i det meget omtalte angreb på Cafe Oskar i Århus, december 2005, efter et møde i Antiracistisk Netværk.

Et populært redskab i antiantifa-arbejdet, er infiltration af møder på venstrefløjen. Både i København og Århus har Dansk Front-grupperne flere gange infiltreret møder i antiracistiske grupper og initiativer. Du kan læse en gennemgang af infiltrationerne her.

Ingen ny opfindelse
Antiantifa-arbejdet er dog langt fra en ny opfindelse. Chikane, registrering og vold rettet mod venstrefløjen er en gammel tradition, der blev genoplivet i sin nuværende form i starten af halvfemserne i Tyskland. I 1993 blev bladet ”Der Einblick” anonymt udgivet i Tyskland , men med dansk postboks-adresse hos DNSB i Randers. Bladet indeholdt navne og privatadresser på tyske antifascister. I 1995 følger den engelske gruppe ”Redwatch” op og udgiver bladet ”International redwatch”. Bladet indeholder navne og billeder på en række norske og engelske antifascister og politikere.

I 1995 blev den første og hidtil eneste danske antiantifa-demonstration afholdt. Den var arrangeret af DNSB og fandt sted i Hillerød på Grundlovsdag, hvor nazister fra hele Skandinavien samledes bag et banner med teksten ”Anti-AFA”. AFA er navnet på et internationalt netværk af militante antifascister. Fra Danmark var både DNSB, Combat 18 og Blood & Honour repræsenteret i demonstrationen.

Den danske Combat 18-gruppe, der blot eksisterede 1995-97, var udelukkende aktiv omkring antiantifa-området. Gruppen sendte brevbomber til politiske modstandere, ligesom de stod bag adskillelige trusselsbreve til antiracister.

En anden kendt gruppe som har beskæftiget sig indgående med emnet er Faktagruppen. Faktagruppen var en selvstændig efterretningsgruppe under Dansk Forum. På organisationens hjemmeside havde Martin Kasler og hans allierede i slutningen af halvfemserne en ”Vejviser” til påståede tilholdssteder for venstrefløjen. Dansk Forums århusianske formand, blev i samme periode dømt for at have kastet en cykel igennem ruden på Enhedslistens lokaler.

Op igennem halvfemserne var Den Danske Forening, Blood & Honour og DNSB ligeledes aktive, blandt andet som fotografer ved demonstrationer mod racisme og nazisme.

Debat om dansk Redwatch-hjemmeside
De senere år har Dansk Front dog i høj grad overtaget antiantifa-arbejdet i Danmark på gadeplan. Det skyldes blandt andet at DNSB er blevet marginaliseret, Blood & Honour nedlagt og Den Danske Forening har mistet betydning. Noget overordnet og samlet efterretnings-organ findes dog ikke i Dansk Front-regi. Martin Kasler har på grund af sine erfaringer været central i arbejdet, og er det stadig på Sjælland. Der findes dog ingen velfungerende koordination i arbejdet på landsplan. I Århus prioriterer netværkets ledere også et antiantifa-arkiv, og samler til stadighed information via rygter og historier på gadeplan.

Thomas Peter Jensen fra Dansk Front København har, ifølge en kilde i miljøet, arbejdet på at oprette en dansk pendant til den engelske Redwatch-hjemmeside. Her var ønsket, at udstille antiracister med navn og billeder. Intern snak i kredsen omkring Dansk Front i København og Nordsjællands ledelse har lydt, at han skulle have adgang til en kilde i det venstreradikale miljø, og at han derigennem kunne skaffe informationer om antiracistiske aktiviteter. Det viste sig dog senere, at de informationer Thomas Peter Jensen leverede var fejlagtige, hvorfor en anden central person i netværkets ledelse ikke ønskede ham involveret i antiantifa-arbejdet. Denne person har dog nu forladt netværket.